maa­lis­kuu 2019

JÄSENTIEDOTE, maaliskuu 2019

TIEDOTTEEN SISÄLTÖ

Toimisto tiedottaa:
- Toimiston aukiolo
Hallituksen kokouskuulumiset
ICT -palvelu
- ICT-palvelu tiedottaa
- Excel taulukkolaskentaohjaus
- Valokuvausohjausta
- Ilmoittautuminen kurssille
- Kirjastopalvelu
- ICT-neuvola = yksilöllistä neuvontaa asiakkaille
- ICT-kursseja maakuntiin
Virkistystoiminta
- Kevätkauden sinfoniakonsertit
- Uutuus näytelmät ja konsertti Oulun Teatterilla
- Marttalan ruokakurssit
Käsityö
- Kädentaidot iltapäivä
- Käsityöpäivät Sievissä
- Pehmeiden materiaalien kurssi
Naiset
- Evelace-kutsut
- Voglia-ilta
Klubi 1863
Pistekerho
Henkilökohtainen pisteopetus
Kuulon ja näön päivät
Kuvailutulkatut elokuvat
Hyvinvointipäivä Rokualla 8.6.2019
Hyvinvointiloma Kalajoella 18-23.8.2019
Ennakkotieto tutkimuksesta
Oulun Seurakunnat tiedottaa
Kerhotoiminta
Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote
Tapahtumakalenteri

Ilmestymisaikataulu

Materiaalit jäsentiedotteeseen on toimitettava viimeistään ilmestymistä edeltävän viikon maanantaihin mennessä osoitteeseen yhdistys(at)ppnry.net. Huhtikuun materiaali on toimitettava 1.4.2019 mennessä. Tiedote ilmestyy viikolla 15.

TOIMISTO TIEDOTTAA

Toimiston aukiolo
 
Yhdistyksen numerossa vastataan maanantaista torstaihin klo 12 - 15 välisenä aikana, perjantaisin ei ole puhelinaikaa. Matkapuhelinnumeroihin vastataan aina, kun se on mahdollista. Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 - 15.

HALLITUKSEN KOKOUSKUULUMISET

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n hallitukseen vuonna 2019 kuuluvat: hallituksen puheenjohtaja Katja Kuusela, Lasse Jalonen, Katja Koponen, Jarkko Lauri, Riku Syrjälä, Ari Varila ja Airi Virkkala, 1. varajäsen Lasse Hyvärinen, 2. varajäsen Juha Haajo ja 3. varajäsen Seppo Kalaoja.

Hallituksen kokousten asialista koostuu virallisten aloitus- ja lopetuspykälien lisäksi vakiopykälistä, joita ovat mm.: jäsenasiat, henkilöstöasiat, talous, omaisuuden hoito, oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistoiminta sekä katsaus tulevaan toimintaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja esittelijänä toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen. Kokouskutsut valmistelee puheenjohtaja Katja Kuusela ja toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 16.1.2019 käsiteltiin mm. seuraavia asioita, kokousta johti puheenjohtaja Katja Kuusela:

- Hallitus valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 Ari Varilan.

- Hyväksyttiin neljä uutta varsinaista jäsentä, lisäksi yhdistykseen toisesta alueyhdistyksestä siirtyi yksi jäsen.

Hyväksyttiin kolme uutta Kannatusjäsentä.

Merkittiin tiedoksi neljä kuollutta jäsentä.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 574 henkilöä.

- Merkittiin tiedoksi, että tuloksellisuus ja vaikutus -selvitys (TVS) on tehtävä 1.4.2019 mennessä STEA:lle.

-Päätettiin yhdistyksen korvauksista ja omavastuista.

Hallitus päätti matkakulujen korvaamisesta ja omavastuista yhdistyksen toimintaan osallistuvalle jäsenelle, matkakulut korvataan, mikäli siitä erikseen päätetään tai on ennalta sovittu:

- korvaus oman auton käytöstä 20 snt/km
- omavastuuosuuden suuruus pääsääntöisesti 10 euroa
- omaa autoa käyttävältä peritään yksi omavastuuosuus
- jokainen taksia ym. julkista kulkuvälinettä käyttävä maksaa omavastuuosuuden ja esittää kuitit.

Noudatetaan em. matkakulujen korvaamiskäytäntöä sellaisiin tapahtumiin, jotka eivät ole ns. "paikallisia" vaan suunnattu koko jäsenistölle esim. klubi 1863, pisteryhmä ja käsityöiltapäivät Linnankadulla, rottinki ja pehmeiden materiaalien kurssit, ICT-kurssit, jotka kestävät päivän sekä kevät- ja syyskokousmatkat.

- Aktiivitiimin toiminta sekä muiden tarvittavien tiimien ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

Aktiivitiimi on jäsenten ja toimihenkilöiden yhteinen avoin foorumi, johon jokainen halukas yhdistyksenjäsen on tervetullut suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa.

Valittiin johtoryhmä: Katja Kuusela, Ari Varila, Jarkko Lauri ja Teija Kaikkonen.

Valittiin ICT- ja viestintätiimi: puheenjohtaja Lasse Jalonen, jäseniksi Lasse Hyvärinen, Ari Varila, Asko Räsänen, Anne-Laure Janssen, Sanna Halonen (viestintä) ja Leena Vallo.

Tositteiden tarkastajat: Mirja Heikkinen, Tapio Hannula ja Lasse Jalonen.

Ja muiksi vastuuhenkilöiksi:
Käsityövastaava: Airi Virkkala
Oikeuksienvalvonnanvastaava: Lasse Jalonen
Klubin 1863 -vastuuhenkilö: Katja Kuusela
Pisteryhmän ohjaajat: Katja Kuusela ja Anne-Laure Janssen
Työturvallisuuspäällikkö: Teija Kaikkonen
Yhtiökokous- ja ilmastointiremontista vastaava: Jarkko Lauri
Hallituksen kokouskoosteet jäsentiedotteeseen: Sanna Halonen ja Katja Kuusela yhdessä

- Hallitus päätti edelleen antaa muiden näkövammaistyötä tekevien organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin toimitiloja käyttöön ilman vuokraa. Asiasta tulee sopia hyvissä ajoin ja arkena tilat ovat vieraiden käytössä pääsääntöisesti vain iltaisin, mikäli omaa toimintaa ei silloin ole.
Muille toimijoille tilat ovat maksullisia
-järjestöt 15 euroa/tunti
-muut toimijat 20 euroa/tunti
Tapauskohtaisesti sovitaan koko viikonlopun vuokraamisesta.
Hallituksen toisessa kokouksessa 31.1.2019 käsiteltiin mm. seuraavia asioita, kokousta johti varapuheenjohtaja Ari Varila:

- Hallitus hyväksyi yhden uuden kannatusjäsenen.

