Siirry pääsisältöön
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Oi­keuk­sien­val­von­ta ja vai­kut­ta­mi­nen

Oikeuksienvalvonta ja sen kuukausittain vaihtuvat tiedotteet sekä vaikuttamis- ja kokemustoiminta

Tällä sivulla

Oikeuksien valvonta kuuluu yhdistyksemme perustehtäviin. Se koskettaa jokaista jäsentämme ja jokainen voi myös olla siinä mukana tuomalla esille havaitsemiaan puutteita, kokemiaan oikeuksien loukkauksia ja muita näkövammaisten arkeen vaikuttavia epäkohtia.


Näkövammaisten liitto palvelee Pohjois-Pohjanmaalla

Maksutonta neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvasta ja palveluista näkövammaisille ja läheisille. 

  • Mistä yleisimpiä näkövammaispalveluita haetaan? Ohjausta palvelujen hakemiseen. Vinkkejä mm. arkeen, kodin muutostöihin ja apuvälineisiin sekä apua henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen hakemiseen. 
  • Mitä päätöksen saapumisen jälkeen? Entä jos päätös on epäoikeudenmukainen? 

Ollaan yhteydessä!

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jani Ronkainen
Näkövammaisten liitto ry
p. 050 526 3831
jani.ronkainen(at)nkl.fi

Toimipiste sijaitsee osoitteessa
Kansankatu 53, 90100 Oulu


Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote, kesäkuu 2023

Tässä tiedotteessa kerromme oikeuksienvalvontayksikön kesäloma-ajasta ja sen vaikutuksista asiakastyöhön. Pääsääntöisesti Näkövammaisten liitossa on voimassa käytäntö, jonka mukaan heinäkuun ajan useimmat toiminnot on suljettu. Noudatamme yksikössämme tätä samaa linjausta. Kesälomakautemme on porrastettu siten, että aina joku yksiköstämme on paikalla, pois lukien edellä mainittu heinäkuu.

Mikäli sinulle tulee akuuttia asiakasasiaa kesän aikana, ja oman alueesi työntekijä on lomalla, voit soittaa palvelevaan puhelimeemme Näkökulmaan p. 09 3960 5050 arkisin, kello 10:00–14:00 välisenä aikana. Näkökulmassa sinua palvelevat alueelliset oikeuksienvalvonnan asiantuntijamme, jotka osaavat neuvoa ja ohjata eteenpäin. Näkökulma on suljettu heinäkuun ajan. Voit myös soittaa Näkövammaisten liiton puhelinvaihteeseen  09 396 041. Vaihteessa sinut ohjataan kulloinkin töissä olevan alueellisen työntekijän numeroon.

Akuutteja asioita, joita kesäaikana voi eteen tulla, ovat erityisesti muutoksenhaut. 

Muutoksenhaun kohteena ovat yleensä hyvinvointialueen viranomaisen lopulliset päätökset.

Muutoksenhakuaika
Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin haetaan ensi vaiheessa muutosta oikaisuvaatimuksella joko asian osaiselta jaostolta/lautakunnalta tai hyvinvointialueen määrittelemältä viranhaltijalta. Tämä tieto löytyy päätöksessä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta. Lautakuntien päätöksiin muutosta haetaan hallinto-oikeudesta. On tärkeää muistaa valitusprosessien aikarajat.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Postittaminen viimeisenä päivänä ei enää sisälly valitusajan puitteisiin.

Valitusaika (ts. oikaisuvaatimuksen aika) lasketaan siten, että asianosaisen - eli muutoksenhakijan - katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä tiedon lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai arkipyhä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

Mikäli saat loma-aikaan päätöksen, johon haluat hakea muutosta, etkä tavoita ketään oikeuksienvalvojistamme, toimi seuraavasti:
Ilmoita tyytymättömyytesi päätökseen edellä mainittuun määräpäivään mennessä valitusohjeessa mainittuun osoitteeseen. Ilmoita myös, että täydennät oikaisuvaatimusta tiettyyn päivään mennessä. Tämän päivän voit määritellä yhdessä toisen alueen työntekijän kanssa, tai esimerkiksi kuukauden päähän työntekijäsi loman päättymisestä. Muista myös ilmoittaa asiasta oman alueesi työntekijälle, kun hän palaa lomaltaan.

Lain mukaan valittajalle tulee varata tilaisuus täydentää tekemäänsä valitusta. Tätä kutsutaan täydennysmenettelyksi. Jos valitus on puutteellinen, valittajalle on siis varattava tilaisuus täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Olennaisinta on, että asiaan on ilmaistu tyytymättömyys määräpäivään mennessä ja näin se pysyy avoimena.

Kiireettömät asiat
Mikäli asiasi ei ole kiireellinen, pyydämme sinua odottamaan oman alueesi työntekijän lomalta palaamista. Tällaisia asioita voivat olla mm. hakemukset oman hyvinvointialueen vammaispalveluihin tai Kelalle. Yleensä nämä asiat etenevät hitaasti myös viranomaisten taholla loma-aikana.

Lomailemme porrastetusti, joten mahdollisuus siihen, ettei yksikään alueellinen oikeuksienvalvonnan asiantuntijamme ole kesäaikana tavoitettavissa on hyvin pieni. Hakemusasioissa paras asiantuntija on kuitenkin oman alueesi työntekijä, joka on myös mahdollista jatkoprosessia ajatellen paras henkilö asiaasi hoitamaan.

