Lo­ka­kuu 2017

Tietoa äänitteestä

Jäsentiedotteemme voi saada äänitteenä, pistekirjoituksella tai sähköpostilla. Paperiversion saa vain yhdistyksemme toimistolta. Yhdistyksemme tiedotteet löytyvät myös nettisivuilta.
Jäsentiedotteen on koonnut Leena Vallo

TIEDOTTEEN SISÄLTÖ

• Toimisto tiedottaa:
o Sääntömääräinen syyskokous 2017, kokouskutsu
o Kokouksen asialista
o Kokouskutsun valtakirjaliite
o Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
• Avoin kirje
• ICT palvelu
o iOS laitteen käytönopetus ruudunlukuohjelmalla jatkokurssi 9.10. klo 9
o Celian uudet sivut tutuksi iOS laitteen käyttäjät 10.10. klo 9
o Tietokoneen peruskäytön kurssi 30.10. klo 10
o NVDA ruudunlukuohjelman käyttökoulutus 14.11. klo10
o iPhonen/iPadin käyttö näppäimistön avulla iltaohjaus 21.11. klo 17:30-20
o I C T-neuvola = yksilöllistä neuvontaa asiakkaille
o Ilmoittautuminen kurssille
• Kirjastopäivä yhdistyksen toimistolla 31.10. klo 13
• Virkistystoiminta
o Marttalan ruokakurssit
o Syksyn konsertit
o Teatteriesitykset
o Teatteriretki Kajaaniin 2.12.
• Käsityö: Käsityöpäivät Oulussa 6. - 7.11.
• Liikunta
• Naiset
o Oriflame-ilta 12.10.
o Naistenilta Vogliassa 2.11.
• Klubi 1863
• Sokeain ystävien virkistyslomat vuodelle 2018 ovat haettavissa
• Oikeuksienvalvontayksikön tiedote: Kuntoutussuunnitelma
• Oulun seurakunnat tiedottaa
• Kerhotoiminta
• Tapahtumakalenteri

Ilmestymisaikataulu

Materiaalit jäsentiedotteeseen on toimitettava viimeistään ilmestymistä edeltävän viikon keskiviikkoon mennessä osoitteeseen leena.vallo(at)ppnry.net.
Tiedotteen laatijan työn helpottamiseksi, voit toimittaa materiaalin myös aikaisemmin. Laita viestiin selkeä aihe esim. ”materiaalia jäsentiedotteeseen” jotta viesti löytyy helposti muiden viestien joukosta. Marraskuun materiaali on toimitettava 1.11.2017 mennessä.

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY  KOKOUSKUTSU

Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. 08 311 5653    Lokakuu 2017
Sähköposti yhdistys@ppnry.net


Yhdistyksen jäsenelle

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 16.11.2017 klo 18.00.
Upseerikerho, Veteraanikatu 2 H2, 90100 Oulu.
Ennen kokousta klo 16.30 yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuvalle jäsenelle ja hänen läheiselleen tai avustajalleen päivällisen. Läheisen tai avustajan ruokailun omavastuu on 15 euroa.
Ruokailun jälkeen Lapin Näkövammaiset ry:n teatteriryhmä Met Näkkärit esittää näytelmän ”Kaksi Ikkunaa”.

KOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälässä 10 mainitut asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
8. Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2018.
Hallituksen esitys:
- liittymismaksu 20 euroa (kertakaikkinen)
- alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
- vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa/vuosi
- kannatusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuonna 2018
Hallituksen esitys:
- puheenjohtajalle: 200 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- varapuheenjohtajalle: 100 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
10. Kokouspalkkion suuruus vuonna 2018.
Hallituksen esitys:
- ei kokouspalkkioita, matkakulut kuitteja vastaan
- päivärahojen ja ateriakorvausten maksamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä
11. Tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus vuonna 2018
Hallituksen esitys:
- tilintarkastajille maksetaan palkkio laskutuksen mukaan
12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018
14. Hallituksen kolmen jäsenen valinta vuosille 2018−2019
Erovuorossa:
- Salla Huhtala, Ylivieska
- Jarkko Lauri, Oulu
- Lasse Jalonen, Oulu
15. Hallituksen kolmen varajäsenen valinta vuodelle 2018
16. Vapaa sana
17. Kokouksen päättäminen

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.
Säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta http://ppnry.net/tietoayhdistyksesta/saannot .

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Syyskokoukseen osallistuvaa pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle viimeistään maanantaina 2.11.2017 puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Ilmoittautuminen on tärkeää ruokailun järjestämistä varten. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse mahdollisista ruoka-aineallergioista. HUOMAA, että ilmoittautumiset on tehtävä hyvissä ajoin järjestelyjen vuoksi!

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset korvaamme 10 euroa ylimenevältä osalta jäsenelle ja avustajalle halvinta matkustustapaa käyttäen. Huomioithan alennusliput junissa ja linja-autoissa.
Matkakustannukset maksamme jälkikäteen kuitteja vastaan. Kokouksen yhteydessä saat matkalaskulomakkeen ja palautuskuoren. Lähetä kuitit ja tilinumero yhdistyksen toimistolle matkakulujen korvaamista varten.

KOKOUSMATERIAALI

Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä, daisy-levyllä tai sähköpostissa. Talousarvion voit halutessasi pyytää mustavalkoisena tai sähköpostilla.

TERVETULOA!

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry on vuonna 1926 perustettu sosiaali- ja terveysjärjestö, joka on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Vuosi 2018 on yhdistyksen 93. toimintavuosi.

Tavoitteemme on sokeiden ja heikkonäköisten yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin sekä toimintaedellytysten parantaminen. Toimimme asiantuntijana ja oikeuksienvalvojana näkövammaiskysymyksissä. Informoimme näkövammaisasioista jäsenistöämme, sidosryhmiämme ja suurta yleisöä sekä pidämme yhteyttä päättäjiin. Tarjoamme vertaistuki- ja asiantuntijapalveluita, jotka ylläpitävät osallisuutta, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.
 
Yhdistyksen jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa itse toimikunnissa (ks. kohta Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta). Toimintaa järjestävät myös toimihenkilöt sekä vapaaehtoistoimijoiden joukko, johon kuuluu jäsenten lisäksi heidän läheisiään ja ulkopuolisia yhteistyötahoja.
 
Tuemme pitkämatkalaisten jäsentemme yhdenvertaista osallistumista yhdistyksen tapahtumiin korvaamalla matkakuluja. Matkakulujen korvaamisesta tekee linjapäätöksen hallitus; omavastuu on pääsääntöisesti 10 euroa.

1. Vertaistuella osallisuutta

Vuonna 2018 teemme retken Näkövammaisten liiton kesäpäiville Kuopioon 15-17.6. Kesäpäivillä juhlistetaan Näkövammaisten liiton 90-vuotista toimintaa.

Paikalliskerhot

Toteutamme yhdistyksessämme vertaistoimintaa kerhoissa 12 paikkakunnalla vapaaehtoisten vertaisohjaajien voimin. Jokainen kerho toimii itsenäisesti toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Kerhopaikkakunnat ovat Ii, Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi-Taivalkoski, Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi, Vaala ja Ylivieska.

Kerhojen tarkoituksena on saattaa alueen näkövammaiset yhteen ja järjestää harrastus- ja virkistystoimintaa sekä tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista. Kerhot tekevät myös yhteistyötä keskenään.

Tehostamme löytävää työtä uusien näkövammaisten tavoittamiseksi maakunnassa. Kartoitamme myös uusien kerhojen tarvetta.

Tuemme kerhojen toimintaa teemaideoilla, koulutuksilla ja vierailuilla. Tarjoamme tukea myös arvioinnin toteuttamisessa.
Virkistys

Järjestämme yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisille vapaa-ajan virkistys- ja kulttuuritoimintaa.

Vuoden 2018 tapahtumia ovat:
• Järjestämme Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n kanssa yhdeksän ruokakurssia.
• Teemme kuusi konserttikäyntiä.
• Käymme kuusi kertaa teatterissa.
• Järjestämme kaksi kuvailtua taide-elämystä.
• Pyrimme järjestämään yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteyteen kulttuurinautintoja osallistujille.

Teemme yhteistyötä Opintokeskus Siviksen kanssa. Toiminnan rahoittamiseksi haetaan kuntien avustuksia tapahtumien järjestämiseen.

Liikunta

Tuemme ja rohkaisemme jäseniämme harrastamaan liikuntaa. Pääpaino on kunto- ja terveysliikunnassa.
• Kokeilemme yhdessä uusia liikuntamuotoja, esim. spinning, kuntonyrkkeily ja keilailu.
• Järjestämme ulkoilupäiviä keväällä ja syksyllä.
• Maalipallovuoro pyörii Oulussa kerran viikossa.
• Jäseniämme osallistuu Ou-La-Ka -liikuntatapahtumaan, jonka järjestäjävuorossa on Lapin Näkövammaiset ry.

