Siirry pääsisältöön
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisten logo.

Jä­sen­tie­do­te toukokuu 2024

Sivustolla on kuukausittain ilmestyvän jäsentiedotteen materiaali. Koko teksti on samalla aukeamalla, (paitsi ICT ja Oikeuksienvalvonta) ja näissä voidaan liikkua joko otsikoittain tai sivuosion linkeistä.
Kuvassa henkilöllä on kädessä suurennuslasi ja sen alla paperinen jäsentiedote

Tällä sivulla

Toukokuu
7.5. Asiakasilta Kekäleessä klo 19 (viim. ilm. 29.4.)
7.5. Oulaisten kerho klo 12
8.5. Raahen kerho klo 12-14
8.5. Taktiili klo 17-19
14.5. Kalajoen kerho Retkipäivä
14.5. Kirjastopalvelu klo 13
15.5. Vaalan kerho klo 12-14
15.5. Käsityöiltapäivä Linnankadulla klo 12-16
15.5. Klubi 1863 klo 17-19
16.5. Sievin kerho klo 11-16
20.5. Rottinkikurssi - peruuntuneen tilalle klo 9-17:30 (viim. ilm. 15.5.)
20.5. Ylivieskan kerho klo 13-15
22.5. PorinaKahavila klo 13
23.5. Yhdistyksen ja Seurakunnan yhteinen lounas Nallikarissa klo 11-13 (viim. ilm. 15.5. Marja Posiolle)
27.5. Kevätkokous klo 17
31.5. Ölövinä Sapuskalla klo 17 (viim. ilm. 28.5.)

Kesäkuu
4.6. Oulaisten kerho klo 12
4.6. Kalajoen kerho Retkipäivä
4.6. Saunailta Jäälin majalla (viim. ilm. 28.5.)
5.6. Raahen kerho klo 12-14
7.6. Kuvataidepiiri klo 13-17 (viim. ilm. 30.5.)
12.6. Klubin Saunailta klo 17-20 Jäälin Maja
14.-16.6. OuLaKa, Rovaniemi SantaSport (ilm. 6.5. mennessä)

SYKSY
14.8. Vaalan kerho klo 12-14
3.9. Oulaisten kerho klo 12
11.9. Vaalan kerho klo 12-14
1.10. Oulaisten kerho klo 12
16.10. Vaalan kerho klo 12-14
5.11. Oulaisten kerho klo 12
13.11. Vaalan kerho klo 12-14
28.11. Teatteri Pokka Pitää klo 19 (viim. ilm. 21.10)
3.12. Oulaisten kerho klo 12 (jouluruoka)


Tiedotteen sisältö

Tapahtumakalenteri
Tiedotteen sisältö
Toimisto tiedottaa

  • Toimiston aukioloajat

Kevätkokouskutsu (aukeaa omaan sivustoon)
Vuosikertomus
Hallituksen kokouskuulumisia
Rottinkikurssi - peruuntuneen tilalle
Teatteri Pokka Pitää
Klubi 1863
Kuvataidepiiri
Ölövinä Sapuskalla
Käsityöiltapäivät Linnankadulla
Saunailta Jäälin majalla
Kerhot
Visus-hanke tiedottaa
Oulun seurakuntien näkövammaistyön toimintaa
ICT -palvelu (aukeaa omaan sivustoon)

  • Uudistunut IOS-luetus tutuksi Webinaari
  • Kirjastopalvelu

Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen  (aukeaa omaan sivustoon)

  • Tuet muuttuu - mitä tehdä jos rahat eivät riitä

Jäsentiedotteemme voi saada äänitteenä, pistekirjoituksella tai sähköpostilla. Yhdistyksemme tiedotteet löytyvät myös nettisivuilta. Jäsentiedotteen on koonnut Sanna Halonen ja Leena Vallo.

Materiaalit jäsentiedotteeseen on toimitettava viimeistään ilmestymistä edeltävän viikon maanantaihin mennessä osoitteeseen yhdistys(at)ppnry.net. Kesäkuun materiaali on toimitettava edellisen viikon maanantaihin 27.5. mennessä. Tiedote ilmestyy viikolla 23. 


Toimisto tiedottaa

Toimiston aukioloajat

Toimintakeskus on avoinna ma-to klo 9-15, yhdistyksen ovi pidetään lukittuna, sillä alueella liikkuu aika ajoin epämääräisiä tyyppejä, soitathan siis ovikelloa saapuessasi toimintakeskukselle. 

Yhdistyksen numerossa vastataan maanantaista torstaihin klo 12-15 välisenä aikana. Matkapuhelinnumeroihin vastataan aina, kun se on mahdollista 
arkisin klo 8-16.

KAIKKIIN YHDISTYKSEN TAPAHTUMIIN TULEE ILMOITTAUTUA!
teija.kaikkonen@ppnry.net 040 730 6128
leena.vallo@ppnry.net 044 040 0694
birgitta.raty-seppala@ppnry.net 08 311 5653
sanna.halonen@ppnry.net 08 311 5653
yhdistys@ppnry.net 
puheenjohtaja@ppnry.net


Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry vuosikertomus vuodelta 2023

1. YLEISTÄ

Vuosi 2023 oli yhdistyksen 98. toimintavuosi. Yhdistys on hoitanut hyvin tehtäväänsä eli toiminut näkövammaisten oikeuksien puolustajana ja auttanut turvaamaan osaltaan heidän tarvitsemiaan palveluita. Yhdistys on tuottanut toimintaa ja palveluja, jotka helpottavat näkövammaisten arkea visualisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Vertaistuki monissa eri muodoissaan on yksi yhdistyksen toiminnan tukipilari.

