Ko­ke­mus­kou­lut­ta­jat

Kokemuskouluttajina toimivat tehtävään koulutuksen saaneet näkövammaiset henkilöt tai heidän läheisensä, joilla on omakohtaista kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta. Kokemuskouluttaja pitää omaan kokemustietoonsa pohjaavia puheenvuoroja. Kokemuskouluttajia voidaan kutsua puhumaan sosiaali- ja terveysalan ja palvelualojen, kuten mm. bussi- ja taksikuljettajien koulutuksiin. Kokemuskouluttaja voi toimia myös vertaiskouluttajana kuntoutuksessa. Hän voi vierailla myös yrityksissä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin ja messuille yhdistyksen edustajana.
Kaikilla kokemuskouluttajilla on oma tarinansa kerrottavanaan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan kouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä.
Kokemuskouluttajan omakohtainen tarina tarjoaa mahdollisuuden oppia näkövammaiselta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa, ja heidän läheisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään.
Alueellamme toimii tällä hetkellä 2 kouluttajaa.

Salla Huhtala

Salla on kolmekymppinen sokea, opaskoiran käyttäjä Ylivieskasta. Hän on kouluttautunut kokemuskouluttajaksi keväällä 2014, mutta tehnyt jo ennen sitä kokemuskouluttajan tehtäviä. Salla on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on äiti ja aktiivinen järjestötoimija.

Salla toivoo yhteydenottoja sähköpostilla,
hänen osoitteensa on salla.h(at)kotinet.com
Voitte ottaa yhteyttä suoraan kouluttajaan, hänen kanssaan voitte sopia mahdollisista kulukorvauksista ja palkkioista.

Katja Kuusela

Katja on viisissäkymmenissä oleva heikkonäköinen kokemuskouluttaja Oulusta. Hän on käynyt kokemuskouluttaja koulutuksen vuonna 2007. Katja on kouluttanut muun muassa näkövammaisen kohtaamisesta ja esteettömyys- ja saavutettavuusasioista. Katja käyttää luennoillaan esimerkiksi audiovisuaalista aineistoa, mietintämyssyhetkiä ja apuväline-esittelyjä toiveista ja käytettävissä olevasta ajasta riippuen. Katja on kokopäivä työssä, joten parhaiten sopivat ilta-ajat. Katja on koulutukseltaan sosionomi (AMK).

Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla: katja.kuusela(at)gmail.com. Kulukorvauksesta ja palkkiosta sovitaan suoraan Katjan kanssa.

Katja Lauri

Katja on yli nelikymppinen näkövammainen (vaikeasti heikkonäköinen), äiti ja opaskoirankäyttäjä Oulusta. Katja on käynyt kokemustoimijakoulutuksen vasta alkuvuodesta 2017 vaikka on toiminut kokemustoimijana pitkään. Luennon/koulutuksen aiheina voi olla näkövammaisuudesta yleisesti, näkövammaisen kohtaaminen ja opastaminen, apuvälineet, opaskoirankäyttäjän näkökulma, näkövammaisen arki ja tarvittaessa tehdään harjoituksia.

Katja toivoo yhteydenottoja sähköpostilla, osoite katja.h.lauri(at)gmail.com
Kulukorvauksista ja palkkioista voitte sopia suoraan Katjan kanssa.

Markku Tallila

Puh: 044 5678 101

Sähköposti: markku(at)tallila.com