Osa liikuntatapahtumistamme järjestetään yhteistyössä kuntien kanssa. Näkövammaisille suunnattuja liikuntavuoroja on kuntien erityisliikunnan järjestäminä monissa kunnissa.

Kädentaidot

Käsityötoimintamme ensisijaisia tavoitteita ovat vertaistuen antaminen ja saaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen, kannustaminen harrastus- ja virkistysluontoiseen käsitöiden tekemiseen sekä saavutettujen käsityötaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen.
 
Järjestämme käsityöpäivät, jotka sisältävät rottinkikurssit sekä pehmeiden materiaalien kurssit Oulussa ja Ylivieskassa. Näiden lisäksi järjestämme käsityö-/askartelupäiviä yhdistyksemme toiminta-alueella. Pidämme myös näkövammaisten käsityöntekijöiden myyjäiset Oulussa ja Ylivieskassa marraskuussa.

Teemme yhteistyötä Näkövammaiset Käsityöntekijät ry:n kanssa. Pyrimme yhteistyöhön myös Kalajoen tai Nivalan Artesaanilinjan kanssa.

Työikäisten toiminta

Työikäisten näkövammaisten vertaistukiryhmä Klubi 1863 kokoontuu kahdeksan kertaa. Aiheet liikkuvat arjen, opiskelun, työn ja perheen ympärillä. Ryhmässä käy myös asiantuntijavieraita. Lisäksi kannustamme työikäisiä osallistumaan aktiivisesti Näkövammaisten liiton järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset vertaisohjaajat.

Naistoiminta

Naistoiminta antaa mahdollisuuden käsitellä henkilökohtaisia naiseuteen liittyviä asioita naisten kesken. Järjestämme vuoden aikana kaksi teemallista iltaa, kaksi asiakasiltaa, mökkiviikonlopun sekä saunaillan.

Retket ja lomatoiminta

Tiedotamme yhdistyksen jäsenille Solaris-lomista sekä Sokeain Ystävät ry:n virkistyslomista.
Järjestämme retkiä tapahtumiin, jotka kiinnostavat näkövammaisia.

2. Tietotuella (ICT) itsenäisyyttä

Digitalisaatio aiheuttaa näkövammaisille erityisiä haasteita, koska sähköiset palvelut ovat visuaalisia ja ne on toteutettu usein kosketusnäytöillä ilman ruudunlukuominaisuuksia. Etsimme näkövammaisille yksilöllisiä ratkaisuja arjen helpottamiseksi. Annamme palveluntuottajille, esimerkiksi pankeille, asiantuntija-apua mm. mobiilisovellusten kehittämisessä.
 
Celia Näkövammaisten kirjasto uudistaa kirjojen jakelujärjestelmänsä ja siirtää henkilöasiakkaansa yleisten kirjastojen piiriin. Tämä tuo haasteita näkövammaisille. Vastaa niihin järjestämällä koulutusta ja tukea.
 
Keskeiset toimintamuodot ovat ryhmäkoulutus, yksilöohjaus, tekninen tuki, tiedottaminen ja löytävä työ.

Tavoitteenamme on järjestää Oulussa 15 kurssipäivää ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla neljä kurssipäivää. Matalan kynnyksen tapahtumia, kuten kirjastopäiviä, järjestämme eri puolilla toiminta-aluetta. Näissä näkövammaiset ja heidän läheisensä saavat tietoa tieto- ja viestintätekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Annamme puhelin- ja etäpalvelua sekä toimintakeskuksessa tapahtuvaa lähitukea. ICT-neuvolassa opastamme puhelimien käyttöön otossa ja laitteiden päivityksissä. Autamme tietokonetta, tietoteknisiä apuvälineitä, puhelimia, nettiliittymiä ja muita ICT-laitteita tai palveluja hankkivia.  Tarvittaessa käymme asiakkaan kotona, koulussa tai työpaikalla.
 
Esittelemme näkövammaisten ICT-apuvälineitä opiskelijaryhmille.

Tietotuen puitteissa teemme myös maksusitoumustöitä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin alueilla.

Toimimme yhteistyössä muiden alueellisten tietotukihankkeiden ja apuvälineitä myöntävien sidosryhmien kanssa. Toimintaa koordinoi Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelu, jonka kanssa meillä on yhteistyösopimus.

3. Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta

Näkevät vapaaehtoiset toimivat mm. jäsentiedotteen lukijoina ja tapahtumaoppaina. Näkövammaisia vapaaehtoisia ovat kerhojen vertaisohjaajat, jotka toimivat myös kuntien yhteyshenkilöinä sekä luottamushenkilöt hallituksessa ja toimikunnissa sekä yhdistyksen edustajat Näkövammaisten liitossa.  Hallituksessa on kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä, johtoryhmässä on kolme jäsentä.
Toimikunnissa on 4−6 jäsentä.

Kolmessatoista kunnassa toimii yhteyshenkilö. He tarjoavat vertaistukiohjausta toiminta-alueensa näkövammaisille ja tiedottavat näkövammaisuuteen liittyvistä asioista suurelle yleisölle ja viranomaisille.

Yhdistyksen toimihenkilöt koordinoivat vapaaehtoistoimintaa. Tarjoamme vapaaehtoisille virkistystä ja tarvittaessa koulutusta. Vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä vapaaehtoiset toivoivat selkeämpää työnjakoa toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten välille, lisää vapaaehtoisia toimintaan ja heille koulutusta sekä ohjausta toiminnan toteuttamiseen.

4. Jäsenpalveluilla osallisuutta

Jäsenpalvelut ohjaavat jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan ja aktivoivat toimimaan joko osallistujina tai aktiivisina toimijoina.

Jäsenet saavat tietoa jäseneduista sekä neuvontaa ja ohjausta palvelujen piiriin, esimerkiksi oikeuksien valvonnan asiantuntijan pakeille hakeutumisessa. Jäsenpalveluista jäsenet saavat myös vertaistukea arjen haastaviin tilanteisiin. Jäsenpalvelua ovat myös tiedotus ja viestintä jäsenille ja sidosryhmille sekä jäsen- ja lehtirekisterin ylläpito.

Annamme jäsenpalveluita puhelimitse, sähköpostitse ja kasvokkain. Toimistolla otamme vastaan Ilmoittautumiset ja tiedustelut tapahtumista ja palveluista.
Toimihenkilöt ovat tavattavissa toimistolla maanantaista torstaihin klo 9−15. Yhdistyksen puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 12−15. Jäsenpalveluaikoja muutamme tarpeen ja resurssien mukaan.

Esittelemme ja myymme yhdistyksen toimintakeskuksessa pienapuvälineitä.

5. Asiantuntijuudella vaikuttavuutta

Oikeuksienvalvontatoimikunta keskustelee ajankohtaisista, jäsenistön esiin nostamista oikeus-, esteettömyys- ja saavutettavuuskysymyksistä. Toiminnallaan se pyrkii lisäämään jäsenistön omanarvontuntoa ja tietoisuutta yhdenvertaisuudesta, mikä madaltaa osallistumiskynnystä yhteiskunnalliseen toimintaan.

Seuraamme erityisesti sote-uudistuksen etenemistä ja vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä sekä YK:n vammaissopimuksen toteutumista. Teemme aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja. Seuraamme myös, miten EU:n direktiivi sähköisten palveluiden saavutettavuudesta toteutuu. Teemme yhteistyötä Näkövammaisten liiton luottamus- ja toimihenkilöiden kanssa sekä muiden järjestöjen ja vammaisneuvostojen kanssa.

Jaamme tietoa opiskelijavierailuilla  ja oppilaitoskäynneillä. Osallistumme Näön ja kuulon päiville sekä suurelle yleisölle ja viranomaisille suunnattuihin tilaisuuksiin.

Alueella on kolme koulutettua kokemuskouluttajaa/-toimijaa, jotka pitävät kokemusluentoja oppilaitoksissa. Työn taustatahona on Näkövammaisten liitto, joka järjestää aika-ajoin heille lisäkoulutusta.

6. Viestinnällä näkyvyyttä

Julkaisemme kuukausittain jäsentiedotetta Daisy-äänitteenä, sähköpostina, pistekirjoituksella ja mustapainettuna. Lisäksi julkaisemme jäsentiedotteen yhdistyksen nettisivuilla ja Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelun postituslistoilla. Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta myös paikallislehtien järjestöpalstoilla.

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen hallitukselle ja toimikunnille
tapahtuu sähköpostin postituslistojen kautta.