Yhdistyksen tavoitteena on ollut yhteyksien parantaminen kuntiin ja muihin viranomaistahoihin. Työtä on tehty yhteisvoimin luottamushenkilö- ja asiantuntijaedustajien, yhteyshenkilöiden, vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvostojen kanssa sekä liiton eri toimintayksiköiden ja oikeuksienvalvonnan tuella.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteet on jaoteltu seuraavasti:
1.    Vertaistuella aktiivisuutta ja osallisuutta
2.    ICT-tuella (Digi-tuki) itsenäisyyttä
3.    Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta ja oikeuksienvalvontaa
4.    Tietoa ja tukea matalan kynnyksen jäsenpalvelulla

2. JÄSENISTÖ JA JÄSENPALVELU

Yhdistyksen jäsenet ovat Pohjois-Pohjanmaan alueella asuvia henkilöitä, joilla on terveydenhuollon todentama näkövamma, haitta-aste yli 50 %. Kannatusjäsenet ovat henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen ja/tai paikalliskerhojen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksessä oli jäseniä kertomusvuoden lopussa 529.

Yhdistyksen toimintakeskus Linnankadulla on pääasiassa ollut avoinna maanantaista torstaihin klo 9-15 ja puhelinpäivystys klo 12-15. Jäsenpalvelujen lisäksi tarjolla on ollut ICT-tukea ja -ohjausta sekä muuta neuvontaa. Fan ry:n Visus hankkeen projektityöntekijän toimisto sijaitsee PPNry:n toimintakeskuksen tiloissa.

3. TOIMINTA

Yhdistyksen toiminnasta vastaavat hallitus, aktiivitiimi, ICT- ja viestintätiimi, alueelliset yhteyshenkilöt sekä toimihenkilöt. Ilman toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tiivistä yhteistyötä olisi mahdotonta toteuttaa näin laajaa ja laadukasta toimintaa. Toimihenkilöt palvelevat yhdistyksen jäseniä toimintakeskuksessa, puhelimitse, sähköpostitse, etäyhteydellä sekä myös vierailujen yhteydessä esimerkiksi kerhoissa.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet ohjaavat ja koordinoivat maalipallo-, käsityö-, virkistys-, pistekirjoitus- ja vertaistukiryhmätoimintaa. Aktiivitiimin, ICT- ja viestintätiimin sekä luottamushenkilöiden työskentely tapahtuu myös vapaaehtoistoiminnan periaatteella. Kunnissa kokoontuu aktiivisesti kahdeksan kerhoa (liite 1). Myös nämä kerhot pyörivät alueellisten yhteyshenkilöiden toimesta.

Erilaisissa tilaisuuksissa on mukana suuri joukko niin näkeviä kuin näkövammaisia vapaaehtoisia. Yhteensä yhdistyksen toimintaan osallistui 33 vapaaehtoista.

Oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö

Näkövammaisille palveluiden toimivuus on edellytys itsenäisen elämän toteutumiselle. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö on omana pykälänään ja kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia mm. vammaispalveluihin liittyviä kysymyksiä. Hallituksen varapuheenjohtaja on toiminut oikeuksienvalvonnan vastaavana ja tiedottajana. Hän on tuonut säännöllisesti tietoa Näkövammaisten liiton valtakunnallisesta vaikuttamistyöstä sekä Oulun kaupungin ja Pohteen vammaisneuvostossa käsillä olevista asioista.

Oikeuksienvalvonnan vastaava, yhdistyksen toimihenkilöt sekä alueen näkövammaiset ovat tehneet yhteistyötä Oulun kaupungin vammaisneuvoston ja hyvinvointialueen (Pohde) vammais- ja vanhusneuvoston kanssa, jotta näkövammaisten tarpeet otettaisiin huomioon, kun suunnitellaan ja rakennetaan uutta tai entisöidään vanhaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueella toimii neljä koulutuksen saanutta kokemustoimijaa. He toimivat kukin itsenäisesti vieden tietoa näkövammaisen arjesta mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Kerho- ja ryhmätoiminta

Yhdistyksen alueella on toiminut kahdeksan paikallista kerhoa (Liite 2). Kerhot kokoontuvat säännöllisesti, useimmat kuukausittain. Iso osa kerhoista toimii seurakunnan tiloissa.  

Kerhot tekevät runsaasti yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on tukenut paikallisia kerhoja toiminta-avustuksella ja kannustanut niitä myös omaan varainhankintaan.

Yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöt ovat vierailleet paikalliskerhoissa esittelemässä yhdistyksen toimintaa sekä tiedottamassa ja kouluttamassa ICT-palveluihin liittyen.

Alueellinen yhteistyö

Yhdistyksen alueella on toiminut yhdeksän alueellista yhteyshenkilöä (Liite 1.), joiden tehtävänä on ollut pitää yhteyttä alueensa näkövammaisiin ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yhteyshenkilöt ovat tärkeitä linkkejä yhdistyksen ja kuntien päättäjien välillä. Yhteyshenkilöt tekevät korvaamattoman tärkeää vapaaehtoistyötä omalla alueellaan ja tuovat yhdistystä ja sen toimintaa näkyviin maakunnassa.

Seurakuntien kanssa on järjestetty retkiä, leirejä sekä erilaisia tapahtumia näkövammaisille ja heidän läheisilleen Oulussa ja maakunnassa.

Asiantuntijayhteistyö

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan alueella työskentelee Kumppanuuskeskuksessa Oulussa. Myös Näkövammaisten liiton työelämäpalveluiden työelämäasiantuntija toimii Oulusta käsin. Yhteistyö on ollut tiivistä.
OYS:n Näkökeskuksen kanssa yhteistyö on jatkunut erinomaisena. Suurin osa yhdistykseen saapuvista jäsenhakemuksista tulee Näkökeskuksen kautta. Yhdistyksen toimintaa esitellään vuosittain Näkökeskuksen järjestämillä sopeutumisvalmennuskursseilla.

Näköpiste Polar Printin kanssa yhteistyö on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2023 järjestettiin apuväline-esittely uusien jäsenten -päivän yhteydessä.

Näkövammarekisterin tutkimuspäällikön kanssa yhteistyössä on pidetty erilaisia näkövammarekisterin järjestämiä webinaarien Teams -kuuntelutilaisuuksia Oulun toimintakeskuksella. Lisäksi hän on vieraillut mm PorinaKahavilassa kertomassa tuoreimpia kuulumisia näkövammaiskentältä tehdyistä tutkimustuloksista.