Hyvää ja vähähuolista kesää, toivottaa oikeuksienvalvontayksikkö

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Jani Ronkainen tiedottaa

Kesä alkaa olemaan kukkeimmillaan, toivottavasti lämmin ilmanala saavuttaisi Pohjois-Pohjanmaan korkeuden jossakin vaiheessa, jotta pääsisimme nauttimaan lämmöstä, joka siitä nauttii. Pidän lomaa Juhannuksesta eteenpäin ja palaan työn ääreen 10.7.2023. Toimistolla olen satunnaisesti, joten jos haluat tavata, niin kannattaa soittaa ja sopia aika, jolloin olen varmuudella paikalla.

Lämmintä kesää toivottelee

oikeuksienvalvonnasta Jani


Oikeuksienvalvonnan foorumi

Oikeuksien valvonta kuuluu yhdistyksemme perustehtäviin. Se koskettaa jokaista jäsentämme ja jokainen voi myös olla siinä mukana. Se on mahdollista oikeuksien valvonnan foorumin kautta. Foorumin ydinjoukkona on neljä yhdistysaktiivia ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija.

Foorumi on avoin ja kynnyksetön toimija, jolle voit tuoda havaitsemasi tai kokemasi oikeuksien loukkaukset, palvelujen puutteet ja muut näkövammaisten arkeen vaikuttavat epäkohdat maakunnassamme. Käytä sähköpostiosoitetta oikeuksienvalvonnanfoorumi@ppnry.net. Foorumi kokoontuu tarvittaessa myös kasvokkaistapaamisiin ja oikeuksien valvonta on vakiopykälänä yhdistyksen hallituksen kokouksissa.


Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on yhdistyksemme keskeisiä toimintoja. Se on viestintää, joka kohdistetaan tavoitteellisesti yhteiskunnallisiin instituutioihin, viranomaisiin, päättäjiin ja muihin toimijoihin. Tavoitteena on edistää ja turvata sokeiden ja heikkonäköisten sujuva arki ja vähentää vammaisuuden haittoja. Näkövammaisten liitto vaikuttaa vahvasti valtakunnallisella tasolla esimerkiksi osallistumalla lakiuudistuksia laativiin työryhmiin ja antamalla lausuntoja säädöshankkeista. Alueyhdistys keskittyy enemmän alueelliseen vaikuttamiseen. Yhteistyökumppaneitamme ovat toiminta-alueemme vammaisneuvostot ja muut vammaisjärjestöt. Etenkin yksilötasolla tärkeää on Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan tekemä asiakastyö.


Kokemustoiminta

Kokemustoimijat auttavat ammattilaisia asettumaan näkövammaisen asemaan palvelutilanteessa

Kokemustoimijat (ent. kokemuskouluttaja) ovat tehtäväänsä koulutettuja näkövammaisia. Heillä on valmiudet kertoa mm. näkövammaisen arjesta sekä kokemuksista palveluviidakosta ja kuntoutusprosesseista selviytymisestä. Puheenvuoroja voi tilata erityisesti asiakaspalvelu- ja sotealan ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutuksiin. Käytännönläheiset harjoitteet auttavat asettumaan näkövammaisen asemaan palvelutilanteissa.

Kaikilla kokemustoimijoilla on oma tarina kerrottavanaan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan kouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kokemustoimijan omakohtainen tarina tarjoaa mahdollisuuden oppia näkövammaiselta, mitä on elää näkövamman kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaalla toimii tällä hetkellä neljä kokemustoimijaa.

Keikoista, kulukorvauksista ja palkkioista sovitaan suoraan kokemustoimijoiden kanssa.

Kokemustoimijat

Salla Huhtala, Ylivieska

Salla on kolmekymppinen sokea, opaskoiran käyttäjä Ylivieskasta. Hän on kouluttautunut kokemustoimijaksi keväällä 2014, mutta tehnyt jo ennen sitä kokemustoimijan tehtäviä. Salla on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on äiti ja aktiivinen järjestötoimija. 
Salla toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: salla.h(at)kotinet.com

Katja Kuusela, Oulu

Katja on viidenkymmenen paremmalla puolella oleva vaikeasti heikkonäköinen kokemustoimija Oulusta. Hän on käynyt kokemustoimija koulutuksen vuonna 2007 sekä kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutuksen vuonna 2022. Katjan vahvuusalueita ovat aiheet: palvelujärjestelmään, työelämään, näkövammaisten kohtaamiseen ja saavutettavuuteen liittyvät asiat. 

Katja on kokopäivätyössä Näkövammaisten liitossa työelämäasiantuntijana, joten kokemusluento on mahdollista yhdistää asiantuntijaluentoon. Katja on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK).
Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: katja.kuusela(at)gmail.com.

Katja Lauri, Oulu

Katja on yli nelikymppinen näkövammainen (vaikeasti heikkonäköinen), äiti ja opaskoirankäyttäjä Oulusta. Katja on käynyt kokemustoimijakoulutuksen vasta alkuvuodesta 2017 vaikka on toiminut kokemustoimijana pitkään. Luennon/koulutuksen aiheina voi olla näkövammaisuudesta yleisesti, näkövammaisen kohtaaminen ja opastaminen, apuvälineet, opaskoirankäyttäjän näkökulma, näkövammaisen arki ja tarvittaessa tehdään harjoituksia.
Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: osoite katja.h.lauri(at)gmail.com

Markku Tallila, Kalajoki

Markku toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: 044 5678 101 tai markku(at)tallila.com

Kolme tarinaa näkövammaisuudesta

Akuutin toimittaja–kuvaaja päätti selvittää, miten työikäiset näkövammaiset elävät arkeaan. Miten ihmiset heidät kohtaavat ja millaisia haasteita on tullut vastaan työelämässä?

Tarinansa kertovat Markku Tallila, Salla Huhtala ja Katja Kuusela. Markku on sokeutunut infektiovahingon myötä, Salla menetti näkönsä tapaturmassa ja Katja sairastaa perinnöllistä, etenevää silmäsairautta.