Yhdistyksen nettisivut www.ppnry.net ovat Näkövammaisten liiton saavutettavalla nettialustalla. Olemme aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Lehdistötiedotteita julkaisemme tarpeen mukaan.

Yhdistyksen esite on ulkoasultaan yhdenmukainen Näkövammaisten liiton muiden jäsenyhdistysten esitteiden kanssa. Näkövammaisuudesta tiedotettaessa käytämme liiton tuottamaa esitemateriaalia, videoita ja kampanjamateriaalia.

7. Yhteistyöllä enemmän

Teemme monipuolista yhteistyötä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan, Tiedonhallintapalvelun sekä OYS:n Näkökeskuksen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Näkövammaisten liiton eri jäsenyhdistykset sekä muut eri vammais- ja kansanterveystyötä tekevät järjestöt, oppilaitokset, kunnat, seurakunnat, viranomaiset, ja kirjastot. Erityisesti kerhot tekevät yhteistyötä seurakuntien kanssa.

8. Tarkkaa taloutta ja hallintoa

Valvomme yhdistyksen taloutta huolella.  Hallituksen toiminta on läpinäkyvää. Tiedotamme hallituksen päätöksistä jäsentiedotteissa.

Yhdistys toimii pitkälti STEA-rahoitteisesti, vuodelle 2018 on haettu 140 000 euroa avustusta. Myös Näkövammaisten liiton myöntämät avustukset ovat merkittävä tuki yhdistyksen toiminnalle.

Yhdistyksen oman varainhankinnan perustana ovat sijoitustuotot, vuokratulot, vapaaehtoiset jäsenmaksut ja pienimuotoiset arpajaiset. Teemme pienimuotoista taloudellista yhteistyötä myös Opintokeskus Siviksen sekä toiminta-alueen kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhdistys on mukana Pieni ele -keräyksessä presidentinvaalien yhteydessä tammikuussa.
 
Talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu. Yhdistyksessä on käytössä talous- ja sijoitussääntö.

Vuosina 2016−2017 yhdistyksen tiloissa on painittu sisäilmaongelmien kanssa. Remontti kellarissa ei korjannut täysin tilannetta; osin ongelmat johtuvat talon rakenteista. Edessä on iso ilmastointiremontti, joka saattaa vaikuttaa yhdistyksen toiminnan järjestämiseen ja työntekijöiden työskentelyyn toimistolla. Varaudumme mahdollisen remontin aikaisiin toimitilavuokriin.

9. Henkilöstö

Yhdistyksessä työskentelevät toiminnanjohtaja, jäsenpalvelusihteeri ja yhdistysemäntä sekä ICT-kouluttaja. Jäsenpalvelusihteerin työaikaa joudumme taloudellisista syistä vähentämään.

Tarjoamme henkilökunnalle mahdollisuuksia jatkuvaan
kouluttautumiseen esim. osallistumalla vuosittain ainakin yhteen
valtakunnalliseen koulutustapahtumaan, eri työntekijäryhmien työkokouksiin ja
neuvottelupäiville. Työntekijöillä on mahdollisuus esitystensä mukaan
osallistua oman erityisalansa täydennyskoulutukseen.

10. Arvioinnilla kehitystä

Jatkamme kerhoihin ja erilaisiin tapahtumiin osallistujien tilastointia STEA:n ohjeiden mukaan, vaikka se vaatiikin joka tilaisuuteen näkeviä ihmisiä avuksi.

Koulutamme näkövammaisia vapaaehtoisia kerhojen ohjaajia ja toimikuntien jäseniä ja autamme arvioinnin toteuttamisessa yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa.

ICT -PALVELU

Pienryhmäohjaukset


 Kahden päivän kurssit ovat maanantaisin klo 10-16 ja tiistaisin klo 9-15 jos toisin ei mainita. Yhden päivän kurssit alkavat yleensä klo 9 ja iltaohjaukset klo 17:30. Aikoja voidaan tarvittaessa muuttaa kurssilaisten liikenneyhteyksien mukaan.
Paikka: PPN ry:n toimintakeskus

iOS laitteen käytönopetus ruudunlukuohjelmalla jatkokurssi 9.10. klo 9-15

Kertaamme iOS laitteen peruskäytön ja opettelemme uutta. Toimistolla on 4 iPadia jolla voi harjoitella.
Kurssin hinta 20 €
Ilmoittautuminen viimeistään 4.10.

Celian uudet sivut tutuksi iOS ja Android laitteen käyttäjät 10.10. klo 9-15

Kurssi on tarkoitettu niille jotka osaavat oman puhelimensa/tablettinsa perustoiminnot. Kurssilla perehdytään Celianetin ja Pratsam Readerin käyttöön ja äänikirjojen lataamiseen omaan laitteeseesi.

Kurssille tulevalla pitää olla omat Celian tunnukset. Jotta voisit kuunnella kirjoja laitteellasi, siihen on asennettava ilmainen Bratsam Reader sovellus ja sovellukseen on hankittava tunnukset. Tunnukset haetaan omasta kirjastosta tai jos olet jo Celian asiakas, voit tilata ne Celian verkkosivulta osoitteesta.
https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-sovelluksessa/#pratsam-lomake

Ota kurssille mukaan laitteesi tunnukset (iPhonessa/iPadissa ID -tunnus ja Android puhelimessa/tabletissa Google tunnukset ) jos laitteeseesi ei ole vielä asennettu Pratsam Reader ohjelmaa. Lisäksi tarvitset sekä Celian että Pratsam Readerin tunnukset, jotta voit kirjautua näihin sisään. Leena auttaa ohjelman asennuksessa. Kysy lisätietoa Leenalta

Kurssin hinta 20 €
Ilmoittautuminen viimeistään 4.10.

Tietokoneen peruskäytön kurssi 30.10. klo 10-16
 
Kurssilla käymme läpi tietokoneen perussanastoa, tutustumme kansiorakenteisiin, tiedostotyyppeihin ym. koneen eri kohteisiin. Kurssi on hyvä sellaisille, jotka haluavat tietää vähän enemmän koneen toiminnasta kun vain, että sillä luetaan päivän posti ja lehdet. Tarkista ennen kurssille tuloa onko oma koneesi Windows 7 vai Windows 10. Tarvittaessa kysy lisää Leenalta.
Kurssin hinta 20 €
Ilmoittautuminen viimeistään 25.10.

NVDA ruudunlukuohjelman käyttökoulutus 14.11. klo 10-16
 
Kurssilla harjoittelemme ilmaisen n v d a ruudunlukuohjelman käyttöä eri tilanteissa (koneella liikkuminen, internettiin ym.). Kurssi soveltuu hyvin käyttäjille jotka osaavat käyttää konetta suurennuksen avulla, mutta haluavat oppia koneen käytön pelkän puheen avulla tai sitten niille joilla ei ole mitään apuohjelmaa koneellaan.
Aiheesta voidaan tarvittaessa järjestää jatkokoulutus sekä myös lyhyempiä iltaohjauksia niille jotka eivät pääse päiväkurssille. Nämä iltaohjaukset eivät sisällä kahvi- eikä ruokailutarjoilua. Ilmoita toivomuksesi Leenalle!
Kurssin hinta 20 €
Ilmoittautuminen viimeistään 8.11.

iPhonen/iPadin käyttö näppäimistön avulla iltaohjaus 21.11. klo 17:30-20

Ohjauksessa tutustumme langattomaan Bluetooth näppäimistöön ja sen käyttöön iOS laitteen kanssa. Ota oma ulkoinen näppäimistö mukaan jos on, tai tule muuten vaan tutustumaan miten se toimii.
Kurssi on ilmainen, mutta ilmoittauduthan, jotta tiedän aikatauluttaa päiväni sen mukaan. Kysy lisätietoja Leenalta.

ICT -neuvolassa saat henkilökohtaista neuvontaa

ICT-neuvolasta saat henkilökohtaista neuvontaa tarvitsemasi laitteen tai ohjelman käyttöön. Varaa aika Leenalta. Neuvola on auki aamuyhdeksästä iltakahdeksaan. Vastaanottoaika on enimmillään 2,5 tuntia eikä sisällä tarjoilua. Toiminta on STEA:n rahoittamaa järjestölähtöistä auttamistyötä eli sinulle maksutonta.

Ilmoittautuminen kursseille

Kurssi-ilmoittautumisia vastaanotetaan toimiston numerossa.
Lisätietoja kursseista antaa Leena Vallo
Puh. 044 0400 694
Sähköposti: tietotekniikka(at)ppnry.net

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kurssilainen peruu osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, tulee hänellä olla pätevä syy kurssipaikan perumiseen (esim. lääkärin tai terveydenhoitajan todistus sairaudesta). Muussa tapauksessa laskutamme kurssimaksun asiakkaalta. Vapaita kurssipaikkoja kannattaa kysellä vielä ilmoittautumisajan jälkeen.
Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan (omavastuuosuus 18 %, vähintään 10 €) sekä majoitus. Muilta alueilta tulevat kurssilaiset maksavat itse majoitus- ja matkakulunsa. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin, lounaan ja päiväkahvit (ei iltaohjaus).