Toimintaa ja tapahtumia

Työikäisten vertaistukikerho 1863 Klubi sai uudet innokkaat vetäjät ja Klubilaiset kokoontuivatkin kuukausittain eri aiheiden äärelle. Maaliskuussa Klubilaiset viettivät ulkoiluviikonloppua Haukiputaalla meren äärellä Seurakunnan leirikeskuksessa.

Oulu Sinfonian konserteissa käytiin sekä kevät- että syyskaudella. Oulun Teatterissa käytiin katsomassa Taikahuilu Ooppera sekä Joulunäytelmä Iiro Rantalan pikkujoulu show. Lisäksi tehtiin retki Rovaniemen Teatteriin katsomaan näytelmä Everstinna.

Taktiiliryhmä kokoontui kuukausittain PPN ry:n toimintakeskuksella. Taktiilissa harjoitetaan tuntoaistia erilaisin pelein ja harjoituksin.

Käsityöiltapäivää vietettiin Linnankadun toimipisteessä kuukausittain. Käsityövastaava kävi vetämässä käsityöpäiviä myös maakunnan kerhoissa paikan päällä.

Hallitus teki koulutusretken Kuopioon. Näkövammaisten liiton järjestöpäällikkö piti koulutuksen hallitustyöskentelystä Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n sekä Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n hallituksen jäsenille.

Maaliskuussa starttasi Ölövinä Sapuskalla -tapaamiset eri ravintoloissa. Ideana on kokoontua kerran kuussa eri ravintoloissa ympäri Oulua ja lähikuntia sekä arvioida kyseisen ravintolan esteettömyyttä, vammaisystävällisyyttä, ruoan maistuvuutta ja yleistä viihtyvyyttä.

PorinaJumppa kokoontui säännöllisen epäsäännöllisesti Linnankadun toimintakeskuksella. Noin puolentoista tunnin aikana jumpattiin ja poristiin ohjaajan johdolla.

Huhtikuussa järjestettiin Ylivieskassa yleisötapahtuma teemalla, Kun näkö heikkenee! Mistä saada apua ja tukea? Miten toimia, kun näkö heikkenee? Miten käyttää digilaitteita heikentyneen näön kanssa? Paikan päällä oli yhdistyksen henkilökunnan lisäksi PPN ry:n luottamushenkilöitä sekä paikallisesta optikkoliikkeestä optometristi mittaamassa silmänpaineita.

VERTSI vertaistukitoimijat olivat tavattavissa Linnankadun toimintakeskuksella muutamia kertoja vuoden aikana.

Toukokuussa Linnankadun toimipisteen tiloissa, aloitti työskentelyn Fan Ry:n Visus hankkeen projektityöntekijä. Alueellamme kokoontui hankkeen pilottihyvinvointiryhmä.

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Linnankadun toimintakeskuksella. Ennen kokousta Fan ry:n projektityöntekijä kertoi Visus - Näkövammaisten terveyden edistämisen hankkeesta ja yhdistyksen oikeuksienvalvonnan vastaava kertoi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ajankohtaisista asioista. Kokouksen jälkeen kokousväki suuntasi lounaalle Scandic Oulu Stationiin. Myöhemmin illalla osa kokousväestä lähti kuuntelemaan Stand upia Teatteri Rioon.

Kesäkuussa järjestettiin Oulun Seurakuntien kanssa yhteistyössä hautausmaakävelykierros. Ennen kierrosta pääsimme kahvittelemaan puistopuutarhurin talolla.

Kesäkuussa teimme retken Jyväskylään Näkövammaisten liiton kesäpäiville. Samalla juhlimme 95-vuotiasta Näkövammaisten liittoa.

Keväällä ja syksyllä pääsimme jälleen kokeilemaan taiteen tekemistä ohjaajan opastuksella. Ensin kävimme läpi taidemaalauksen eri tekniikoita ja tutustuimme erilaisiin maalaustarvikkeisiin. Tämän jälkeen jokainen sai luoda omanlaisensa taidemaalauksen.

Ennen kesälaitumille siirtymistä kokoonnuimme Kauppatorille kahville ja jätskille. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Oulun Seurakuntien kanssa.

OuLaKa-tapahtumassa vetovastuu oli Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaisilla. Tapahtuma järjestettiin Haukiputaalla, Lomakoti Onnelassa.

Alkusyksystä järjestimme jo tutuksi tulleita iltakävelyjä Virpiniemen pururadalla.

Näkövammaisten liitto järjesti yhdistystuokioita jäsenyhdistysten toimihenkilöille säännöllisesti.

Elokuussa Linnankadun toimintakeskuksella pyörähti käyntiin Pohjois-Pohjanmaan alueella asuville näkövammaisille ja näköongelmaisille suunnattu Terveys Verstas niminen hyvinvointiryhmä. Visus-hankkeen projektityöntekijän vetämänä.

Syyskuussa kokoonnuimme Linnankadun toimipisteelle kuuntelemaan Näkövammarekisterin 40-vuotis juhlawebinaaria.

Syys-lokakuun vaihteessa järjestettiin kolmen alueyhdistyksen ulkoiluviikonloppu Rokualla Pohjois-Savon ja Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n kanssa.

Asiakasiltoja on vuosien varrella pidetty erilaisissa vaate- ja urheiluliikkeissä. Tänä vuonna uudeksi yhteistyökumppaniksi saimme naistenvaate- ja sisustusliike Wilhelmiinan.

Lokakuussa järjestimme Uusien jäsenten päivän, johon lähetettiin kutsu kaikille viimeisen viiden vuoden aikana yhdistykseen liittyneille jäsenille. Paikalla oli toimihenkilöiden lisäksi yhdistyksen luottamushenkilöitä, Näköpiste Polar Print Oy esitteli erilaisia apuvälineitä, pistekirjoituksen ohjaaja oli esittelemässä pistekirjoitusta, Näkövammaisten liitosta mukana olivat oikeuksienvalvonnan asiantuntija ja työelämäpalveluiden työelämäasiantuntija. Käsityövastaavat esittelivät näkövammaisten tekemiä käsitöitä. Myös Oysin Näkökeskuksesta paikalla oli edustus. Oulun Seurakunnan Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä kertoi seurakunnan näkövammaistyöstä.

