Siirry pääsisältöön
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Oi­keuk­sien­val­von­ta ja vai­kut­ta­mi­nen

Oikeuksienvalvonta ja sen kuukausittain vaihtuvat tiedotteet, vaikuttamis- ja kokemustoiminta sekä vertaistuki Vertsi

Tällä sivulla

Oikeuksien valvonta kuuluu yhdistyksemme perustehtäviin. Se koskettaa jokaista jäsentämme ja jokainen voi myös olla siinä mukana tuomalla esille havaitsemiaan puutteita, kokemiaan oikeuksien loukkauksia ja muita näkövammaisten arkeen vaikuttavia epäkohtia.


Näkövammaisten liitto palvelee Pohjois-Pohjanmaalla

Maksutonta neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvasta ja palveluista näkövammaisille ja läheisille. 

  • Mistä yleisimpiä näkövammaispalveluita haetaan? Ohjausta palvelujen hakemiseen. Vinkkejä mm. arkeen, kodin muutostöihin ja apuvälineisiin sekä apua henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen hakemiseen. 
  • Mitä päätöksen saapumisen jälkeen? Entä jos päätös on epäoikeudenmukainen? 

Ollaan yhteydessä!

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jani Ronkainen
Näkövammaisten liitto ry
p. 050 526 3831
jani.ronkainen(at)nkl.fi

Toimipiste sijaitsee osoitteessa
Kansankatu 53, 90100 Oulu
 


Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote, kesäkuu

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jani Ronkainen viettää kesälomaa 24.6.-14.7.2024.


EU:n Vammaiskortti

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja toistaiseksi maksullinen (10 euroa), joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja seitsemässä muussa EU maassa. Se on voimassa 10 vuotta, mutta on uusittavissa. Kaikilla kortinhaltijoilla on yhtäläinen oikeus erityisehtoihin ja erityiskohteluun EU:n alueella.

Vammaiskortti kannattaa pitää mukana, sillä sen avulla voi saada esimerkiksi avustajan maksutta erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja paikkoihin, julkisiin liikennevälineisiin sekä palveluihin. Virallisia Vammaiskorttikohteita hyväksyviä tahoja Suomessa on tällä hetkellä noin 500. Vammaiskorttikohteeksi ilmoittautuneet kohteet löytyvät: https://vammaiskortti.fi/vammaiskorttikohteet/

Vammaiskortista on tulossa EU-direktiivi, jonka tarkka sisältö kerrotaan lähiaikoina. Sen myötä kortti tullaan ottamaan käyttöön kaikissa EU-maissa. Se on edelleen vapaaehtoinen palveluntuojille. Tämänhetkisen tiedon mukaan EU-mailla on 2,5 vuotta aikaa mukauttaa kansallista lainsäädäntöään ja 3,5 vuotta aikaa soveltaa direktiiviä.  Vammaiskortti täydentää jäsenvaltioiden vammaiskortteja, joita kansalliset viranomaiset myöntävät edelleen omien kriteeriensä mukaisesti.

EU:n vammaiskortin myöntäminen
Kortin saamisen perusteena on jokin alla oleva voimassa oleva päätös. A-merkintä eli avustajamerkintä tarkoittaa, että henkilö tarvitsee mukaansa avustajan tai tukihenkilön. Erilaisten symboleiden avulla (kortin takana) voit ilmaista tuen ja avun tarpeesi sekä QR-koodilla tallentaa tietoja avun ja tuen tarpeestasi.

Kelan päätös:
•    alle 16-vuotiaan vammaistuki
•    16-vuotta täyttäneen vammaistuki
•    eläkettä saavan hoitotuki
•    kuulovammaisen tulkkauspalvelu (A)
•    kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspalvelu (A)
•    puhevammaisen tulkkauspalvelu (A)

Muut päätökset:
•    näkövammaiskortti (A)
•    päätös vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtaisesta avusta (A)
•    vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös
•    sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (kuljetuspalvelupäätös)
•    päätös saattajapalvelusta (A)
•    vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A)
•    vammaispalvelulain mukainen päivätoimintapäätös
•    omaishoitosopimus (kortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
•    erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A)
•    erityisen tuen päätös (A)
•    hengityshalvauspäätös (A)

EU Vammaiskortin tilaaminen

Kortin Tilaamisessa on kaksi päävaihetta: 
1.    Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen Kelaan: Täytä tilauslupalomake VK1ja lähetä se Kelaan kirjautumalla Omakelaan ja lähettämällä hakemus viestillä tai postittamalla lomake Kelaan osoitteeseen Kela PL 10, 00056 Kela. Liitä hakemukseen kuva tai kopio päätöksestä, jonka perusteella haet korttia tai A-merkintää. Sinun ei tarvitse laittaa liitettä, jos päätös on tehty Kelassa.     