KIRJASTOPÄIVÄ YHDISTYKSEN TOIMISTOLLA  31.10. KLO 13

Kirjojen saaminen Celialta CD:nä on näillä näkymin mahdollista vuoden 2019 loppuun asti. CD-levyjen käyttäjät ovat tilanneet kirjat Celiasta enimmäkseen puhelimella. Kirjojen tilauksen voi tehdä myös Internetin kautta. Samalla voi selata uutuuskirjoja, koska luetteloa ei enää saa kotiin. Jos sinulla on uudempi mallinen Daisysoitin, johon voi laittaa muistitikun tai muistikortin niin kirjat voi ladata suoraan siihen, jolloin ei tarvitse odottaa CD:n saapumista postista. Muistitikulle/kortille mahtuu useampi kirja sen koosta riippuen.

Kirjastopäivänä haemme yhdessä kirjoja ja lataamme ne sopivaan muotoon kuunneltaviksi. Sinun ei siis tarvitse osata hakea niitä, eikä sinulla tarvitse siis olla omaa tietokonetta.
Huomioi kuitenkin, että jos haluat ladata tai tilata kirjoja itsellesi netin kautta, sinulla on oltava omat Celianetin verkkotunnukset.
Entiset CD:n saajat voivat tilata myös tunnukset kirjojen selaamiseen ja levyjen tilaamiseen. Muista mainita tunnuksia tilatessasi, jos haluat edelleen kirjat CD:nä. Huom. joillain voi olla jo valmiit tunnukset vaikka onkin CD -tilaaja. Uusille käyttäjille CD:n tilaaminen ei ole enää mahdollista.
Kun tilaat tunnuksia eikä sinulla ole omaa sähköpostiosoitetta niin kerro asiakaspalvelijalle, että tunnukset voi lähettää Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n ICT- kouluttajalle (entinen tietotekniikkakouluttaja) Leena Vallolle osoitteeseen leena.vallo@ppnry.net. Lupa tähän on kysytty Celiasta. Jos sinulla on jo tunnukset, muista ottaa ne mukaan!

Celian asiakaspalvelu on auki maanantai-torstai klo 9-12. Puhelin 0295 333 050

Voit tulla kirjastopäivään vaihtamaan ajatuksia ja antamaan / kuulemaan vinkkejä uusista kirjoista muiden osallistujien kanssa, vaikkei sinulla olisikaan Celian tunnuksia.

Kirjastopäivät eivät ole kursseja ja ne ovat ilmaisia, mutta niihin pitää ilmoittautua rajoitetun osallistujamäärän vuoksi. Tapahtumassa ei ole kahvitarjoilua.
Ilmoittautuminen viimeistään 26.10. yhdistykselle. Seuraava kirjastopäivä pidetään 28.11.
Tervetuloa!

VIRKISTYSTOIMINTA

Marttalan ruokakurssit syksy 2017

 Hei kokkailusta kiinnostuneet! Marttalan ruokakurssit jatkuvat taas syksyllä.  Kokkauspäivät ovat: 12.10. / 16.11 ja 14.12.

Kurssikerta kestää 3 tuntia, klo 10.00 - 13.00. Ohjaajana toimii Marja-Leena Pirkola ja paikka Oulun Marttala osoitteessa Kajaaninkatu 36, katutaso. Kurssikerran osallistumismaksu on 10 euroa.
Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään saman viikon tiistaina, jotta kurssin vetäjä osaa varautua oikealla määrällä ruokatarvikkeita ja raaka-aineita. Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistoon.
Kurssikerralle otetaan enintään 8 kurssilaista ilmoittautumisjärjestyksessä. Esteen ilmaantuessa, muistathan peruuttaa osallistumisesi hyvissä ajoin, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Sinfoniakonsertit syksy 2017

Oulu Sinfoniassa on tarjolla suomalaisia klassikoita ja uutuuksia, Madetojan pariskunnan elämää ja joulukonsertti karismaattisen Leif Segerstamin johtamana. Marraskuussa on lisäksi tarjolla Dvorakin rakastettu, täysromanttinen sellokonsertto Sibeliuksen Tapiolan luonnonvoimien kumppanina.

Esitysajat ja varaustakarajat

Torstaina 19.10.2017 klo 19:00 Pekka Kuusisto on viulusolistina ja orkesterikappaleita on Sibeliukselta ja Rautavaaralta. Viimeinen varauspäivä 3.10.
Dvorakin sellokonsertto ja Sibeliuksen Tapiola kuullaan 23.11.2017 klo 19:00. Viimeinen ilmoittautumispäivä  8.11.
Joulukonserttiin Leif Segerstamin kanssa mennään torstaina 14.12.2017 klo 19:00 Viimeinen varauspäivä 30.11.
Seuraavassa ensiksi konserttien tiedot ja lopuksi varauskäytäntöinfo.
Konsertit ovat Madetojan salilla.

Posetiivari 19.10.

Konsertin tiedot:
Gustavsson / Kuusisto
Johannes Gustavsson, kapellimestari
Pekka Kuusisto, viulu

Einojuhani Rautavaara: Adagio Celeste
Sauli Zinovjev: Viulukonsertto (kantaesitys)
Jean Sibelius: Sinfonia nro 5 op. 82

Konsertin kesto 1 h 40 min sisältäen väliajan.
Liput 25 / 20 / 10 € (+ toim. kulut)
Varaslähtö klo 18.30 ravintola Preludissa.

Einojuhani Rautavaara ja Jean Sibelius ovat molemmat olleet aikanaan suomalaisen kulttuurin tunnetuimpia edustajia maailmalla. Sitä on myös viulisti Pekka Kuusisto, jolle säveltäjä Sauli Zinovjev on kirjoittanut uuden viulukonserttonsa. Inspiraation lähteenä teokselle on ollut Schubertin Winterreise-laulusarjan Der Leiermann -runo, jossa yhdistyy luontevasti Pekalle ominainen pelimannihenkisyys ja kansanläheisyys sekä saksalainen romantiikka ja melankolia, jotka puolestaan ovat teoksen säveltäjän ominaispiirteitä.

Dvorakin sellokonsertto ja Tapiola 23.11.

Konsertin tiedot:
Gustavsson / Gerhardt
Johannes Gustavsson, kapellimestari
Alban Gerhardt, sello

Richard Wagner: Parsifal-alkusoitto
Jean Sibelius: Tapiola op. 112
Antonín Dvořák: Sellokonsertto op. 104, h-molli

Jälkikaiku konsertin jälkeen ravintola Preludissa.
Konsertin kesto 1 h 50 min sisältäen väliajan.
Liput 25 / 20 / 10 € (+ toim. kulut)

Sinfoninen runo Tapiola jäi Sibeliuksen viimeiseksi suureksi mestariteokseksi. Vaikka Tapiola oli tilausteos, toimi sen innoittajana luonto ja kalevalainen tarusto, aivan kuten niin monen muunkin Sibeliuksen sävellyksen. Teoksen tilasi New Yorkin filharmoonikot ja sitä pidetään Sibeliuksen tuotannon lakipisteenä: tätä omintakeisempaa ja puhtaampaa tyyliä ei oltu ennen kuultu. New Yorkissa asustanut modernistisäveltäjä Edgar Varese piti teosta yhtenä 1920-luvun suurimmista sävellyksistä.
Myytteihin ja legendoihin viittaa myös Wagnerin viimeiseksi jääneen oopperan eli Parsifalin alkusoitto. Kansallisromanttissävytteisen konsertin kruunaa Dvořákin viimeiseksi jäänyt konsertto eli legendaarinen sellokonsertto.
Sellosolistina on maailman konserttilavojen kiintotähti Alban Gerhard.

Joulukonsertti Leifin kanssa 14.12.

Konsertin tiedot:
Segerstam / Severeide / Stupak / Madetojan musiikkilukion tyttökuoro
Leif Segerstam, kapellimestari
Päivi Severeide, harppu
Albert Stupak, huilu
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro
Elina Könönen ja Mari Klemettilä, kuoron valmennus

Leif Segerstam: Harppukonsertto (kantaesitys)
Marcel Samuel-Rousseau: Joulupastoraali
Joululauluja

Konsertin kesto 1 h 50 min sisältäen väliajan.
Liput 25 / 20 / 10 € (+ toim. kulut)

Oulu Sinfonian juhlavuosi päättyy itsensä Leif Segerstamin harppukonserton kantaesitykseen joulun tunnelmaa pulppuilevassa konsertissa. Segerstamin sävellykset ovat aina tavattoman musikaalisia. Nykymusiikin vastapainona kuullaan vanhaan ranskalaiseen joululauluun perustuva joulupastoraali sekä perinteisiä, tuttuja joululauluja Madetojan musiikkilukion lippulaivana toimivan tyttökuoron ja Oulu Sinfonian esittämänä.