- Merkittiin tiedoksi yksi kuollut jäsen.
- Merkittiin tiedoksi seitsemän vuonna 2018 kuollutta jäsentä, joita ei ole aiemmin merkitty pöytäkirjoihin.

- Oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistoiminta

Oulun kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin sosiaalijohtajan pyynnöstä laatinut ehdotuksen vammaisten kuljetuspalvelujen laadun parantamiseksi Oulussa.
Lasse Jalonen tiedottaa oikeuksienvalvontaan liittyvistä asioista tarvittaessa Näkövammaisten keskustelukanavien Oulu-alueella ja yhdistyksen jäsentiedotteessa.

- Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan laatima kassavirtalaskelma.

Myönnettiin kerhoavustuksia vuodelle 2019 seuraavasti:
Ii 250 euroa ja Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen, Oulu, Raahe, Reisjärvi, Vaala, Ylivieska ja Sievi kullekin kerholle 200 euroa.

- Perehdyttiin rakennusinsinööri Timo Korhosen lähettämään iv-remontin kilpailutuspakettiin. Kilpailutuksessa remontti on aikataulutettu kesä-heinäkuulle.                     

- Jäsenpalvelusihteeri alkaa koostamaan 2018 vuosikertomusta ja lähettää raakaversion johtoryhmälle, joka työstää vuosikertomuksen loppuun. Jäsenistölle vuosikertomus luetaan 9.4. ilmestyvän jäsentiedotteen yhteydessä.

- Katsaus tulevaan toimintaan

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on myöntänyt yhdistykselle 2 x 2 kurssipäivää. Raahessa pidetään pehmeiden materiaalien kurssi 13. - 14.5.2019 klo 11-18. Tilat ovat ilmaiset, jäsenten matkakulut korvataan yli 10€ ylimenevältä osalta, halvinta matkustustapaa käyttäen. Kurssin ohjaajana toimii Airi Virkkala.

Kuulon- ja Näön päivät, Oulu 2.4., Nivala 3.4. ja Ylivieska 4.4., yhdistys on mukana
SYKÄYS -terveystapahtuma järjestetään Kumppanuus keskuksessa 8.4. klo 11-15, mukana Pimé Café, yhdistys ja NKL ovat myös mukana tapahtumassa.

Lakiseminaari - Ennakointia ja etujen valvontaa ti 9.4.2019 Oulu, yhdistys on mukana tarjoilukustannuksissa.

Pieni ele -keräys, Oulussa Kastellin monitoimitalolla 14.4. ja 26.5. klo 9-20.

Hyvinvointipäivä Rokualla 8.6.2019, hallitus päätti, että osallistujien omavastuu osuus on 10 €/hlö.

Hallituksen kolmannessa kokouksessa 19.2.2019 käsiteltiin mm. seuraavia asioita, kokousta johti puheenjohtaja Katja Kuusela:

- Merkittiin tiedoksi kaksi kuollutta jäsentä.

-Merkonomiopiskelija, ammattiopisto Luovilta, aloitti työharjoittelun yhdistyksellä 19.2.2019, hän toimii yhdistyksen tapahtumissa ja toimistolla kerran viikossa 22.5.2019 saakka.

- Hallitus kävi läpi Oulun tarkastuslautakunnan asiakaspalvelukokemuskyselyn ja teki halutut muutokset. Puheenjohtaja toimittaa vastaukset tarkastuslautakunnalle.

- Käytiin hallituksessa läpi STEA:n vuoden 2019 avustuspäätöksessä olevia ehtoja pääpiirteittäin.

- IV-remontin kilpailutuspakettia on muokattu ja se alkaa olla valmis. Rakennuslupa hakemus on tehty Oulun kaupungille. IV-suunnittelukokous pidettiin 4.2.2019.

- Katsaus tulevaan toimintaan

Perustietoa esteettömyydestä näkövammaisten näkökulmasta -koulutus järjestetään 13.5.2019 Yhdistyksen toimistolla, kouluttajana toimii Juha Sylberg, Näkövammaisten liitosta. Pääasiassa koulutus on tarkoitettu hallituksen jäsenille, yhdistyksen aktiivitoimijoille sekä yhteyshenkilöille. Koulutusta tarjotaan myös Lapin Näkövammaiset ry:n ja Kainuun Näkövammaiset ry:n aktiivitoimijoille.

Sääntömääräinen Kevätkokous järjestetään lauantaina 11.5.2019 Langin Kauppahuoneella Raahessa. Päivään sisältyy kokouksen lisäksi kiertoajelu Raahessa, Elämää Langin Kauppahuoneella -esittely sekä lounas.

Sokeain Lasten Tuki ry ja PPN ry järjestävät 4.5.2019 Limingan luontokeskuksessa tapahtuman näkövammaisten lasten perheille. Tapahtumaan voi osallistua myös jäsenemme perheineen, joilla on näkevät lapset, tällöin yhdistys osallistuu lounaskuluihin. Matkat ovat omakustanteiset.

Kokouskuulumiset laati Katja Kuusela

ICT -PALVELU

ICT -palvelu tiedottaa

Kurssipäiviin on tullut päivitystä. Päivän pituus on vastaisuudessa kolme tuntia ja opetus on maksutonta. Päivän aikana tarjotaan kahvit suolaisen purtavan kera. Kevään ohjaukset painottuvat keskiviikko iltoihin. Aikoja voidaan sovittaa osallistujien työn tai esimerkiksi liikenneyhteyksien mukaan.

Excel taulukkolaskentaohjaus 13.3. klo 16:30 - 19:30

Excel taulukkolaskentaohjelma on osa maksullista Microsoft Officea. Ohjelmalla voidaan tehdä erilaisia laskutoimituksia, tilastoida ja analysoida tietoja. Yksinkertaisimmillaan sillä voi laskea lukuja yhteen ja pitää kirjanpitoa vaikkapa kuukauden tuloista ja menoista.

Ohjauksessa harjoittelemme mm. yksinkertaisia tehtäviä, yhteenlaskua ja tietojen järjestämistä aakkosjärjestykseen. Jatkoa seuraa kysynnän mukaan, tarvittaessa myös ilmaiseen LibreOfficeen perustuen.

Ohjaus on ilmainen ja sisältää kahvit suolaisen kera. Ota halutessasi oma kannettava mukaan jos omistat Officen. Toimistolla on 4 konetta, joissa on Excel.
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 8.3. klo 13 mennessä.