Marraskuussa pääsimme tutustumaan ihan uuteen lajiin, raviurheiluun Oulun raviradalla lounasravien aikaan.

Sokeiden viikolla ohjelmaa riitti useammalle päivälle. Maanantaina järjestimme tuttuun tapaan sokeidenviikon myyjäiset, tällä kertaa seurakunnan tiloissa. Tiistaina osallistuimme Kastellin kirkossa sokeiden viikon messuun.

Sokeiden viikolla teimme yhteistyötä laajasti yli aluerajojen toisten Näkövammaisten alueyhdistysten kanssa. Toteutimme toimihenkilöpäivillä alkunsa saaneen idean kiertävästä valkoisesta kepistä. Sosiaaliseen mediaan tehtiin videot seitsemältä eri alueelta eri aihealueittain. Videot yhdistettiin viikon lopuksi yhdeksi videoksi, joka jaettiin jokaisen alueyhdistyksen Facebook-sivulla.

Marraskuussa järjestettiin sääntömääräinen syyskokous Linnankadun toimintakeskuksella.

Saimme Sokeiden ystäviltä avustusta virkistystoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueen näkövammaisille. Avustusta käytimme erilaisiin retkiin, maakunnassa kuntien kerhojen jouluruokailuihin sekä erilaisiin tapahtumiin. Osa avustuksesta siirtyi vuodelle 2024.

ICT-palvelut ja viestintä

ICT- ja viestintätiimin tehtävänä on tukea ja kehittää yhdistyksen pitkän linjan ICT-palvelua (tietotuki) sekä virkistää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Tiimi kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Tiimi ideoi ICT-kouluttajan kanssa uusia matalan kynnyksen palveluita, jotta mahdollisimman moni näkövammainen pysyisi mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Matalan kynnyksen ICT-palvelut

ICT-palvelut tuottivat tietoteknisten apuvälineiden käyttöön liittyviä koulutus- ja muita matalan kynnyksen palveluja. Yhteistyötä tehtiin Näkövammaisten liiton ja sairaanhoitopiirien kanssa.
Pienryhmäohjauksia järjestettiin yhteensä 5 kertaa.

ICT-neuvontaa ja huoltopalveluja asiakkaille annettiin joko kotona, toimistolla tai etäyhteydellä noin 80 kertaa. Puhelimitse ja sähköpostitse annettiin neuvoja vuoden aikana useita satoja kertoja. Suosituksia uusiin apuohjelmiin ja tietoteknisiin laitteisiin tehtiin suullisesti useita.

Matalan kynnyksen kerhovierailuita tehtiin kolme ja apuvälineiden esittelytilaisuuksia tapahtumissa neljä. Yhdistyksen toimistolla pidettiin kirjastopäivä kahdeksan kertaa.

Teamsin välityksellä osallistuttiin kuukausittain erilaisiin tilaisuuksiin, mm. Pohjois-Pohjanmaan Digitukiverkoston-, saavutettavuus POPsotessa -verkoston, ja Oulun seudun digituen -palavereihin.

Kouluttaja osallistui etänä teknisen kehityksen seuranta- ja suunnittelupalavereihin kollegoiden kanssa ja sekä omaan työhön liittyvään kaksipäiväiseen koulutukseen paikan päällä.

Maksusitoumuspalveluna toteutettu ICT-palvelu

Kelan, sairaanhoitopiirien tai vakuutusyhtiön kustannuksella tehtiin 7 apuvälinekartoitusta. Asiakkaan kotona, koululla, työpaikalla tai yhdistyksen toimintakeskuksessa tapahtuvia koulutus- ja asennuspäiviä kouluttaja operoi tuttuun tapaan.

Viestintä

Yhdistys julkaisi 9 jäsentiedotetta äänitteenä Daisy-muodossa, sähköpostitse, nettisivuilla ja pistetulosteina. Yhdistyksen toiminnan ja tapahtumien lisäksi tiedotteesta löytyvät oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden tiedotteet sekä hallituksen kokouskuulumiset.

Jäsenille ja suurelle yleisölle yhdistys tiedotti tapahtumista ja toiminnastaan myös omilla internetsivuilla (www.ppnry.net), Facebook-sivuilla (facebook.com/ppnry) ja sähköpostitse Oulu-alueella.

4. EDUSTUKSET

Näkövammaisten liitto ry:n (NKL) toimielimissä yhdistyksestä on ollut edustus seuraavasti:

  • Sanna Halonen, valtuuston varsinainen jäsen 22.5. 2022 alkaen
  • Ari Varila, valtuuston varsinainen jäsen
  • Jarkko Lauri, valtuuston 1. varajäsen
  • Lasse Hyvärinen, valtuuston 2. varajäsen
  • Lasse Jalonen, hallituksen jäsen.

PPN ry:n hallituksesta on valittu kolme edustajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon: Lasse Jalonen Oulusta, Markku Tallila Kalajoelta ja Juha Haajo Reisjärveltä. Myös muissa asuinkuntansa vammais- ja vanhusneuvostoissa sekä erilaisissa tehtävissä eri organisaatioissa ja elimissä toimii yhdistyksen jäseniä.

5. HALLINTO

Vuonna 2023 järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Ari Varila Muhokselta ja varapuheenjohtajana Lasse Jalonen Oulusta. Hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Seppo Kalaoja Kestilästä, Markku Tallila Kalajoelta, Airi Virkkala Ylivieskasta, Terttu Väänänen Oulusta ja Juha Haajo Reisjärveltä. Varajäseninä olivat Lasse Hyvärinen Oulusta, Jukka Savusalo Ylivieskasta ja Ilkka Kotajärvi Oulusta.

Hallitus kokousti kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 191. Hallituksen asialistan vakiopykäliä ovat mm. jäsen- ja henkilöstöasiat, talous, omaisuuden hoito sekä oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistyö. Joka kokouksessa on pykälä myös tulossa olevalle toiminnalle. Osa kokouksista toteutettiin hybridikokouksina.

Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen Airi Virkkala. Johtoryhmä kokoontui 2 kertaa.