Konserttien lippuvarauskäytäntö

Konserttiin ilmoittaudutaan sitovasti soittamalla minulle eli Jarkko Laurille numeroon 040 716 4352. Voit jättää myös vastaajaan viestin, kunhan muistat sanoa myös puhelinnumerosi, jotta Lauri pystyy kuittaamaan tekemäsi varauksen.

Ilmoittautuminen täytyy tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jonka jälkeen Lauri lunastaa liput.

Maksu suoritetaan paikan päällä lippujen jakamisen yhteydessä. Lauri aloittaa lippujen jaon klo 18.30 Madetojan salin kahvion etuosassa. Varaathan mukaan mieluiten tasarahan tai sitä lähellä olevan summan.

Pyörätuoleille varataan erikseen paikat käytävältä rivien päästä. Madetojan salin narikkamaksu on 3 euroa.

Lippujen hintakategoriat ovat perushintainen, eläkeläinen sekä työtön/opiskelija/3-17-uvotiaat.

Myös firmojen tarjoamat kanta-asiakkuushintaiset liput voidaan varata ryhmävarauksen kautta (ainakin Pohjoista voimaa ja Oulun OP).

Näkövammaisen avustaja pääsee mukaan ilmaiseksi saattajana.

Sekä teatterin että kaupunginorkesterin narikat ovat nykyisin maksullisia (3-4 e).

Konserttiterveisin,
Jarkko Lauri

Oulun kaupunginteatterissa Matti Esko

Sunnuntaina 5.11. klo 15 suurella näyttämöllä Matti Eskon 70-vuotisjuhlakonsertti!

Rekkamies, Huomenta Suomi, Lämmin hellä pehmoinen sekä monet muut 70-vuotisjuhlavuottaan viettävän karismaattisen Matti Eskon tunnetuimmat laulut kuullaan tässä tunnelmallisessa juhlakonsertissa ison bändin säestämänä.

Liput 30 (kolmekymmentä) euroa, näkövammaisen saattaja pääsee ilmaiseksi.
Ilmoittautumiset 29.9.2017 mennessä Toivolle p. 040579 0046, mieluiten klo 15 - 19 välisenä aikana tai sähköpostiin toivo.hanninen@hotmail.fi. Paikkoja on varattu 30, jotka täytyy varmistaa 8.10. mennessä. Liput jaetaan viimeistään ½ -tuntia ennen konsertin alkua kaupunginteatterin ala-aulassa.
Suotavaa olisi olla tasaraha.

Teatteriesitykset

Teatterissa miesten ja Saiturin tuntoja

Rikas teatterisyksy on tulossa. Joka kuukaudelle on kaupunginteatterin uutuusnäytelmä ja joulukuussa on mahdollisuus lähteä Kajaanin kaupunginteatteriin retkelle katsomaan Miesten vuoro -elokuvasta inspiraatiota saanutta näytelmää miesten tuntemuksista.

Kaupunginteatterin esitysten ajat ja varausajankohdat

 Juhani Ahon Rautatie on vuorossa lauantaina 14.10. klo 19. Viimeinen varauspäivä mennyt.
Molieren Saituri änkyröi  lauantaina 25.11 klo 19. Viimeinen varauspäivä on 24.10.
Seuraavassa ensin teatterin esittelyt näytelmistä ja sen jälkeen ilmoittautumiskäytäntöasiaa.
Musiikillinen sovitus Ahon Rautatiestä

Näytelmän tiedot
Juhani Aho: Rautatie
• Suuri näyttämö (ensi-ilta syyskuussa)
• Liput 35/32/17,50 €
Ohjaus: Heta Haanperä
Rooleissa: Merja Pietilä – Liisa, Mikko Leskelä – Matti

Juhani Ahon klassikkoromaaniin pohjautuva Rautatie (1884) kuvaa korvessa asuvan vanhan pariskunnan elämää, jonka rauhallinen elinpiiri järkkyy naapuripitäjään ilmestyvän rautatien myötä. Kuulopuheet ja silminnäkijäkertomukset ihmeellisestä rautaisesta tiestä eivät tunnu mahtuvan edes Matin ja Liisan mielikuvitukseen, mutta pelonsekaisin tuntein on tätä ihmettä kuitenkin päästävä todistamaan. Matkasta rautatieasemalle ja junan kyytiin muodostuu järisyttävä kokemus. Vaikka Matti ja Liisa palaavat matkaltaan kotiin samoihin pieniin ympyröihinsä, ei mikään ole enää entisellään.

Tanssin ja musiikin kuljettama esitys lähtee liikkeelle 1800-luvun lopun maisemista, mutta junamatka kiidättää Matin ja Liisan kohti tulevaisuutta. Rautatiellä menneisyyden ja nykyisyyden törmääminen herättää kysymyksen siitä, minne olemme matkalla.

Rautatien tulee lukuvuoden 2017 - 2018 aikana näkemään suuri joukko Oulun alueen kahdeksasluokkalaisia opettajineen, sillä Oulun kaupunginteatteri on valittu Rautatie-näytelmällä niiden 55 elämysten tuottajan joukkoon, jotka ovat mukana käynnistämässä Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat -suurhanketta.

Yhteistuotanto JoJo - Oulun Tanssin Keskuksen kanssa.

Saituri-komedia nähdään Oulussa entistäkin tuoreempana ja vauhdikkaampana versiona!

Näytelmän tiedot
Moliere: Saituri
• Suuri näyttämö (ensi-ilta lokakuussa), Oulun kaupunginteatteri
• Liput 35/32/17,50 €
• tuoksuton ja savuton esitys
Ohjaus ja sovitus
Kari-Pekka Toivonen
Pääroolissa
Puntti Valtonen
Kesto: ei vielä tiedossa, n. 2-3 t sis. väliajan.

Oulussa nähdään pitkästä aikaa maailman kuuluisimpiin komedioihin lukeutuva ranskalainen klassikkonäytelmä Saituri. Ennen aikaan Moliere ja Shakespeare kuuluivat jokaisen itseään arvostavan teatterin vuosiohjelmaan mutta nykyisin annetaan paljon tilaa romaanisovituksille. Mutta onneksi klassikot ovat aina vain niin herkullisia, että niiden pariin on pakko nykyisinä aikoinakin joskus palata.
- Kun minä tingin sinulta ja sinä tingit sinulta niin yhdessä minä voitan! näytelmässä sivalletaan.

Saituri Harpagon ja hänen lapsensa juonittelevat toisiaan vastaan. Rahalla ja rakkaudella käydään kiivasta kauppaa ja meno kiihtyy niin että tennarit savuavat. Poliisitkin tarvitaan paikalle ennen kuin päästään onnelliseen loppuun ja jokainen saa sen jota eniten rakastaa.

Kaupunginteatterin esitysten ilmoittautumiskäytäntö

Ilmoittautumiskäytäntö on tuttu ainakin sinfoniakonserttikävijöille. Sitovat ilmoittautumiset tehdään minulle eli Jarkko Laurille puhelimitse numeroon 040 716 4352. Voit jättää myös vastaajaan viestin, kunhan muistat sanoa myös puhelinnumerosi, jotta Lauri pystyy kuittaamaan tekemäsi varauksen.

Maksu suoritetaan paikan päällä lippujen jakamisen yhteydessä. Lauri aloittaa lippujen jaon klo 18.30 teatterin ala-aulan sohvaryhmien luona. Varaathan mukaan mieluiten tasarahan tai sitä lähellä olevan summan.

Välttämättä muissa kuin suuren näyttämön näytännöissä ei ole numeroituja paikkoja mutta näkövammaisille pyritään varaamaan paikat eturivistä, jotta näkeminen onnistuisi parhaiten.

Näkövammaisen avustaja pääsee mukaan ilmaiseksi.
Pyörätuolista tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä.

Teatterissa tavataan!

Teatteriretki Kajaaniin 2. - 3.12.2017

Yhdistys järjestää teatteriretken Kajaanin Kaupunginteatteriin katomaan esitystä Miehen Kosketus. Lippuja on varattu 50 kpl. Majoitumme Sokos Hotelli Valjuksessa.

Lähtö on 2.12. klo 9:00 Oulun linja-autoaseman tilauslaiturilta. Mukaan pääsee myös matkan varrelta (Muhos-Utajärvi-Vaala). Muista ilmoittaa mistä nouset kyytiin!