Valokuvausohjausta

ICT-palvelu järjestää asiakkailleen valokuvausohjausta. Ohjaus on viidessä osassa ja voit osallistua niistä kaikkiin tai vain haluamiisi päiviin. Ohjauskerta kestää 3h ja sisältää kahvit suolaisen kera. Ulkokuvauksissa ei ole kahvitarjoilua. Voit ottaa avustajan mukaan ohjauksiin.
Ohjaukset ovat ilmaisia, mutta niihin pitää ilmoittautua.
Ilmoittautuminen viimeistään alkavan viikon maanantaina!
Valokuvaus osa 1. 11.4. klo 16:30 -19:30

Ensimmäisessä osiossa tutustumme oman kamerasi ominaisuuksiin ja käymme läpi valokuvauksen perusteita. Voit käyttää järkkärin, pokkarin, kännykän tai tabletin kameraa. Edellytyksenä on oman laitteen perushallitseminen.
  
Valokuvaus 2. 16.5. klo 16:30 - 19:30

Toisessa osiossa menemme Ainolanpuistoon tai osallistujien haluamaan paikkaan valokuvaamaan ja harjoittelemme läpikäytyjä asioita.

Valokuvaus 3. 5.6. klo 16:30 - 19:30

Toinen ulkoilmakuvaus. Kerrataan asioita ja annetaan syksyä varten kuvaustehtäviä. Aikaa voidaan muuttaa toivomuksen mukaan.
HUOM. ilmoittaudu suoraan Leenalle puh. 044 0400 609!

Valokuvaus 4. klo 16:30 - 19:30

Ohjaus järjestetään syksyllä. Aika ilmoitetaan myöhemmin.
Aiheena on mm. valokuvien siirto tietokoneelle, josta sitten muistitikulle tai cd-levylle. Voimme halutessaan myös katsella ja kommentoida otettuja kuvia. Ota laitteen usb-johto mukaan.

Valokuvaus 5. klo 16:30 - 19:30

Ohjaus järjestetään syksyllä. Ohjauksessa tutustutaan kuvakirjan työstämiseen omista valokuvista. Kuvakirjan tekeminen on maksullinen alkaen 9,95 eurosta (24 sivua 24-96 kuvalle) Ota avustaja mukaan jos mahdollista.


Ilmoittautuminen ohjaukseen

Ilmoittautumisia vastaanotetaan toimiston numerossa 08 311 5653.
Lisätietoja ohjauksista antaa Leena Vallo
Puh. 044 0400 694
Sähköposti: leena.vallo@ppnry.net
 
Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan, omavastuu 10 €.
Kirjastopalvelu

Seuraavat kirjastopalvelut pidetään 26.3. / 24.4. klo 13-15.

Kirjastopalvelussa haemme yhdessä kirjoja ja lataamme ne sopivaan muotoon kuunneltaviksi. Sinun ei siis tarvitse osata hakea niitä, eikä sinulla tarvitse siis olla omaa tietokonetta. Sinulla pitää kuitenkin olla Celian verkkotunnukset. Tapahtuma on ilmainen, ei sisällä kahvitarjoilua eikä siihen tarvitse ilmoittautua! Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus. Tervetuloa!

ICT -neuvola

ICT-neuvolasta saat henkilökohtaista neuvontaa tarvitsemasi laitteen tai ohjelman käyttöön. Varaa aika Leenalta. Toiminta on STEA:n rahoittamaa järjestölähtöistä auttamistyötä eli sinulle maksutonta.


ICT-kursseja maakuntiin

Tarvitsetko apua puhelimen käytössä, ATK-asioissa tai tuottaako tabletti ongelmia. Ota yhteyttä ICT-kouluttajaamme Leena Valloon Puh. 044 0400 694 tai sähköpostitse leena.vallo@ppnry.net järjestetään yhteinen koulutushetki kivalla porukalla lähellä Sinua!


VIRKISTYSTOIMINTA

Kevätkauden sinfoniakonsertit
Oulu Sinfonian konserteissa Madetojan salilla on tarjolla huippusolisteja: Keväämmällä kuullaan vielä saksofonin soitantaa Shostakovtsin 9. sinfonian ohessa (5.4). Kauden huipentaa ehkäpä Suomen parhaan soittajiston Radion sinfoniaorkesterin vierailu. Solistina kuullaan kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun voittajia.
Legendaarisen Eino Grönin juhlakonserttiin lähdemme toukokuussa.
Merkkaa tapahtumakalenteriisi:
*Saksofoni soi! pe 5.4 klo 19 (ilmoittautumisen deadline 29.3).
*Eino Grönin 80-vuotisjuhlakonsertti pe 10.5 klo 18 (ilmoittautumisen deadline 3.2).
*RSO:n vierailukonsertti/Mirjam Helin -voittajat pe 31.5 klo 19 (ilmoittautumisen deadline 16.5).
Tarkemmat konserttien esittelyt löydät helmikuun jäsentiedotteesta.

Konserttien ja teatteriesitysten lippuvarauskäytäntö
Tapahtumaan ilmoittaudutaan sitovasti soittamalla minulle eli Jarkko Laurille numeroon 040 716 4352 tai laittamalla viestiä (tekstari tai sähköposti, jarkko.a.lauri@gmail.com). Jätäthän yhteystietosi niin kuittaan varauksen.
Ilmoittautuminen täytyy tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jonka jälkeen Lauri lunastaa liput.
Maksu suoritetaan paikan päällä lippujen jakamisen yhteydessä. Lauri aloittaa lippujen jaon puoli tuntia ennen näytöstä (Madetojan salissa kahvion etuosassa ja Oulun teatterilla pääovesta tultaessa sohvaryhmän luona).
Varaathan mukaan mieluiten tasarahan tai sitä lähellä olevan summan. Avustaja pääsee mukaan vapaalipulla, ellei toisin ole mainittu. Huomaathan, ettei narikka sisälly yleensä lipun hintaan (2-3 euroa).
Pyörätuoleille varataan erikseen paikat käytävältä rivien päästä.
Konsertti- ja teatteriterveisin,
Jarkko Lauri


Uutuusnäytelmät ja konsertti Oulun teatterilla

Teatterin kevätkausi tarjoaa koko perheen klassikon Peppi Pitkätossun sekä menestyselokuvastakin tutun West End-näytelmän Rakastunut Shakespeare. Äkkilähtijälle on tarjolla myös esikoislevyn julkaisseen Mirja Klippelin lumoavia lauluja.
Näytösten ajankohdat sekä viimeiset ennakkoilmoittautumisajat on listattu tähän:
*Rakastunut Shakespeare la 30.3 klo 19 (ilmoittautumisen deadline 27.2).
*Peppi Pitkätossu la 27.4 klo 18 (ilmoittautumisen deadline 26.3)
Tarkemmat näytelmien ja Klippelin konsertin esittelyt löydät helmikuun jäsentiedotteesta.

