Oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­ja

Sinikka Mäntyjärvi

Sinikka Mäntyjärvi


Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Näkövammaisten liitto ry

Liiton alueellinen työntekijä on näkövammaisten ihmisten sosiaaliturvan ja palveluiden asiantuntija alueellaan. Oikeuksienvalvonnan asiantuntija palvelee kaikkia näkövammaisia.

  • antaa henkilökohtaista neuvontaa sosiaaliturvasta, kuntoutuksesta ja näkövammaispalveluista
  • ohjaa hakemusten laatimisessa
  • auttaa oikaisupyyntöjen, valitusten tai kanteluiden tekemisessä
  • toimii sosiaalilainsäädännön asiantuntijana alueellaan
  • seuraa keskeisten lakien, säädösten ja kuntakohtaisten käytäntöjen kehitystä

Palvelut ovat maksuttomia eivätkä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä.

Linnankatu 32
90100 Oulu
puh. 050 526 3831
sinikka.mantyjarvi(at)nkl.fi