Ruokailu on Sokos Hotelli Valjuksessa noin klo 12:00 (lohikeitto) jonka jälkeen noin 13:15 siirrytään bussikuljetukselle teatteriin.
Esitys alkaa klo 14.

Reissun hinta on 78 € johon sisältyy matkat, majoitus 2 hengen huoneissa, aamiainen, teatterilippu ja keittolounas. Illallinen Valjuksessa on omakustanteinen jonne olemme tehneet pöytävaraukset. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä ruokavaihtoehtosi.

Ruokavaihtoehtoja on kolme:

Sulon siikajuhlat menu 2017 (buffetpöytä) 29,90€ / hlö

Maalaissalaattia (sis. keitettyjä munia, pekonia)
Sulon jokirapusalaattia
Purple slawia
Semitomaatteja napolitanapedillä
Balsamico marinoitua punasipulia
Sipulirenkaita
Mozzarellatikkuja
Sulon chipotlemajoneesia
Punajuuri- Spelttileipää

Porsaan filettä & Rosmariinikastiketta
Potkatikkareita
Porsaan ribsejä &Chili-Bbq-kastiketta
Ylikypsää paahtokylkeä
Lohkoperunoita
Rosvonsoosia

Sulon tuhti Irkkukakku

Goat Cheese Chicken (L, G), 17,90€
(pöytiin tarjoilu)

150 g grillattua kanan rintafileetä, pariloitua
vuohenjuustoa, paholaisenhilloa, uuniperunaa
ranskankermalla, purple slawia ja
täyteläistä mestarin punaviinikastiketta.

Lemon Butter Fried Salmon (L, G), 20,90€
(pöytiin tarjoilu)

150 g sitruunavoissa paistettua lohifileetä,
tillimuhennettua perunaa, choronkastiketta
ja Sulon raikasta salaattia

Paluu sunnuntaina 3 päivä noin klo 11 Ouluun
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.10. yhdistyksen toimistolle. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita ruoka-aine allergiat.

Otathan oma avustajan tai oppaan mukaan!

Miehen kosketus
Mitä tapahtuu kun Talvisodan lapset, katujen kasvatit, duunariäijät, metsien miehet ja koti-isät puhkeavat puhumaan suhteestaan kosketukseen?
Mitä suomalaiset miehet ajattelevat suhteestaan naisiin, hellyyteen, väkivaltaan, erotiikkaan, isyyteen? Mistä yksin pärjäämisen perinteemme johtuu? Kuka koskettaisi arkaa teinipoikaa saati vaipoissa viruvaa vanhusta? Miten rakentaa kollektiivista tilaa kohti syliä, iloa ja itsetuntoa?
Miehen kosketus on metsä, sauna, jäänselkä ja autotalli. Se on tila, jossa on lupa kaivata isäänsä. Ääneen.
Esitystä varten on haastateltu 50 erilaista suomalaista miestä heidän kokemuksistaan ja suhteestaan kosketukseen. Poikkeuksellisen laaja haastatteluaineisto sekä tutkija- ja asiantuntijahaastattelut muodostavat esityksen dokumentaarisen selkärangan, rungon.
”Väkisinhalailullahan se lähti! Juostiin tyttöjen pukuhuoneeseen ja katseltiin niitä nakuina. Sitten tuli pornolehdet. Ja jätkien kanssa lähdettiin perjantaisin raitille tappelemaan. Haettiin sitä kovaa kosketusta. Että mahdollisimman monen kanssa ja tunteista vitut!”
”Sitten isä meni niin huonoon kuntoon, että se rupesi olemaan vaaraksi paitsi itselleen, niin myös meille lapsille...”
”Kaunein kosketusmuistoni? Sellaiset kesäyöt, kun kumpikaan meistä ei vaan voinut nukkua! Meidän piti olla niin lähellä toisiamme kuin olla voi. Meidän suut olivat näin, lähellä toisiaan, ja silmät, näin, mutta emme suudelleet, emme koskeneet, ja jotenkin sisällämme oli vain sitä kesäyön valoa. Sinistä väriä, mesimarjojen tuoksua. Tässä, iholla.”
”Kyllä se suru pitää itestään huolen. Mun pitää kääntää tätä kelloa kohti iloa. Aktiivisesti, koko ajan. Että mä en jähmety. Tietsä mulla on ollut muutamia niin ihania rakkauden ja seksuaalisuuden kokemuksia, et mä oon monesti ajatellut et mä olisin valmis kuolemaan tähän. Saanut niin suuria riemun ja ilon kokemuksia. Että on valmis. Että tää on nyt tässä.”

KÄSITYÖ

Käsityöpäivät Oulussa

Pehmeiden materiaalien käsityöpäivät PPN ry:n toimintakeskuksessa 6. - 7.11 klo 9-15
Ohjaajina toimii Airi Virkkala ja Sanna Halonen
Teemme mm.
- märkähuovutusta (silmälasi- tai kännykkäkotelo, ”helmiä”, kissan pallo)
- nahkatöitä (esim. nahkavyö)

Materiaalikulut ja ruokailu ovat omakustanteisia. Ruoka haetaan toimistolle.
Pitkämatkalaisille korvataan matkakulut 10 € ylittävältä osalta kuitteja vastaan halvinta matkustustapaa käyttäen.

Ilmoittautuminen viimeistään 30.10. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä erityisruokavalio.
airi.virkkala@gmail.com tai Puh. 040 4139 043
Airi Virkkala
TERVETULOA

LIIKUNTA

Liikuntatapahtumista

Jos haluat ilmoittaa oman paikkakuntasi näkövammaisille suosittuja liikuntavuorojen aikatauluja jäsentiedotteessa tiedota niistä Leenalle joko puhelimella 044 0400 694 tai sähköpostilla leena.vallo@ppnry.net

Oulun kaupungin liikuntatapahtumat on tiedotettu syyskuun jäsentiedotteessa. ja ne löytyvät edelleen osoitteesta http://ppnry.net/jasentiedote/liikunta

NAISET

Naisten Oriflame-ilta 12.10. klo 17-20

Hei naiset! Nyt on mahdollisuus saada opastusta ihonhoitoon ja ehostukseen. Tule tutustumaan samalla Oriflamen kosmetiikkaan. Opastusta antaa Oriflamen edustaja Tanja. Ota mukaan pieni pyyhe ja peili.
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu yhdistyksen toimistolle 11.10 mennessä.
Tilaisuudessa on tarjolla pientä purtavaa.
Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus ja järjestäjänä PPN ry:n naistoimikunta.
Matkakulut korvataan halvinta matkustustapaa käyttäen 10 € ylimenevältä osalta.
Tervetuloa!

Naistenilta Vogliassa 2.11. klo 18-20

Hei
Tule viettämään ystäväsi kanssa mukavaa naisteniltaa Vogliaan.
Perinteisesti pidämme muotinäytöksen ja normaali hintaisista tuotteista saamme -20 %:n alennuksen.
Tarjolla on mukavaa seuraa ja pientä iltapalaa. Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle viimeistään 30.9. mennessä 08- 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net.
Osoite on Pakkahuoneenkatu 22.

KLUBI 1863

Klubin 1863 lokakuun tapaaminen järjestetään maanantaina 9.10. kello 17.00 – 19.00, Linnankadun toimintakeskuksessa Oulussa.
Saamme ensimmäiselle tunnille vieraaksi Vesa Karjalaisen Yritystä-projektista. Keskustelemme oman osaamisen tunnistamisesta ja yritystoiminnasta. Toisella tunnilla jatkamme keskustelua vapaamuotoisesti joko edellä mainitusta teemasta tai sitten ihan jostain muusta.
Marraskuussa tapaamme 6.11. Teemana on Pakkausmerkinnät, terveellinen ruokailu ja välipalat!  Saamme vieraaksemme Marja-Leena Pirkolan Pohjois-Pohjanmaan Martoista. Koskapa teemme yhdessä terveellistä ja herkullista iltapalaa on tällä kerralla klubin omavastuu 10 euroa/henkilö. Varaathan mukaan tasarahan.
Muistathan ilmoittautua Katjalle lokakuun klubiin tapaamista edeltävään sunnuntai-iltaan mennessä ja marraskuun kerralle jo 1.11. mennessä katja.kuusela@gmail.com tai 040 594 5172 tai Facebook-tapahtuman kautta.
Ilmoittautuminen on tärkeää tarjoilujen vuoksi.
Pitkämatkalaisille yhdistyksen jäsenille korvataan matkakuluista 10 euroa ylimenevä osa halvimman matkustustavan mukaan, kuitteja vastaan. Matkakuluasioista voi kysyä toiminnanjohtajalta.
Tervetuloa mukaan!
Klubi1863 on Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n 18 - 63 -vuotiaiden ihmisten oma ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia näkövammaisen työikäisen arjesta opiskelusta työelämään ja perhe-elämästä vapaa-aikaan. Ryhmän toimintaan osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla töissä, riittää että olet työikäinen. Olemme itse keskiössä vertaistuen voimalla!