Marttalan ruokakurssit

Kevään kokkauspäivät 14.3. / 11.4. / 9.5.

Kurssikerta kestää 3 tuntia, klo 10-13. Ohjaajana toimii Marja-Leena Pirkola ja paikka Oulun Marttala osoitteessa Kajaaninkatu 36, katutaso. Kurssikerran osallistumismaksu on 10 euroa.
Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään saman viikon tiistaina, jotta kurssin vetäjä osaa varautua oikealla määrällä ruokatarvikkeita ja raaka-aineita. Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle.
Kurssikerralle otetaan enintään 8 kurssilaista ilmoittautumisjärjestyksessä. Esteen ilmaantuessa, muistathan peruuttaa osallistumisesi hyvissä ajoin, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.


KÄSITYÖ

Kädentaidot iltapäivä 13.3.2019 klo 14-17.30
 
Vuoden 2019 kädentaidot: 13.3. / 10.4. / 15.5.

Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus ja vetäjänä Airi Virkkala.
Ilmoittautuminen viimeistään alkavan viikon maanantaina yhdistyksen toimistolle.

Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien jäsenten matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan yli 10€ menevältä osalta.
Tervetuloa!

Käsityöpäivät Sievissä

Keväällä Sievissä alkaa kokoontua käsityökerho. Paikkana on Väentupa, osoitteessa Kirkkotie 7, 85410 Sievi.

Seuraavat kokoontumispäivät 26.3 / 16.4. / 21.5
Tervetuloa mukaan.

Lisätietoja saat halutessasi Eila Kaarlelalta numerosta 040 731 3406.


Pehmeiden materiaalien kurssi

Yhdistys järjestää Näkövammaisten Käsityöntekijöiden kanssa yhdessä, kahden päivän kurssin Raahessa 13-14.5.2019, vetäjänä toimii käsityövastaavamme Airi Virkkala. Päivien aiheet ja tarkemman paikan ilmoitamme myöhemmin jäsentiedotteessa.
Kurssi järjestetään Raahessa.
Materiaalimaksut maksetaan Airille paikan päällä.

Yhdistys korvaa pitkänmatkalaisille matkakulut yli 10 € menevältä osalta, halvinta matkustustapaa käyttäen, kuitteja vastaan.

Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään 3.5.2019 Airi Virkkalalle 040 4139043.


NAISET

Evelace-kutsut

Tule hypistelemään Evelacen ihania alusasuja!
Evelace-esittely Oulussa 15.5. klo 17.30 alkaen yhdistyksen toimistolla. Tuotteita löytyy kerrastoista sukkahousuihin ja rintaliiveistä yöpukuihin. Evelacen tuotteissa käytetään pääasiassa materiaalina pehmeää ja myötäilevää mikrokuitua, joka siirtää kosteuden pois iholta tuntuen aina yhtä mukavalta. Mallistossa on myös erityisen paljon tuotteita, joissa on huomioitu saumojen rakenne: litteät saumat eivät paina tai purista!
Evelace on Oululainen, 23 vuotta pyörinyt, naisten alusvaatteisiin erikoistunut yritys. Sillä on koko Suomen kattava jälleenmyyjäverkosto, johon Raisa kuuluu. Meidän jälleenmyyjien tehtävänä on löytää oikeat tuotteet juuri sinulle ja perheellesi.
Koko Evelace-mallistoon voit tutustua jo valmiiksi osoitteessa www.evelace.fi. Jos et pääse paikalle tai haluat Raisan kotiisi henkilökohtaiselle palvelukäynnille, ota yhteyttä p. 0405471891 tai raisa.kuusela@evelace.fi

Ilmoittautuminen viimeistään 9.5. yhdistyksen toimistolle.
Tarjolla on pientä iltapalaa. Ota kaverisikin mukaan.

TERVETULOA!
Yst, Raisa Kuusela, Evelace-jälleenmyyjä


Voglia-ilta

Voglia asiakasilta 28.5. klo 18-20
Tule tutustumaan Voglian kevät- ja kesäuutuuksiin! Voglian laadukkailla vaatteilla sekä myymäläpäällikön vinkeillä saat luotua vaatekomeron täyteen loputtomia variaatioita, etenkin asusteita luovasti hyödyntämällä kaudesta toiseen! Illan aikana saat 20 %:n alennuksen normaalihintaisista tuotteista.
 
Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle 27.5. mennessä puh (08) 3115 653 tai yhdistys@ppnry.net


KLUBI 1863

20.3. / 17.4. / 22.5. eli uusi Klubipäivä on keskiviikko!

Kokoonnumme yhdistyksen toimistolla Linnankatu 32, Oulu, ellei toisin mainita.

Klubin 1863 kevään 2019 ohjelma:
Ke 20.3. klo 17-19 Teemana ICT-paja
Vaihdetaan kokemuksia erilaisista mobiili- ja ohjelmasovelluksista, jotka ovat saavutettavia näkövammaisille esim. MovieReading, BlindSquare, Osuuspankin verkkopalvelu yms. Ota mukaan hyviä kokemuksia ja jaa ne muille tai tule vain kuuntelemaan ja innostumaan. Otetaan kaikki irti digiajan tuomista helpotuksista. Aiemmin ilmoitetusta poiketen ICT-kouluttaja Leena Vallo ei pääse tällä kertaa mukaan. Leenan vierailu siirtyy syksyyn.

Ke 17.4. klo 17-20 Teema: Kolmen ruokalajin kokkailu Marttalassa Marja-Leena Pirkola, Pohjois-Pohjanmaan Martat ry Omavastuu 10 euroa/henkilö HOX! Ilta on pidempi kuin normaalisti Paikka: Kajaaninkatu 36, Oulu
 
Ke 22.5. klo 17-19 Teema: Keilailua Omavastuu: jokainen maksaa osansa ratamaksusta ja omat kengät (otamme useamman radan, että kaikki ehtivät tehdä urakalla kaatoja) Paikka: Oulun keilahalli, Isokatu 97, Oulu
 
Ilmoitathan Katjalle osallistumisestasi aina klubia edeltävän sunnuntain myöhäisiltaan mennessä katja.kuusela@gmail.com tai 040 594 5172/iltaisin  
 
Pitkämatkalaisille yhdistyksen jäsenille korvataan matkakuluista 10 euroa ylimenevä osa halvimman matkustustavan mukaan, kuitteja vastaan. Matkakuluasioista voi kysyä toiminnanjohtaja Teija Kaikkoselta.
 
