Siirry pääsisältöön

Va­paa­eh­tois­toi­min­ta

Tarjoamme mielekästä tekemistä näkövammaisille ja näkeville. Arvostamme suuresti vapaaehtoistemme antamaa panosta yhdistyksemme toimintaan.
Jäseniä ja avustavia henkilöitä odottamassa vaijeriliukuun pääsyä

Tällä sivulla

Yhdistyksemme vapaaehtoistoimintaan osallistuvat niin näkövammaiset jäsenet kuin näkevätkin. Näkevät vapaaehtoiset toimivat mm. jäsentiedotteen lukijoina ja tapahtumaoppaina. Näkövammaisia vapaaehtoisia ovat vertaisryhmien sekä kerhojen vertaisohjaajat. Kerhojen vertaisohjaajat toimivat myös kuntayhteyshenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Yhdistyksen ja Näkövammaisten liiton hallinnon luottamushenkilöt ja toimielimien aktiivit toimivat niin ikään vapaaehtoisina.

Panostamme uusien vapaaehtoisten löytämiseen. Hyvin järjestetty ja tuettu vapaaehtoistoiminta ja selkeät vapaaehtoistehtävät vetävät mukaansa uusia toimijoita, mikä parantaa yhdistyksen toimintaedellytyksiä.


Aktiivitiimi

Aktiivitiimi on jäsenten ja toimihenkilöiden yhteinen ideointi- ja suunnittelufoorumi. Toimintaan voi osallistua kertaluontoisesti tai olla mukana tiiviimmin. Tapaamiset ovat työpajatyyppisiä ja niistä tiedotetaan jäsentiedotteessa. Tapaamisiin tulee aina ilmoittautua. Aktiivitiimi kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, joko läsnä- tai etätoteutuksena. Joka vuosi yhdellä tapaamiskerralla arvioidaan toimintaa ja toimintatapaa.

Aktiivitiimissä voi käydä vierailijoita, mutta sen pääasiallinen tarkoitus on ideoida ja suunnitella toimintaa sekä sopia tehtävänjaosta.

Tavoitteena on, että yhdistyksen toiminta on monipuolista, jotta se vastaisi mahdollisimman monen jäsenen tarpeisiin. Vertaistukea voimme antaa vain me itse näkövammaiset toisillemme. Niinpä meidän kaikkien panosta tarvitaan.

Tavoitellaan toimintatapaa, jossa tuemme toinen toisiamme esim. ryhmänohjauksessa ja sisältöjen suunnittelussa. Myös toiminnanjohtaja tukee toimintaamme. Toiminnanjohtajan rooli korostuu kustannuksiin liittyvissä kysymyksissä, hän johtaa yhdistyksen toimintaa hallituksen linjausten mukaisesti.

Aktiivitiimillä on sähköpostilista, jota ylläpitää ICT-kouluttaja. Sähköpostilistan osoite on aktiivitiimi@ppnry.net. Osoitteeseen lähetetyt viestit tavoittavat kaikki Aktiivitiimin työpajoihin ilmoittautuneet. Sähköpostilista on sekä tiedotuskanava että ideoinnin työväline.

Aktiivitiimiin osallistuneille jäsenille korvataan matkakustannukset tositteiden mukaan edullisinta matkustustapaa käyttäen. Oululaisille jäsenille ei makseta matkakustannuksia toimintakeskuksessa pidetyistä työpajoista.


ICT- ja viestintätiimi

ICT- ja viestintätiimissä käsitellään tiedotukseen ja digitalisaatioon liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten laitteiden ylläpitoa, uusia näkövammaisapuvälineitä ja yhdistyksen tiedotuksen käytännön toteutusta. Tiimiin kuuluu ICT-kouluttajan ja jäsenpalvelusihteerin lisäksi aiheesta kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä, tiimin puheenjohtajana toimii yhdistyksen hallituksen jäsen.