SOKEAIN YSTÄVIEN VIRKISTYSLOMAT VUODELLE 2018 OVAT HAETTAVISSA

Sokeain Ystävät ry myöntää ja järjestää jälleen yhteensä 150 virkistyslomaa näkövammaisille vuonna 2018.

Virkistysloma Onnelassa
Virkistysloma on viiden vuorokauden ohjelmallinen loma aikuisille näkövammaisille täysihoidolla ja se vietetään Sokeain Ystävien omistamassa Majatalo Onnelassa Tuusulassa. Lomaan sisältyy majoitus kahden hengen standard-huoneessa, kolme ruokailua päivässä, yhdessäoloa ja vertaistukea, monipuolista päivä- ja iltaohjelmaa sekä hierontahoitoja. Loman omavastuuosuus on 50 euroa per aikuinen. Loman listahinta on 550 euroa,
josta Sokeain Ystävät kustantaa 500 euroa.

Kenelle
Virkistysloma on tarkoitettu normaalikuntoisille, lomalla itsenäisesti tai avustajan kanssa pärjääville näkövammaisille aikuiselle henkilöille. Valinnat tehdään sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Loma voidaan myöntää samalle henkilölle 3 vuoden välein.

Lomaa voivat hakea kaikki FSS:n sekä NKL:n alueyhdistysten jäsenet ja seuraavien toimialayhdistysten jäsenet: Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry,
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry, Suomen Kuurosokeat ry.

Mistä
Lomaa haetaan siitä näkövammaisyhdistyksestä, jossa ollaan jäsenenä, kuten FSS tai NKL:n alue- tai toimialayhdistykset. Hakulomakkeen saa omasta yhdistyksestä tai netistä: www.syry.fi. Yhdistyksesi ottaa vastaan hakemuksen, päättää lomien saajista
ja ilmoittaa myönnetystä lomasta.

Milloin
Sokeain Ystävien virkistyslomaa haetaan täyttämällä hakulomake ja toimittamalla se omaan yhdistykseen 31.10.2017 mennessä. Yhdistyksesi ilmoittaa lomasta vain saajille
11.12.2017 mennessä. Loma vietetään jollakin erikseen listatuista lomaviikoista, jolloin ohjelmaa ja vertaistukea on järjestetty. Ensimmäinen lomaviikko on kesällä
viikko 26 eli 25.6.-1.7.2018. Viikko 26 on ruotsinkielinen lomaviikko ( FSS). Muut lomaviikot ovat heinäkuussa, viikot 27, 28, 29 ja 30.

Matkatuki
Lomailijan on mahdollista hakea matkakorvausta Sokeain Ystäviltä loman jälkeen. Hakulomakkeen saa lomalla Onnelasta tai netistä: www.syry.fi.

OIKEUKSIENVALVONTAYKSIKÖN KUUKAUSITIEDOTE, lokakuu 2017

laatinut: toimeentuloturvan asiantuntija
Vuokko Jantunen

Jos mietit työkyvyttömyyseläkettä

Jos työkyvyttömyyseläkeasiat tulevat ajankohtaisiksi, niin kannattaa ensin jutella oman hoitavan lääkärin kanssa. Työkykykannanoton tekee aina lääkäri ja hän kirjoittaa hakemuksen liitteeksi välttämättömän B-lääkärinlausunnon. Huomaa, että työttömäksi jääminen ei ole peruste saada työkyvyttömyyseläkettä, vaan työkyvyn tulee olla alentunut.

Seuraavaksi kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen, josta voit pyytää arvion työkyvyttömyyseläkkeen määrästä ja toimintaohjeita. Mukaan kannattaa pyytää myös arvio ansiorajasta eli siitä, mitä voi täyden työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi ansaita. Vastaavan laskelman voi pyytää myös osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Huomaa, että tulevan työkyvyttömyyseläkkeen määrä poikkeaa sinulle ehkä postitse tulleen työeläkeotteen karttuneesta eläkkeestä, sillä työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan myös niin sanottu tulevan ajan karttuma.

Tässä vaiheessa kannattaa olla myös yhteydessä Näkövammaisten liiton työelämäpalveluihin. Heiltä saa apua eläkkeelle jäämiseen liittyvissä kysymyksissä http://www.nkl.fi/tyo, p. 09 396041

Kuntoutusta ja työn mukautusratkaisuja ennen eläkettä

Työkyvyttömyyseläkettä haetaan työeläkelaitokselta ja / tai KELAsta. Eläkelaitoksen on aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista selvitettävä henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Myös ammatillisen kuntoutuksen selvittelyssä ja sen hakemisessa on olennaista hoitavan lääkärin B-lääkärinlausunto.

Työn kuormitustekijöitä selvitettäessä on olennaista kunkin yksilöllisen työtilanteen kartoitus ja toiminnallisen näön tutkiminen. Kartoituksesta edetään kuormitusta vähentäviin tai poistaviin yksilöllisiin työn ja työpaikan mukauttamisratkaisuihin. Näitä voivat olla työn tai työtehtävien organisointi, työajan mukautukset, työympäristön mukautukset, apuvälineet ja apuvälineiden käytönohjaus, työmatkojen järjestyminen ja työn toimiva organisointi. Ammatillinen kuntoutus monine toimenpiteineen auttaa työkyvyn säilymisessä ja sen parantamisessa työntekijöitä, yrittäjiä, työttömiä työnhakijoita ja opiskelijoita.

Ammatillista kuntoutusta voivat järjestää Kela ja työeläkelaitokset. Sen tavoitteena on työ- ja ansiokyvyn tukeminen ja parantaminen sekä työkyvyttömyyden estäminen. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein pyritään mahdollistamaan työelämään pääsy, turvaamaan työelämässä pysyminen ja sinne palaaminen esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. Liikkeelle voidaan lähteä ja usein lähdetään ammatillisella kuntoutusselvityksellä, joka on Kelan ammatillista kuntoutusta. Ammatillisena kuntoutuksena voivat sekä Kela että työeläkelaitokset kustantaa työkokeilua, täydentävää- ja uudelleenkoulutusta sekä elinkeinotukea.

Työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeellä korvataan pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä. Yleensä työkyvyttömyyseläkettä edeltää 300 päivän sairauspäivärahakausi.

Eläke voi olla täysi toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke tai määräaikainen kuntoutustuki, myös osatyökyvyttömyyseläke myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi osakuntoutustukena. Osaeläkkeet ovat mahdollisia vain työeläkejärjestelmässä eli niitä ei voi saada kansaneläkkeenä. Niiden määrä on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu henkilölle, joka pystyy edelleen jatkamaan ansiotyötä sairaudestaan tai vammastaan huolimatta. Sen voi saada myös osatyökykyinen työtön. Tällöin voi saada osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla työttömyyspäivärahaa, josta on vähennetty osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä.

Työkyvyttömyyseläke Kelasta

Kansaneläkejärjestelmässä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai työeläke on pieni.

Kansaneläkejärjestelmässä on kaksi työkyvyttömyyseläkettä, joista toinen voidaan myöntää pysyvän sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella (kansaneläkelain 12 § 4 momentti). Tällöin henkilön ei tarvitse olla työkyvytön. Sokeuden perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke oikeuttaa ansiosidonnaisiin sairaus-, työttömyys- ja vanhempainetuuksiin sekä työhallinnon palveluihin ja lisäksi tekemään palkkatyötä ilman ansiorajoituksia. Tämä eläke on eläkevähenteinen eli jos saat esim. työkyvyttömyyseläkettä työlainsäädännön perusteella, se vähentää sokean eläkkeen määrää. Myös osa etuuksista, esimerkiksi työttömyysetuus, on eläkevähenteisiä eli saadun eläkkeen määrä vähennetään etuudesta. Mikäli sokea henkilö saa Kelan työkyvyttömyyseläkettä jonkin muun kuin mainitun lainkohdan perusteella, voi hän pyytää myöntöperusteen tarkistamista Kelasta. Takautuvasti tarkistus on mahdollista tehdä enintään puolen vuoden ajalta.

Voiko työkyvyttömyyseläkkeellä tehdä töitä

Molemmissa eläkejärjestelmissä työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen vaikuttavat työ- ja yrittäjätulot (ansiorajan ylittäviltä osin). Nämä tulot vaikuttavat myös eläkkeensaajan asumistukeen sekä eläkkeiden verotukseen. Työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi voi ansaita 737,45 euroa kuukaudessa (vuoden 2017 ansioraja). Työeläkkeensaajan ansioraja on henkilökohtainen ja se kannattaa aina tarkistaa työeläkelaitokselta ennen ansiotyön alkua. Jos ansiot ylittävät nämä rajat, eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajaksi.