Klubi1863 on Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n 18 - 63 -vuotiaiden ihmisten oma ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia näkövammaisen työikäisen arjesta opiskelusta työelämään ja perhe-elämästä vapaa-aikaan. Ryhmän toimintaan osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla töissä, riittää että olet työikäinen. Olemme itse keskiössä vertaistuen voimalla! Vain me itse voimme huolehtia omasta hyvinvoinnistamme jaksamisestamme. Tervetuloa mukaan uudet ja entiset!
 
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
 

PISTEKERHO

Pistekerho- eli ryhmä toimistolla
Yhdistyksessä on alkanut uusi vertaisoppimisen ryhmä, jossa hypistellään yhdessä pistekirjoitusta. Ryhmässä jokainen voi oman tasonsa mukaan lukea ja kirjoittaa pisteillä. Pääasiassa koetamme selviytyä sormituntumalla, mutta tiukanpaikan tullen voimme ottaa silmän avuksi. Ryhmä on tarkoitettu näkövammaisille.
Jokainen tulee ryhmään itse asettamiensa tavoitteiden kanssa. Tsempataan toinen toisiamme opettelemaan pistekirjoitusta, piste pisteeltä! Pistekirjoitus voi jollekulle olla myös mukava harrastus, tämä ryhmä on sellaiseen juuri sopiva.
Ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset Katja Kuusela ja Anne-Laure Janssen. Ohjaajilla on mukanaan pari pistekirjoituskonetta ja runsaasti lukumateriaalia. Jos sinulla on oma pistekirjoituskone ja haluat harjoitella erityisesti kirjoittamista, ota kone mukaan. Ne, joilla ei vielä ole omaa konetta voivat lainata ohjaajien koneita paikan päällä.

Kevään ryhmäkerrat:
Ke 27.3., 8.5. klo 17.00 - 19.00 yhdistyksen toimistolla osoitteessa Linnankatu 32, Oulu.
Ilmoittautumiset kokoontumisviikon maanantaihin mennessä. yhdistyksen toimistolle puhelin 08 - 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net

Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiasi kahvitarjoilua varten.
Pitkämatkalaisille yhdistyksen jäsenille korvataan matkakuluista 10 euroa ylimenevä osa halvimman matkustustavan mukaan, kuitteja vastaan. Matkakuluasioista voi kysyä toiminnanjohtaja Teija Kaikkoselta.

Tervetuloa mukaan pistekirjoituksen ihmeelliseen maailmaan!


HENKILÖKOHTAINEN PISTEOPETUS

Pistekirjoitus... ei vain kirjojen lukemiseen!
Oletko jo miettinyt pistekirjoituksen opettelemista? Nuo kuusi pistettä voivat auttaa sinua arkielämässä: tarramerkintöjä maustepurkeista siivouspulloihin, pienet merkit helpottavat huomattavasti. Etkö ole koskaan yrittänyt maksaa kirjastokortilla kaupassa?
Pistekirjoitusta löytyy nykyään monista paikoista, kuten junista, hisseistä, asemilta ja museoista. Pistekirjoituksen lukemiseen ei tarvita apuvälineitä, vain sormia.

Pistekirjoitusta on mahdollista opiskella alueellisen pistekirjoitusohjaajan tuella eri puolilla maata. Opiskeluun voi hakea rahoitusta omasta kunnasta vammaispalvelulain perusteella tai keskussairaalalta kuntoutuksena. Myös Kansaneläkelaitos voi kustantaa yksilöllisiä opintoja osana ammatillista kuntoutusta. Esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelta voi hakea yksilöllistä pistekirjoituksen ohjausta.

Hakemusten teossa auttavat Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ja yksilöohjauksen hakemuksen liitteeksi ohjaussuunnitelman laativat alueelliset pistekirjoitusohjaajat.

Oulun alueella pistekirjoitusopettajana toimii Anne-Laure Janssen
annelaurejanssen@gmail.com
040 9522 220


KUULON JA NÄÖN PÄIVÄT

Kuulon ja näön päivät järjestetään taas tänäkin keväänä. Tapahtuma järjestetään kolmella paikkakunnalla: Oulussa (2.4.) klo 12-16, Nivalassa (3.4.) klo 11-15 ja Ylivieskassa (4.4.) klo 12.00-16.00 paikallisessa Seurakuntatalossa.

Kuulon ja näön päiviin ovat tervetulleita ikäihmiset ja heidän läheisensä, työntekijät, opiskelijat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. Mukana on kuulon ja näön asiantuntijoita sekä vapaaehtoisia esittelemässä palveluitaan ja toimintaansa. Luentotilassa on induktiosilmukka sekä Oulussa myös kirjoitustulkkaus.

Apuvälinenäyttelyissä on mahdollisuus kokeilla, ostaa tai tilata apuvälineitä.


Kuulon ja näön päivä Oulussa tiistaina 2.4. klo 12 - 16 paikkana on Keskustan Seurakuntatalo, Isokatu 17.

Apuvälinenäyttely on avoinna klo 12 - 16,

Oulun päivän ohjelma:
klo 12.00 Näyttelyyn tutustuminen
klo 13.00 Tervetulotoivotus ja alkuhartaus
klo 13.15 Ikäkuulo, lääkäri Elina Rytsölä
klo 14.00 Kahvitauko ja näyttely
klo 14.30 Ikääntyneen näkö, Heidi Siira 
klo 15.00 - 15.30 Kuulonäkövammaisuus, Anne Ylitalo
klo 15.30-16.00 Näyttely


Kuulon ja näön päivä Nivalassa keskiviikkona 3.4. klo 11 - 15 paikkana on Seurakuntatalo, Vapaudentie 3

Apuvälinenäyttely avoinna klo 11 – 15

Nivalan päivän ohjelma:
klo 11.00 Näyttelyyn tutustuminen
klo 12.00 Tervetulotoivotus ja alkuhartaus
klo 12.15 Ikäkuulo
klo 13.00 Kahvitauko ja näyttely
klo 13.30 Ikääntyneen näkö
klo 14.00 - 14.30 Kuulonäkövammaisuus
klo 14.30-15.00 Näyttely


Kuulon ja näön päivä Ylivieskassa torstaina 4.4. klo 12 - 16, paikkana on
Seurakuntakoti Maria, Kirkkotie 2

Apuvälinenäyttely avoinna klo 12 - 16

Ylivieskan Päivän ohjelma:
klo 12.00 Näyttelyyn tutustuminen
klo 13.00 Tervetulotoivotus ja alkuhartaus
klo 13.15 Ikäkuulo
klo 14.00 Kahvitauko ja näyttely
klo 14.30 Ikääntyneen näkö
klo 15.00 - 15.30 Kuulonäkövammaisuus
klo 15.30-16.00 Näyttely

TERVETULOA!