Yhdistyksen toimihenkilöinä työskentelivät toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen, ICT-kouluttaja Leena Vallo, jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja yhdistysemäntä Birgitta Räty-Seppälä.
Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Esmo Economia. Tilintarkastajina vuonna 2023 toimi: tilintarkastaja Soili Raive-Annanolli (HT) ja varatilintarkastaja Outi Kirvesoja (KHT).

6. TILASTOINTI JA ARVIOINTI

Vuonna 2023 yhdistyksen toiminnan arvioinnissa ja seurannassa käytimme arviointi- ja tilastointilomakkeita ja toteutimme jäsenkyselyn puhelinhaastattelulla ja Webropolilla. Tilastointitietoja hyödynsimme laatiessamme rahoitushakemusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle. Yhdistys teki rahoittajalle toiminnastaan myös tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen (TVS) vuodelta 2023.

7. TALOUS

Tilikauden 2023 tuloslaskelma osoittaa alijäämää 36 300 euroa (vuonna 2022 alijäämä 51 370 euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 189 199 euroa (vuonna 2022 tuotot 170 443 euroa). Henkilöstökulut olivat kertomusvuonna 147 897 euroa (vuonna 2022 henkilöstökulut 134 677 euroa).

Yhdistyksen varainhankinta tuotti katetta 1 834 euroa (vuonna 2022 katetta 2 847 euroa).  Vuonna 2022 sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot osoittivat ylijäämää 21 792 euroa (vuonna 2022 tuotot osoittivat alijäämää 12 525 euroa). Sijoitustoiminnan kulut olivat 4 116 euroa (vuonna 2022 kulut 37 677 euroa).  

Näkövammaisten liitto myönsi yhdistykselle avustuksia 15 858 euroa (vuonna 2022 avustus  
16 477 euroa). Sokeain Ystävät ry myönsi yhdistykselle avustuksia 9 300 euroa.

Yhdistys omistaa kolme osakehuoneistoa, jotka ovat seuraavissa yhtiöissä: As Oy Kuivastie 10, As Oy Huvilatie 6 ja As Oy Oulun Keskuspuisto. Lisäksi yhdistys omistaa liikehuoneiston As Oy Heikinkulmasta.

Tilinpäätöksessä taseen loppusumma on 754 185 euroa (vuoden 2022 taseen loppusumma oli 788 624 euroa).

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS


Liite 1.
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2023

Ii, Jorma Lauri
Kalajoki, Else Suni
Oulainen, Ulla Hämäläinen
Oulu, Terttu Väänänen
Raahe, Marja-Leena Hiltunen
Reisjärvi, Juha Haajo
Sievi, Airi Virkkala
Vaala, Aune Sallila
Ylivieska, Pirkko Malm

Liite 2.
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N PAIKALLISKERHOT VUONNA 
2023

Kalajoen kerho
Oulaisten kerho
Oulun kerho
Raahen kerho
Reisjärven kerho
Vaalan kerho
Ylivieskan kerho


Hallituksen kokouskuulumisia

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Hallituksen kokous 4/2024 pidettiin keskiviikkona 10.4.2024.

Ennen kokousta IT-harjoittelija Sari Luukkonen esittäytyi hallitukselle.

Jäsenasiat
Hallitus hyväksyi 4 uutta jäsentä.

Talous
Pieni Ele keräys tuotti presidentin vaaleissa 1 187,86 €. Ylivieskassa tuotto oli 447,17 €, Vaalassa 345,07 €, Muhoksella 266,34 € ja Iissä 129,28 €.

Hallitus merkitsi tiedoksi myös sijoitustoiminnan tilanteen, osingot ja muut realisoituneet tuotot.

Kerhotilin lopetus
Hallitus päätti lopettaa Reisjärven kerhotilin, koska kerhon toiminta on päättynyt.

Omaisuuden hoito
Hallitus kävi läpi yhdistyksen asunto-osakkeet sekä vuokra-asuntojen kuukausivuokrien suuruudet. Seuraavassa kokouksessa tarkistetaan huoneistojen vuokrat ajan tasalle.

Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen
Näkövammaisten liitto

Tämänhetkisen tiedon mukaan valtioneuvosto leikkaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtionavustuksista 100 miljoonaa euroa eli noin neljänneksen vuonna 2027.  Tämä tarkoittaa, että liitossa on käytävä arvokeskustelu siitä, mitä toimintoja voidaan jatkaa ja mitä joudutaan lopettamaan.

Pohde
Tervia Logistiikan asiakasyhteistyöryhmän 1. kokous pidetään 22.4. Ryhmän varsinainen jäsen Pohteen vammaisneuvostosta on Tuomas Honkonen. Lasse Jalonen on varajäsen.

Oulu
Oulun kaupungin vammaisneuvosto vierailee kaupunginhallituksessa 6.5.2024. Keskustelussa käsitellään mm. Pohteen ja kaupungin yhdyspintatyötä. Lisäksi vammaisneuvosto esittää esteettömyysasiantuntijan toimen sijoittamista kaupungin konsernihallintoon, jolloin hänen toimenkuvansa voitaisiin määritellä laajasti. Vammaisneuvosto ehdottaa työryhmän perustamista esteettömyysasiantuntijan toimenkuvan määrittelyä laatimaan.

Paloturvakaapin hankinta
Hallitus päätti, että toimintakeskukseen hankitaan paloturvakaappi.

Kevätkokousjärjestelyt
Kevätkokous järjestetään Ravintola Perlassa 27.5.

Vuosikertomus vuodelta 2023
Hallitus hyväksyi vuoden 2023 vuosikertomuksen esitettäväksi kevätkokoukselle.

Katsaus tulevaan toimintaan
Rottinkikurssi 22.-23.4. Haukiputaan Onnelassa.
OuLaKa 14.-16.6. Rovaniemellä.
Hyvinvointilomat 12.-17.8. (hakuaika 11.3.-12.5).
Asiakasilta Kekäleessä 7.5. klo 19


Rottinkikurssi - peruuntuneen tilalle

Huhtikuussa peruuntunut Rottinki -kurssi järjestetään nyt yksipäiväisenä kurssina maanantaina 20.5. klo 9-17:30 Linnankadun toimintakeskuksella (Linnankatu 32). Jos työt jäävät pahasti kesken kurssia on mahdollista jatkaa maanantaina 10.6. Valmistamme rottinkilampunvarjostimen.