Eläkkeensä lepäämään jättävälle henkilölle maksetaan ylintä vammaistukea 416,91 euroa kuukaudessa ajalta, jolta eläkkeiden maksaminen on keskeytyneenä. Vammaistuki maksetaan vain niille, jotka ovat eläkkeellä ollessaan saaneet eläkettä saavan hoitotukea. Vaikka eläke olisi lepäämässä, henkilö kuuluu edelleen eläkkeensaajan asumistuen piiriin.

Lähteet
Näkövammaisen palveluopas
www.tyoelakelakipalvelu.fi, www.kela.fi

Kuntoutussuunnitelma

Laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Kari Korhonen syyskuussa

Kun näkövammaisen elämäntilanne muuttuu on kuntoutussuunnitelma näkövammaisen kuntoutuksen "opaskirja", etenkin lasten, nuorten ja äskettäin vammautuneiden kohdalla. Yli 65-vuotiaiden vastaava "opaskijra" on palvelusuunnitelma.
Sisältö
Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti näkövammaisen tarvitsevat palvelut, apuvälineet ja muut tarvittavat toimenpiteet. Kyseessä voi olla  esimerkiksi kuntoutuskurssi, tietokone ja sen käytön- opetus, liikkumistaidon ohjaus tai vaikka työkokeilu.
Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan näkövamman diagnoosi, näön tilanne ja hoidon seuranta.  Kuntoutussuunnitelmaan kuvataan asiakkaan nykyinen elämäntilanne, ollaan sitten päiväkodissa, koulussa, työssä tai eläkkeellä. Myös jatkosuunnitelmien on oltava kirjattuina. Kuntoutukselle asetetaan aina tavoitteet, esimerkiksi koska aloitetaan koulu, onko pidennetty oppivelvollisuus tarpeen, tarvitaanko uudelleen koulutusta ja mitä apuvälineitä näissä muutoksissa tarvitaan.
Mistä saan kuntoutussuunnitelman?
Näkö- tai elämäntilanteen muuttuessa keskussairaalan kuntoutusohjaaja auttaa. Kuntoutussuunnitelma on oltava julkisen yksikön lääkärin allekirjoittama tai hyväksymä. Usein kuntoutussuunnitelma laaditaan keskussairaalan kuntoutustyöryhmän ja asiakkaan kanssa yhteistyössä. Lasten kohdalla se on yleensä voimasa vuoden ja aikuisten osalta voimassaoloaika saattaa olla kolmekin vuotta. Tilanteen muuttuessa kuntoutussuunnitelmaa voi tarkentaa koska tahansa.
Lähteet:
http://www.kela.fi/kuntoutumissuunnitelman laatiminen

OULUN SEURAKUNNAT TIEDOTTAA

 Tervehdys Oulun seurakunnista!
Olet tervetullut näkövammaisten ja läheisten kokoontumisiin.

Näköpiiri kokoontuu Keskustan seurakuntatalolla tiistaisin 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11. klo 13-14.30, Isokatu 17, 2. kerros, pieni sali. Ohjelmaa ja usein vierailijoita. Kahvittelua ja jutustelua. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen seurakuntatalon pääoven läheisyydessä. Takseilla tulo Asemakatu 6:n puolelta. 

Raamattu-ja keskustelupiiri kokoontuu torstaisin 12.10., 26.10. ja 9.11. klo 13 -14.30  Caritas-kodilla, Kapellimestarin katu 2.  Luemme Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä.

Kokoontumiset näkövammaisten läheisille keskiviikkoisin 8.11. ja 4.12. klo 17.30- 19.30 Vanha pappila, Jössensali, Asemakatu 6. Tule vaihtamaan kokemuksia, saamaan tietoa, kahvittelemaan.

Olen käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten. Voimme keskustella puhelimitse tai sopia tapaamisesta kodissasi tai työhuoneellani.  Jos en vastaa puheluusi, jätä viestiä vastaajaan niin otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Puhelinpäivystys on torstaisin klo 9-11.

Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä
Anne Kellokumpu
p.050 4305 178
s-posti: anne.kellokumpu@evl.fi
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 3 kerros, Diakoniset erityispalvelut

KERHOTOIMINTA

Iin kerho

Iin näkövammaisten kerho kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 9:30-12 Nätteporin taideluokka, Puistotie 1. Kerhon vetäjänä toimii Pirjo Rikkinen. Lisätietoja voi kysellä Jorma Laurilta puh. 0400 742 529. Tarkempaa tietoa kansalaisopiston esitteestä (Näkövammaisten piiri).
Syksyn kerhopäivät ovat: 6.10. / 13.10. / 20.10. / 3.11. / 10.11./ 17.11. ja 24.11.

Kalajoen kerho

Kalajoen näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntakodilla ja siellä Artos-Sali, nuortenpuoli. Kokoontumisaika klo 12-14 kuukauden viimeinen maanantai. Lisätietoja voi kysyä Else Sunilta puh. 040 552 8878.

Kuusamon kerho

Kuusamon näkövammaisten kerho on kokoontunut seurakuntatalolla joka toinen keskiviikko klo 13-14:30. Kuusamon yhteyshenkilönä toimii Nanni Aikio, puh. Puh. 040 753 0611. Lisätietoja voi kysyä myös seurakuntatalolta.
Syksyn kerhopäivät ovat 18.10. / 1.11. / 15.11. / 27.11 ja 13.12

Nivalan kerho

Näkövammaisten kerho kokoontuu Nivalan seurakuntakodissa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 11.00-12.30

30.10  Vieraita Ylivieskan kerhosta
27.11  Yhdessä ruokailemaan

Muita päiviä:
8.10 Vanhemman väen kirkkopyhä
20.12 Diakonian joulujuhla

Tervetulleeksi sinut toivottaa!
Terttu Järviluoma, diakonissa, 040-5325570 ja
Eila Palola, yhteyshenkilö, 045-2306501

LISÄKSI: Nivalan näkövammaisten kuntosalivuoro Päiväkeskuksessa aina maanantaisin 13.30-15.00.

Oulaisten kerho

Oulaisten näkövammaisten kerho kokoontuu tänä vuonna seuraavasti:
7.11. Kerhossa vierailijana Leena Vallo. Aiheena on Celian kirjasto. Käydään läpi mitä ja miten äänikirjoja voidaan saada, entä mitä avuksi kun uutuusluetteloa ei enää tule ja kun levyjä ei enää saada kotiin toimitettuna. Tilaisuudessa esivalmistellaan tulevia ns. kirjastopäiviä, joita Oulussa jo järjestetään. Lue halutessasi erillinen osio Kirjastopäivä -aiheesta.
Kokoontuminen on Penttilän talossa klo 12, Oulaistenkatu 52.
Kerhon puhelinnumero on 044 3063090

Porinakahavila Oulusa

Porinakahavila Oulusa kokoontuu Linnankadun toimintakeskuksessa. Tuttuun tapaan juodaan pullakahvit, poristaan kuulumiset, kuunnellaan vierailijan esitys ja pidetään omat arpajaiset. Kerho alkaa klo 13 ellei toisin ole ilmoitettu.
Syksyn porinakahavilat ovat 11.10. / 8.11. ja 13.12.

Pudasjärvi-Taivalkoski kerho

Kerhon toiminta on syksyn ajan tauolla.
Lisätietoja ryhmätoiminnasta antavat:
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Teija Kaikkonen ja Birgitta Räty-Seppälä (08) 311 5653
Taivalkosken kuntayhteyshenkilö
Hillevi Lindström puh. 050 466 2644
Pudasjärven kuntayhteyshenkilö
Lahja Karvonen puh. 040 513 7498

Pyhäjärven kerho

Pyhäjärven näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti Lähimmäisen kammarissa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 14 alkaen.
Lisätietoja voi kysellä Rainer Kyyröseltä puh. 0400 513 082 tai diakoni Minna Heinoselta puh. 040 511 8674.
 Tervetuloa!

Raahen kerho

Raahen näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30 palvelukeskus Kotirannassa ellei toisin ilmoiteta jäsentiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoja saa Marja-Leena Hiltuselta puh. 045 842 7688.
Vuoden 2017 kerhopäivät: 1.11.

Reisjärven kerho

Reisjärven näkövammaisten kerho kokoontuu kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Väinölässä, osoite Rönöntie 15, klo 11-14. Vetäjänä toimii Juha Haajo puh. 0400 772 349. Tervetuloa!

Syksyn kerhopäivät ovat 1.11. ja 5.12.