2.    Tilausluvan viimeisteleminen ja maksaminen: Kun Kela on tarkistanut oikeuden korttiin, hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tulee linkki ja voit sen jälkeen viimeistellä korttitilauksen eli lisää valokuva, maksa kortti ja lähetä tilaus. Saat kortin noin kuukauden sisällä tilauksen maksamisesta.


Jos ei ole henkilökohtaista sähköpostiosoitetta

Jos sinulla ei ole verkossa viimeistelyyn tarvittavaa henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, voit käyttää esimerkiksi läheisen tai henkilökunnan osoitetta. Yhdellä sähköpostiosoitteella esim. työntekijän osoitetta käyttäen on mahdollista tehdä ja viimeistellä 20 korttitilausta.  

Jos hakijalla on edunvalvoja

•    Jos toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu, voi vammainen henkilö hakea korttia itse ja allekirjoittaa hakemuksen itse. Kela ilmoittaa asiasta edunvalvojalle. 
•    Edunvalvoja voi hakea korttia myös asiakkaan puolesta. 
•    Vammainen henkilö voi valtuuttaa myös kolmannen henkilön hakemaan korttia puolestaan. Jos vammaisen henkilön toimikelpoisuutta on rajoitettu, hän ei voi itse hakea tilauslupaa.

Milloin yhteydenotto Vammaiskorttitoimistoon

•    jos tarvitset lisätietoja, ja apua kortin hakemisessa tai tilauksen viimeistelyssä, tai tarvitset laskun kortista
•    jos kortinhaltijalla ei ole verkkopankkitunnuksia, korttitilauksesta on mahdollista saada paperi- tai sähköpostilasku. Kun haluat laskun, viimeistele korttitilaus ensin maksuvaiheeseen asti ja sen jälkeen ole yhteydessä Vammaiskorttitoimistoon joko sähköpostilla (vammaiskortti@kvps.fi) tai puhelimitse 0800-122533 (ma-ti klo 9-12 ja ke klo 12-15). Kerro, että haluat laskun ja lähetysosoitteen. Lasku voidaan lähettää hakemuksessa käytettyyn kotiosoitteeseen tai esim. suoraan edunvalvojalle.

Lopuksi
EU:n vammaiskortin edut, alennukset ja oikeudet vaihtelevat Suomessa paikkakunnittain ja Euroopan tasolla myös maittain, joten kannattaa selvittää etukäteen kortin käytön hyödyt. EU Vammaiskortin haltija saattaa saada edut myös paikassa, joka ei virallisesti ole vammaiskorttikohde.
Lähteet
www.vammaiskortti.fi
www.kela.fi/vammaiskortti
 


Oikeuksienvalvonnan foorumi

Oikeuksien valvonta kuuluu yhdistyksemme perustehtäviin. Se koskettaa jokaista jäsentämme ja jokainen voi myös olla siinä mukana. Se on mahdollista oikeuksien valvonnan foorumin kautta. Foorumin ydinjoukkona on neljä yhdistysaktiivia ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija.

Foorumi on avoin ja kynnyksetön toimija, jolle voit tuoda havaitsemasi tai kokemasi oikeuksien loukkaukset, palvelujen puutteet ja muut näkövammaisten arkeen vaikuttavat epäkohdat maakunnassamme. Käytä sähköpostiosoitetta oikeuksienvalvonnanfoorumi@ppnry.net. Foorumi kokoontuu tarvittaessa myös kasvokkaistapaamisiin ja oikeuksien valvonta on vakiopykälänä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.


Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on yhdistyksemme keskeisiä toimintoja. Se on viestintää, joka kohdistetaan tavoitteellisesti yhteiskunnallisiin instituutioihin, viranomaisiin, päättäjiin ja muihin toimijoihin. Tavoitteena on edistää ja turvata sokeiden ja heikkonäköisten sujuva arki ja vähentää vammaisuuden haittoja. Näkövammaisten liitto vaikuttaa vahvasti valtakunnallisella tasolla esimerkiksi osallistumalla lakiuudistuksia laativiin työryhmiin ja antamalla lausuntoja säädöshankkeista. Alueyhdistys keskittyy enemmän alueelliseen vaikuttamiseen. Yhteistyökumppaneitamme ovat toiminta-alueemme vammaisneuvostot ja muut vammaisjärjestöt. Etenkin yksilötasolla tärkeää on Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan tekemä asiakastyö.


Kokemustoiminta

Kokemustoimijat auttavat ammattilaisia asettumaan näkövammaisen asemaan palvelutilanteessa

Kokemustoimijat (ent. kokemuskouluttaja) ovat tehtäväänsä koulutettuja näkövammaisia. Heillä on valmiudet kertoa mm. näkövammaisen arjesta sekä kokemuksista palveluviidakosta ja kuntoutusprosesseista selviytymisestä. Puheenvuoroja voi tilata erityisesti asiakaspalvelu- ja sotealan ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutuksiin. Käytännönläheiset harjoitteet auttavat asettumaan näkövammaisen asemaan palvelutilanteissa.

Kaikilla kokemustoimijoilla on oma tarina kerrottavanaan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan kouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kokemustoimijan omakohtainen tarina tarjoaa mahdollisuuden oppia näkövammaiselta, mitä on elää näkövamman kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä neljä kokemustoimijaa.

Keikoista, kulukorvauksista ja palkkioista sovitaan suoraan kokemustoimijoiden kanssa.

Kokemustoimijat

Salla Huhtala, Ylivieska

Salla on kolmekymppinen sokea, opaskoiran käyttäjä Ylivieskasta. Hän on kouluttautunut kokemustoimijaksi keväällä 2014, mutta tehnyt jo ennen sitä kokemustoimijan tehtäviä. Salla on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on äiti ja aktiivinen järjestötoimija. 
Salla toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: salla.h(at)kotinet.com

Katja Kuusela, Oulu

Katja on viidenkymmenen paremmalla puolella oleva vaikeasti heikkonäköinen kokemustoimija Oulusta. Hän on käynyt kokemustoimija koulutuksen vuonna 2007 sekä kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutuksen vuonna 2022. Katjan vahvuusalueita ovat aiheet: palvelujärjestelmään, työelämään, näkövammaisten kohtaamiseen ja saavutettavuuteen liittyvät asiat. 

Katja on kokopäivätyössä Näkövammaisten liitossa työelämäasiantuntijana, joten kokemusluento on mahdollista yhdistää asiantuntijaluentoon. Katja on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK).
Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: katja.kuusela(at)gmail.com.

Katja Lauri, Oulu

Katja on yli nelikymppinen näkövammainen (vaikeasti heikkonäköinen), äiti ja opaskoirankäyttäjä Oulusta. Katja on käynyt kokemustoimijakoulutuksen vasta alkuvuodesta 2017 vaikka on toiminut kokemustoimijana pitkään. Luennon/koulutuksen aiheina voi olla näkövammaisuudesta yleisesti, näkövammaisen kohtaaminen ja opastaminen, apuvälineet, opaskoirankäyttäjän näkökulma, näkövammaisen arki ja tarvittaessa tehdään harjoituksia.
Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: osoite katja.h.lauri(at)gmail.com

Markku Tallila, Kalajoki

Markku toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: 044 5678 101 tai markku(at)tallila.com

Kolme tarinaa näkövammaisuudesta

Akuutin toimittaja–kuvaaja päätti selvittää, miten työikäiset näkövammaiset elävät arkeaan. Miten ihmiset heidät kohtaavat ja millaisia haasteita on tullut vastaan työelämässä?

Tarinansa kertovat Markku Tallila, Salla Huhtala ja Katja Kuusela. Markku on sokeutunut infektiovahingon myötä, Salla menetti näkönsä tapaturmassa ja Katja sairastaa perinnöllistä, etenevää silmäsairautta.


Vertsi

Vertsi on uusi matalankynnyksen vertaistukitapahtuma toimintakeskuksella (osoite: Linnankatu 32). Paikalla on kahdesta kolmeen koulutettua vertaisohjaajaa. Jos haluat jutella vertaishenkilöiden kanssa, otathan yhteyttä Linnankadun toimintakeskukseen, niin sovitaan aika!