Muistathan ottaa mukaasi lampunvarjostimen kehikon.

Rottinkipäivän omavastuu on 25 €. Hinta sisältää rottinkimateriaalit, opetuksen, ruoan ja kahvit pienen purtavan kera sekä aamu- että iltapäivällä. Jos avustaja ei halua tehdä omaa rottinkityötä, hänen on mahdollista ostaa pelkkä lounas + kahvit 12 eurolla.

Ilmoittaudu rottinkikurssille viimeistään keskiviikkona 15.5. yhdistyksen toimistolle.


Teatteri Pokka pitää

28.11. klo 19
Roy Clarken kirjoittama hersyvä komedia perustuu hänen huippusuosittuun tv-sarjaansa, jonka jaksoja on nähty lähes kaikkialla maailmassa. Hienostunut, elinvoimainen, täydellisyyttä tavoitteleva rouva Hyacinth Bucket - lausutaan Bukee - ihailee yläluokkaista elämäntyyliä.  

Hän tekee kaikkensa toteuttaakseen unelmansa aristokraattisesta elämästä. Päällepäsmäröivä, mutta hyväsydäminen Hyacinth järjestelee kynttiläillallisia, ja piinaa vaatimuksillaan sukulaisiaan ja naapureitaan, jotka tekevät kaikkensa välttääkseen kohtaamisen ”Bucket-womanin” kanssa. 
Hyacinth saa sattumalta selville, että hänen naapurinsa Emmet on alkanut vetää näytelmäkerhoa. Ja kuinka ollakaan - yksi rooli on vielä vapaana. Hyacinth oivaltaa Emmetin kauhuksi, että rooli on kuin häntä varten tehty. Kun paikalle saapuu vielä Hyacinthin sisarukset Rose ja Daisy sekä Daisyn työtä vieroksuva, rahvaanomainen Onslow, alkaa näytelmäharjoitukset muodostua aivan muuksi kuin ohjaaja riepu Emmet on kuvitellut. Mutta kuten aina, Hyacinth pitää kulissit yllä, omalla tyylillään. 

Hulvattoman rakastettavat roolihahmot ovat kuin jokaisen meidän kunkin omasta naapurustosta. 
Esityksen tuotannosta vastaa Kakaravaaran tuotanto.

35 € peruslippu
35 € eläkeläislippu

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 21.10. yhdistyksen toimistolle.


Klubi 1863

Kevään 2024 Klubi tapaamiset 15.5. ja 12.6.

Työikäikäisten näkövammaisten Klubi 1863 kokoontuu kerran kuukaudessa Linnankadun toimintakeskuksella klo 17-19, ellei toisin mainita.

15.5. klo 17-19 Lyriikkapaja, vieraana kirjastonhoitaja Jaana Märsyaho.
Lyriikkapajassa kuuntelemme osallistujille tärkeitä ja/tai merkityksellisiä biisejä ja jutellaan niistä.

12.6. klo 17-20 Klubin Saunailta Jäälin Majalla.

Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien jäsenten matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan yli 10 € menevältä osalta.

Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään saman viikon maanantaina.

Lisätietoa Klubista Klubin esittelysivulla - Ulkoinen linkki


Kuvataidepiiri

Kuvataidepiiri pidetään 7.6. klo 13 - 17. Lopetusaika on joustava.

Käytämme maalauksessa kaatotekniikkaa (Acrylig pouring), eli juoksevaa akryylimaalia kaadetaan ja levitetään eri tekniikoin maalausalustalle. Tällöin aikaansaadaan erilaisia abstraktisia taideteoksia.

Tauolla juodaan kahvit suolaisen kera.
Älä laita päällesi ykkösvaatteita sotkeutumisvaaran vuoksi, työskentely on aika sottaista.
Kuvataidepiiriin otetaan enintään 6 osallistujaa.

Yhdistys korvaa pitkänmatkalaisille jäsenille matkakulut yli 10 € menevältä osalta, halvinta matkustustapaa käyttäen, kuitteja vastaan.

Vetäjänä Leena Vallo

Ilmoittautumiset suoraan Leenalle p. 044 0400 694 viimeistään 30.5. jotta ehdin hankkia tarvittavat materiaalit. Samalla voidaan keskustella tarvittavien materiaalien hankinnasta (maalauspohja ja maalit).


Ölövinä sapuskalla

Toukokuussa kokoonnumme ruokailemaan Ravintola Tubaan. 
Tavataan perjantaina 31.5. klo 17, Ravintola Tubassa osoitteessa Mannenkatu 2, 90130 OULU.

Ruokailu on omakustanteinen!

Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään saman viikon tiistaina.


Käsityöiltapäivä Linnankadulla

Kevään viimeinen tapaaminen 15.5.

Tehdään koriste-esine / linnunpelotin terassille. Jos sinulla on ylimääräisiä käyttämättömiä CD-levyjä, otathan niitä mukaasi.

Materiaalit maksetaan aina paikan päällä.
Muistathan ilmoittautua aina saman viikon maanantaihin mennessä!

Käsityöiltapäivä kokoontuu kuukauden 3. keskiviikko Linnankadun toimintakeskuksella klo 12-16 osoitteessa Linnankatu 32, Oulu


Saunailta Jäälin majalla

Vietämme kesäistä iltaa Jäälin majalla (Rantakuja 10, Jääli) tiistaina 4.6. klo 16-21. Ohjelmassa on leikkimielistä kisailua mm. frisbeegolfin ja tikanheiton tiimoilta, saunomista ja makkaranpaistoa sekä levytanssit toivekappaleiden kera.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit.
Ota omat makkarat, saunajuomat sekä pyyhe mukaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 28.5.


Kerhot

Kalajoen kerho

Näkökerho kevät 2024. Kokoontumispäivä tiistaisin klo 12-14

14.5. Retkipäivä noin klo 9-16, Näkökerhon retki Oulaisiin Honkamajalle rovastikunnalliseen Näkövammaisten leiripäivään. Ilmoittautuminen oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle.