Järjestäjät:
Kuuloliitto ry 
Oulun Seudun Kuulo ry 
Näkövammaisten liitto ry  
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry 
Suomen Kuurosokeat ry 
Oulun seurakuntien näkö- ja kuulovammaistyö
 

KUVAILUTULKATUT ELOKUVAT JA OHJELMAT

 Markus Lehmusruusun ohjaama Risto Räppääjä ja pullistelija saa ensi-iltansa kuvailutulkattuna 15.2. Elokuvan kuvailutulkkauksen kuulee omasta älylaitteesta MovieReading -sovelluksen kautta. Elokuvassa Risto ystävineen lähtee lomailemaan Voimakallion mökkikylään, jossa kohtaavat voimailukisoihin valmistautuvan isä-poika-parin, Bill ja Sylvester Pöntisen. Elokuva perustuu Sinikka ja Tiina Nopolan menestyskirjaan Risto Räppääjä ja pullistelija.

 Uuden Muumilaakso-sarjan ensimmäinen kuvailutulkattu jakso löytyy nyt Yle Areenasta:
  areena.yle.fi  https://areena.yle.fi/14664049?fbclid=IwAR2lL9FMJplu4mJkavT6hmvg4WLtZLoibcn76zSUoilX_9qBO9pqhh9l8aQ


HYVINVOINTIPÄIVÄ ROKUALLA 8.6.2019

Lämpimästi tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n hyvinvointipäivään Rokualle 8.6.2019.
 
Lähdemme viettämään yhdessä mukavaa päivää Rokua ihaniin maisemiin, luvassa monenlaista ohjelmaan. Oulusta ja maakunnista järjestämme yhteiskuljetuksen. Oulun kuljetus lähtee linja-autoaseman tilauslaiturilta klo 9.00. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitathan mistä nouset bussin kyytiin.  Tapahtuman omavastuu on 10 €/henkilö. Varaathan tasarahan.
 
Sitovat ilmoittautumiset 9.5.2019 mennessä yhdistyksen toimistolle p. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net.  Muista ilmoittaa, jos sinulla on jokin erityisruokavalio.

Halutessaan on myös mahdollista varata omakustanteinen yöpyminen Rokua Health & Spa Hotellista, edulliseen hintaan (55€ / hlö / 2hh) hintaan sisältyy yöpyminen 2hh, aamupala ja kylpylän sekä kuntosalin käyttö sekä ravintolaan sisäänpääsyn (ei spesiaali-iltoina). Myös mahdolliset majoitusvaraukset tulee tehdä yhdistyksen toimiston kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli yövyt Rokualla paluumatkasi on omakustanteinen.
 
Hyvinvointipäivän avaa yhdistyksen puheenjohtaja Katja Kuusela ja toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen. Jonka jälkeen nautimme kahvit suolaisen pikkupurtavan kera. Liikunta ja ravinto muodostavat yhdessä tärkeän pohjan, josta kaikki jaksaminen koostuu, tästä aiheesta saamme tarkempaa tietoa fysioterapeutin luennolla. Vielä ennen happihyppelyä saamme vieraaksemme oikeuksien valvonnan asiantuntijan Sinikka Mäntyjärven kertomaan ajankohtaisista asioista. Tässä vaiheessa kaikille varmasti tuleekin pieni tauko(jumppa) tarpeeseen. Valittavana on jäkäläjumppaa luonnonhelmassa tai kävelylenkki lammen ympäri, toki halutessaan voi vain istuskella ja nauttia hyvästä seurasta ja kauniista Rokuan luonnosta. Lounas on katettu seisovaan pöytään noin kello 13. Kun kupu on ravittu ja pieni levähdyshetki vietetty niin lähdetään kokeilemaan lavista. Lavis-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa, että tanssipari talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tanssin jälkeen varmaan jo hieman hiukoo, joten kodalla on nuotio viritettynä makkaranpaistoa varten. Kotiinpäin lähdetään noin puoli kuuden aikoihin.
 
HOX! yhdistys ei vakuuta tapahtumaan osallistujia.
TERVETULOA MUKAAN!


HYVINVOINTILOMA KALAJOELLA 18-23.8.2019

Ensisijaisesti Näkövammaisille tarkoitetut Hyvinvointilomat tulee hakuun maaliskuussa, (25.3.-26.5.2019). Loma järjestetään Kalajoella 18-23.8.2019 Santa’s Resort & Spa Hotellissa.

• Lomaan sisältyy viisi täysihoitovuorokautta (aamiainen, lounas ja päivällinen).
• Majoitus on kahden hengen huoneissa.
• Yhteistä ohjattua ohjelmaa on kaksi kertaa päivässä.
• Loman (5vrk) omavastuu on 125€
Linkki Hyvinvointilomien hakemukseen tulee yhdistyksen nettisivuille. Paperiversioita on saatavilla yhdistyksen toimistolta hakuajan alettua.


ENNAKKOTIETO TUTKIMUKSESTA

Tulossa mahdollisuus osallistua näkövammaisia koskevaan tutkimukseen!
Hoitotieteen maisteriopiskelija Milla Järvelä Oulun yliopistosta tekee tutkimusta näkövammaisten mobiilisovellusten käytöstä keväällä 2019. Järvelän pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten näkövammaiset käyttävät mobiilisovelluksia itsenäisen arjen tukena ja millaisia kokemuksia heillä on mobiilisovellusten käytöstä. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, joka lähetetään yhdistyksen sähköpostilistan kautta myöhemmin keväällä kaikille niille yhdistyksen varsinaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsentietoihinsa toimivan sähköpostiosoitteensa. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaamiseen menee aikaa noin 15-20 minuuttia. Vastaustanne toivotaan, mikäli Teillä on mobiililaite aktiivisessa arkikäytössä ja haluatte jakaa omia kokemuksia laitteen ja sovellusten käytöstä muiden näkövammaisten ja kehittämistyön hyväksi. Tutkimus tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa, jota voivat hyödyntää näkövammaiset henkilöt, heidän omaisensa ja läheisensä, palveluntarjoajat, sovelluskehittäjät sekä näkövammaistyöntekijät. Tutkimustiedon perusteella voidaan kehittää näkövammaisten palveluja. Lisätietoja: milla.jarvela@student.oulu.fi


OULUN SEURAKUNNAT TIEDOTTAA

Näköpiiri tiistaina 5.3., 19.3., 2.4. ja 30.4. klo 13:00 Keskustan seurakuntatalolla Isokatu 17, 2. krs. pieni sali. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Ohjelmaa, vierailijoita, kahvittelua, jutustelua. Opasystävä on vastassa klo 12:30 alkaen seurakuntatalon pääoven läheisyydessä. Takseilla tulo Asemakatu 6:n puolelta.