28.5. klo 10-15 Aikuisten leiripäivä vanhassa Aapiskukossa. Ruoka 10 €. Ilmoittautuminen Elselle.

Yhteyshenkilö (ilmoittautumiset) Else Suni puh. 040 552 8878
else.e.suni@gmail.com

Oulaisten kerho

Vuoden 2024 kerhopäivät: 4.6. / 3.9. / 1.10. / 5.11. / 
3.12. (jouluruokailu)

Kokoontuminen: Penttilässä, Putilankatu 1, joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 12.00 (ellei muuta sovittu)
Vetäjänä: Ulla Hämäläinen 
puh. 0440 283223

TERVETULOA!

PorinaKahavila Oulusa

Kevään viimeinen PorinaKahavila 22.5.
PorinaKahavila kokoontuu Linnankadun toimintakeskuksella aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13.

Muistathan ilmoittautua aina saman viikon maanantaihin mennessä.

Raahen kerho

Raahen kerhon kerhopäivä 5.6.    
Kerho kokoontuu klo 12-14 Toimintakeskus Kreivinajassa (Brahenkatu 14-16)

Yhteyshenkilö Marja-Leena Hiltunen 
puh. 045 842 7688

Reisjärven kerho

Yhteyshenkilö Juha Haajo 
puh. 040 077 2349, juha.haajo@gmail.com

Sievin kerho

Sievin kerhon kerhopäivä 16.5. klo 11-16

Sievin Kätevä vertaistuki -kerho kokoontuu Väentuvalla, osoitteessa Kirkkotie 7, 85410 Sievi.

Yhteyshenkilö Airi Virkkala 
puh. 040 413 9043

Vaalan kerho

Vaalan kerhon kerhopäivät
15.5. / 14.8. / 11.9. / 16.10. / 13.11.
klo 12-14

Kerho kokoontuu Karpalokodin kerhohuoneella.

Yhteyshenkilö Aune Sallila 
puh. 040 578 4372

Ylivieskan kerho

Ylivieskan kerhopäivä 20.5.
Toimitalo Pietari klo 13 -15        

14.5. Rovastikunnan virkistyspäivä Oulaisissa.

Lisätietoja Diakonissa Satu Similä puh. 044 711 8628

Näkövammaisten kuntosalivuoro perjantaisin klo 10:30 - 11:30
Kotikartano 2 avainkoodilla pääsee sisään, kysy Pirkolta Edullinen osallistumismaksu 1€ kerta joka maksetaan lippaaseen ja nimi kirjataan osallistuja kirjaan.

Aurinkoa ja hyvää mieltä kevätpäiviisi!

TERVETULOA MUKAAN!

Yhteyshenkilö
Pirkko Malm
puh. 044 0170957
pirkko.malm@kotinet.com


Visus hanke tiedottaa

Vapaaehtoinen tarjolla Himanka-Kalajoki-Ylivieskan alueella

Kaipaatko kaveria kävelylenkeille, käsitöihin, lukemiseen tai vaikka juttukaveriksi?
Näkövammaisten terveyden edistämisen hanke eli Visus-hanke on aloittanut uuden vapaaehtoistoiminnan, jossa järjestämme näkövammaisille maksuttomia TerveysTsemppareita tueksi arkeen. Meillä on halukas vapaaehtoinen henkilö valmiina aloittamaan tsemppaustoiminnan tunnin ajomatkan alueella Himangasta!

TerveysTsempparimme tarjoaa vapaaehtoista seuraa yhdessä tekemiseen, esimerkiksi kävelylenkeille, kaupassa käyntiin, luontoon, viherkasveihin ja käsitöihin liittyen tai lukemiseen. Tsemppari toimii näkövammaisen henkilön arjen tukena puolen vuoden ajan, ja tapaamisia on pari kertaa kuukaudessa. Olisitko sinä sopiva henkilö aloittamaan toiminnan yhdessä tsempparimme kanssa? Tärkeintä on, että olet innostunut toiminnastamme ja valmis sitoutumaan yhteiseen tekemiseen puoleksi vuodeksi.

Otamme mielellämme vielä lisää vapaaehtoisia tsemppareita mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueelta!

Ole yhteydessä mahdollisimman pian: projektityöntekijä Maria Tyhtilä, p. 0400 305 003, maria.tyhtila@fanry.fi. Kerromme mielellämme lisätietoja TerveysTsemppari-toiminnasta.


Oulun seurakuntien näkövammaistyön toimintaa

Raamattu ja keskustelupiiri torstaina 16.5. kello 13-14:30. Sofia seurakuntakeskus, pieni srk-Sali 2.kerros. Tämä on kevään viimeinen kokoontuminen. Ryhmä jatkuu syyskuussa.

Diakoniatyö ja PPN:ry järjestävät yhteisen lounasretken ravintola Nallikariin torstaina 23.5. kello 11-13. Tervetuloa herkuttelemaan lounasbuffettiin. Osallistuminen 10 €/henkilö ja maksu kerätään paikan päällä, varaa tasaraha. Paikalle tullaan omilla kyydeillä. Ilmoittautuminen diakoniatyöntekijä Marjalle 15.5. mennessä p. 050 430 5178.

Näköpiirin Suvilaulut tiistaina 28.5. kello 13-14:30 Sofia seurakuntakeskus, pieni srk-Sali 2. kerros.
Tervetuloa laulamaan tuttuja lauluja ja kahvittelemaan yhdessä. Toivottaa kanttori Taina Voutilainen ja Marja Posio.

Keskustelu- ja kotikäyntipyynnöt
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä
Marja Posio p. 050 430 5178 
marja.posio@evl.fi
Avoin vastaanotto maanantaisin kello 9-11 Sofia seurakuntakeskuksen ala-aulan vastaanottohuone. Isokatu 17.


OuLaKa

Tänä vuonna OuLaKan vetovuorossa on Lapin Näkövammaiset. Tapahtuma järjestetään Rovaniemellä Santasportissa (Hiihtomajantie 2) 14.-16.6.2024.

Yhteistyötahoksi on lupautunut Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n Visus-hanke. Hankkeesta tuttuja teemoja tullaankin huomioimaan monipuolisesti tapahtuman ohjelmassa.

Ohjelmaluonnos (muutosvarauksella):

Perjantai 14.6. (juna etelästä Rovaniemellä n. klo 14.40)

Klo 15 - Saapuminen ja majoittuminen, tutustuminen ympäristöön
Klo 16 - 17 Päivällinen / Ravintola Puhti
Klo 17.30 - 19 Kokoustila Kaarre
Tutustuminen ja info. Terveysverstas.
Klo 19-21 Kylpylä- / ulkoilumahdollisuus
Klo 20.30 - 22 Iltapalaa, yhdessäoloa ja pientä ohjelmaa / Havukkakota

Lauantai 15.6.

Klo 7.30 - 9 Aamu-uintimahdollisuus
Klo 7-9 Aamupala / Ravintola Puhti
Klo 9-12 Kokoustila Kaarre. Terveysverstas (tauotus).
Klo 12 - Lounas Ravintola Puhti

Klo 13 - 16    Vaihtoehtoista ohjelmaa:
Maasturit: - Patikkaretkelle luonnon helmaan Ounasvaaralle 
Lenkkarit: - Kävelyretki Ounaskosken uimarannalle / Valdemari 
Korkkarit: - Omatoimiohjelmaa (City, Shop, Arktikum, Korundi...)

Klo 16-18 Päivällinen Ravintola Puhti
Klo 18.30 - 20 Kokoustila Kaarre. Terveysverstas.
Klo 20.30-22 Iltapalaa, yhdessäoloa ja pientä ohjelmaa / Havukkakota.

Sunnuntai 16.6.

Klo 7.30 - 9 Aamu-uintimahdollisuus
Klo 7 - 9 Aamupala / Ravintola Puhti
Klo 9.45 - 11 Keilailu / Keilahalli (JS)
Vaihtoehto-ohjelma: Ulkoilu / Vi(t)sailut (Leiripaikka)
Klo 11-12 Lounas ja huoneiden luovutus. Kotiinlähtö.

Hinta:
Näkövammaisen hinta 32 € + matkat
Avustajan Hinta 132 € + matkat
Hinnat sisältää: 
Majoituksen 2hh SantaSport Hotel
Aamupalat (la ja su) 
Lounas (la ja su)  
Päivälliset (pe ja la)          
Iltapala (pe ja la)
Sekä kylpylän ja kuntosalin käytön.

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle 6.5. mennessä.

Paikkoja on rajoitetusti.
Yhdistys ei vakuuta osallistujia.


Tuettu ryhmäloma

Lomakohde: Rokua Health & Spa 
Loman ajankohta: 12.-17.8.2024 
Lomateema: Hyvänmielen loma 
Loman omavastuuosuus: 130 €/hlö/5 vrk 
Lomaryhmän koko: noin 20 henkilöä 
Loman hakuaika: 11.3.-12.5.2024

Tuettu loma sisältää majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa, täysihoidon, ruokailut ja ohjattuun lomaohjelmaan osallistumisen. Loman kohderyhmänä on Näkövammaiset aikuiset ja heidän läheisensä. Lomalle hakeminen ei edellytä näkövammaisyhdistyksen jäsenyyttä. Tuetut lomat ovat tarkoitettuja pienituloisille henkilöille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta järjestää itselleen kodin ulkopuolista lomaa.

Lomalle hakeminen 
Jokainen tuetulle lomalle hakeva henkilö lähettää hakuajan päättymiseen mennessä oman hakemuksensa joko sähköisesti Hyvinvointilomat ry:n kotisivujen kautta tai täyttää paperisen hakulomakkeen. Paperiset lomakkeet postitetaan Hyvinvointilomat ry:n toimistoon. Lomaa voi hakea hakuaikana sähköisesti osoitteessa: https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/ tai paperisella hakulomakkeella. Paperisia lomakkeita voi tulostaa osoitteesta: https://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle/ tai tilata postitse ottamalla yhteyttä Hyvinvointilomat ry:n toimistoon. Huomioittehan, että loma näkyy sähköisessä haussa vain hakuaikana.

Jos hakija tarvitsee lomalla avustajan (esim. sukulainen tai ystävä), täytyy myös avustajan täyttää oma tuetun loman hakemuksensa. Työsuhteessa olevan henkilökohtaisen avustajan tai tulkin, jonka kulut maksaa kolmas taho (esim. Kela tai hyvinvointialue), ei tarvitse täyttää tuetun loman hakemusta. Työsuhteessa olevan avustajan tai tulkin täytyy ottaa yhteyttä lomakohteeseen ja sopia maksusta. Asiakkaan on haettava kustannuksiin etukäteen maksupäätöstä esim. Kelasta tai hyvinvointialueelta.

Lomapäätökset Hyvinvointilomat ry käsittelee hakemukset ja tekee ensimmäiset lomapäätökset kunkin loman hakuajan päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Kaikki ne hakijat, jotka eivät tule valituiksi lomalle ensimmäisellä valintakierroksella, ovat automaattisesti varasijoilla. Peruutuspaikan kautta voi saada loman vielä noin kolme viikkoa ennen loman alkua.

Tuetut lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein ensikertalaisuus huomioiden. Tuettua lomaa ei myönnetä toistuvasti samoille hakijoille. Henkilökohtainen tuettu loma voidaan myöntää enintään kolme kertaa kymmenen vuoden aikana. Lomia ei myönnetä peräkkäisinä vuosina. Kaikkien tuetuilla lomilla olleiden aiempien lomien ajankohdat näkyvät kaikille lomajärjestöille ja vaikuttavat tuettujen lomien myöntämiseen. Lomalle valituille lähetetään kutsukirje ja lasku. Lomalaisen on maksettava lasku Hyvinvointilomat ry:lle eräpäivään mennessä.


ICT-palvelu (digituki)

ICT-palvelulla on oma osio Toimintamuotojen alla. Sieltä löytyy kurssit, kirjastopalvelut, tiedottaminen ja muu toiminta.

Linkki sivustolle ICT-palvelu

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedotteisiin on oma sivusto.

Linkki oikeuksienvalvonnan sivustolle