Raamattu- ja keskustelupiiri torstaina 14.3., 28.3. ja 25.4. klo 12:30 Caritas-kodilla 1. krs. neuvotteluhuone, osoite on Kapellimestarinkatu 2. Luemme Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme.  Opasystävä on vastassa klo 12:00 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä.

Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä lauantaina 16.3. ja 27.4.klo 18:00 Kastellin kirkossa, Töllintie 38. Osallistutaan porukalla. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihalle n. 17:45. Opasystävä on vastassa kirkon parkkipaikalla. Messun jälkeen on kahvi- ja teetarjoilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Näkövammaisten leiri Rokuan leirikeskuksessa 12.-14.4. Monipuolista ohjelmaa, ulkoilua, hiljentymistä ja iloista yhdessäoloa. Leirin hinta 50 € ja lapsilta 4-18-v. 32 €. Leirimaksu sisältää linja-autokuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja Oulun seurakuntien jäsenille vakuutuksen. Ilmoittaudu 22.3. mennessä Annelle p. 0504305178 tai osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Näkövammaistyön kevään 2019 toiminnan esitteen saat postitse. Jos et aikaisemmin ole esitettä saanut, ilmoitathan osoitetietosi Annelle numeroon 0504305178.

Näkövammaistyön kausiesitteen löydät Oulun seurakuntien nettisivuilta
http://www.oulunseurakunnat.fi/apua-ja tukea/erityisryhmille/nakovammaiset

Tavoitat meidät Facebookista osoitteessa https://www.facebook.com/NakovammaistyoOulunseurakunnat
ja twitteristä osoitteessa @Nakovam_Oulusrk

Olen käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten. Voimme keskustella puhelimitse tai sopia tapaamisesta kodissasi tai työhuoneellani.  Jos en vastaa puheluusi, jätä viestiä vastaajaan niin otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Puhelinpäivystys on torstaisin klo 9:00-11:00.

Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä
Anne Kellokumpu p.050 4305 178
s-posti: anne.kellokumpu@evl.fi
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 3. kerros, Diakoniset erityispalvelut


KERHOTOIMINTA

Iin kerho

Iin näkövammaisten kerho kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 9:15-11:45 Nätteporin taideluokka, Puistotie 1. Kerhon vetäjänä toimii Pirjo Rikkinen. Lisätietoja voi kysellä Jorma Laurilta puh. 0400 742 529. Tarkempaa tietoa löytyy kansalaisopiston esitteestä (Näkövammaisten piiri).

Kalajoen kerho

Kalajoen näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntakodilla ja siellä Artos-Sali, nuortenpuoli. Kokoontumisaika klo 12-14 kuukauden viimeinen tiistai.
Lisätietoja voi kysyä Else Sunilta puh. 040 552 8878.

Kuusamon kerho

Kuusamon näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntatalon pienessä salissa joka toinen tiistai klo 13-14:30. Kuusamon yhteyshenkilönä toimii Nanni Aikio, puh. 040 753 0611. Lisätietoja voi kysyä myös seurakunnasta Anne Vanttajalta 050-591 3441

Nivalan kerho

Nivalan näkövammaisten kerho Näköpiste kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin Nivalan Pajalaan, Kalliontie 22, klo 10-15.00. Lisäksi näkövammaisille kuntosalivuoro käytettävissä Nivalan päiväkeskuksessa aina maanantaisin 13.30-15.00.

Kevään 2019 kerhopäivät 5.3 / 2.4 / 7.5

Lisäksi 18.3 Vierailemme Ylivieskan näkövammaisten kerhossa
2.4 Pääsiäisaskartelua, vetäjänä Kaarina Haikara
7.5 Ammattikoulusta opiskelijoita vieraana

Kaikki lämpimästi tervetuloa kerhoon ja tapahtumiin!
Terveisin: yhteyshenkilö Leena Arvola, 0405788593

Oulaisten kerho

Kerhopäivät: 2.4. / 7.5.

Kokoontuminen on Penttilän talossa klo 12, Oulaistenkatu 52.
Kerhon puhelinnumero on 044 3063090

Porinakahavila Oulusa

Vuoden 2019 porinapäivät: 20.3. / 17.4. / 21.5.

Porinakahavila Oulusa kokoontuu Linnankadun toimintakeskuksessa. Tuttuun tapaan juodaan pullakahvit, poristaan kuulumiset, kuunnellaan vierailijan esitys ja pidetään omat arpajaiset. Kerho alkaa klo 13, ellei toisin ole ilmoitettu.

Pyhäjärven kerho

Pyhäjärven näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti Lähimmäisen kammarissa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 14 alkaen.

Lisätietoja voi kysellä Rainer Kyyröseltä puh. 0400 513 082 tai diakoni Minna Heinoselta puh. 040 511 8674.  Tervetuloa!
Raahen kerho

Raahen näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30 palvelukeskus Kotirannassa ellei toisin ilmoiteta jäsentiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoja saa Marja-Leena Hiltuselta puh. 045 842 7688.

Reisjärven kerho

Kerho kokoontuu kuukauden ensimmäisen täyden viikon keskiviikkona klo 12-15 Väinölässä Rönöntie 15
Vetäjänä Juha Haajo P. 0400 772 349

Kerhopäivät: 10.4. / 8.5. / 5.6.

Vaalan kerho

Vaalan näkövammaisten kerho kokoontuu keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 12 Karpalokodin kerhohuoneella. Lisätietoja antaa Aune Sallila puh. 040 578 4372

Kerhopäivät:13.3. / 10.4. / 8.5.

Ylivieskan kerho
 
Ylivieskan näkövammaisten kerhopäivät tuttuun tapaan seurakuntakoti Mariassa
kuukauden kolmas maanantai klo 13.00-15.00.
Kevään kerhopäivät ovat 18.3. / 15.4. / 20.5.
 
Syksyn kerhopäivät ovat ke 18.9. / 21.10. / 18.11.
Huom! Syyskuun kerhopäivä on keskiviikkona 18.9. Klo 12.00-14.00 Ylivieskan liikuntakeskuksessa ulkoliikunnan merkeissä.
Kahvi/tee suolainen tai makea leivos 3€/hlö

Musapiiri jatkaa aina kuukauden toinen maanantai. Kokoonnumme Pirkon luona  Kalliotie 7. Kysy lisää Silpa Elina puh. 045 8430854
Kuntosali ryhmä tuttuun tapaan palvelukeskus kotikartano 2 torstaisin klo 13-14. Mahdollisesti syyskaudella saamme tähän liikuntakeskukselta ohjaajan.
 
Kannattaa hyödyntää liikuntakeskuksen aulassa keskiviikkoisin klo 12-14 kuntalaisille tarjolla oleva henkilökohtainen maksuton liikuntaneuvonta.
Ylivieskan käsityö ja askartelukerho
Olen toipumassa vaikeasta sairaudesta, aloitellaan vähitellen uusin haastein jahka tervehdyn ja mennään iloisin mielin kevättä kohti.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
Yhteyshenkilö: Pirkko Malm
Puh.   044 0170957
pirkko.malm@kotinet.com


OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE maaliskuu 2019

laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Tapio Tilikainen

Vammaispalvelupäätösten sekä muutoksenhaun määräajoista

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.
Kolmen kuukauden määräaika vammaispalveluasioiden päätöksenteossa ei poista viivytyksettömän käsittelyn vaatimusta etenkään välttämättömistä vaikeavammaisille subjektiivisina oikeuksina järjestettävistä palveluista. Hakemus tulee ottaa käsiteltäväksi ilman aiheetonta viivästystä ja päätös hakemukseen on tehtävä välittömästi sen jälkeen, kun viranomainen on hankkinut tai saanut päätöksenteon kannalta kaikki merkitykselliset asiakirjat ja selvitykset. Selvitys- ja päätöksentekovelvollisuutta ei voi siirtää esimerkiksi työntekijävaihdosten tai lomajärjestelyjen vuoksi tai sen johdosta, että hakemusten käsittely kunnassa on ruuhkautunut. Kaikki asiakkaan palvelua tai tukitoimia koskevat hakemukset on ratkaistava ja selvitettävä hakemuksen edellyttämässä laajuudessa. Päätös on tehtävä välittömästi sen jälkeen, kun asiaa on riittävästi selvitetty, esimerkiksi viranomaisen asiakkaalle osoittamien tai sen itse hankkimien lisäselvitysten saapumisen jälkeen.
Päätös tehdään aina kirjallisena ja postitetaan asiakkaalle. Suullinen päätös voidaan antaa kiireellisissä tapauksissa, mutta kirjallinen päätös on silti annettava viipymättä oikaisuohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuun tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhaku
Sosiaalitoimen viranhaltijan päätöksestä on haettava muutosta 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä. Muutoksenhakukirjelmä toimitetaan päätöksessä osoitetulle toimielimelle. Vammaispalveluissa em. toimielimen päätöksistä voi edelleen valittaa 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuteen ja subjektiivista oikeuksista vielä edelleen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Oikeudenkäyntimaksua ei vammaispalveluasioissa peritä.

Lisätietoja ja apua muutoksenhakuun Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

Lähteet:
Eduskunnan oikeusasiamiehenpäätökset, mm:
Dnro 5061/4/13, Dnro 1251/4/15, EOAK/3689/2016
Hallintolaki
Tuomioistuinmaksulaki
Vammaispalvelujen käsikirja (https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja)


TAPAHTUMAKALENTERI

Maaliskuu

9.3. Mirja Klippen konsertti klo 19
13.3. Käsityökerho klo 14-17.30
13.3. Vaalan kerho klo 12
13.3. Excel taulukkolaskentaohjaus klo 16.30-19.30
14.3. Marttala
18.3. Ylivieskan kerho klo 13-15
20.3. Porinakahvila klo 13-15
20.3. Klubi klo 17-19
26.3. Sievin käsityöpäivä klo 10-15
26.3. Kirjastopalvelu klo 13
27.3. Pistekerho klo 17-19
28.3. Aktiivitiimi klo 16.30
30.3. Rakastunut Shakespeare klo 19

Huhtikuu

2.4. Nivalan kerho klo 10-15
2.4. Oulaisten kerho klo 12
2.4. Näön- ja kuulonpäivä Oulu, srk-keskus
3.4. Näön- ja kuulonpäivä Nivala, srk-keskus
4.4. Näön- ja kuulonpäivä Ylivieska. srk-keskus
5.4. Saksofoni soi! klo 19
10.4. Reisjärven kerho klo 12-15
10.4. Vaalan kerho klo 12
10.4. Käsityökerho klo 14-17.30
10.4. Valokuvaus 1
11.4. Marttala
15.4. Ylivieskan kerho klo 13-15
16.4. Sievin käsityöpäivä klo 10-15
17.4. Porinakahvila klo 13-15
17.4. Klubi 1863 klo 17-20
24.4. Kirjastopalvelu klo 13
27.4. Peppi Pitkätossu klo 18

Toukokuu

4.5. Liminganlahti (lasten tapahtuma)
7.5. Nivalan kerho klo 10-15
7.5. Oulaisten kerho klo 12
8.5. Reisjärven kerho klo 12-15
8.5. Vaalan kerho klo 12
8.5. Pistekerho klo 17-19
9.5. Marttala
10.5. Eino Grönin 80-vuotisjuhlakiertueen konsertti klo 18
11.5. Sääntömääräinen kevätkokous
15.5. Käsityökerho klo 14-17.30
15.5. Naistenilta Evelace klo 17.30
16.5. Valokuvaus 2 klo 16.30-19.30
20.5. Ylivieskan kerho klo 13-15
21.5. Porinakahvilan retki
21.5. Sievin käsityöpäivä klo 10-15
22.5. Klubin 1863 päättäjäiset
24.- 26.5. OuLaKa, Joutenlampi
28.5. Voglia-ilta klo 18-20
31.5. Radionsinfoniaorkesterin vierailukonsertti / Mirjam Helin voittajat

Kesäkuu

5.6. Reisjärven kerho klo 12-15
5.6. Valokuvaus 3 klo 16.30-19.30
8.6. Hyvinvointipäivä, Rokua

Syksy 2019

18-23.8.2019 Hyvinvointilomat Kalajolla
18.9. Ylivieskan kerho klo 13-15
21.10 Ylivieskan kerho klo 13-15
18.11. Ylivieskan kerho klo 13-15