huh­ti­kuu 2019

JÄSENTIEDOTE, maaliskuu 2019

TIEDOTTEEN SISÄLTÖ

Toimisto tiedottaa:
- Toimiston aukiolo
Kevätkokous kutsu
Valtakirja
Vuosikertomus 2018
Tuloslaskelma ja tase (vain Daisy-äänitteessä)
ICT -palvelu
- ICT-palvelu tiedottaa
- Valokuvausohjausta
- Ilmoittautuminen kurssille
- Kirjastopalvelu
- ICT-neuvola = yksilöllistä neuvontaa asiakkaille
- ICT-kursseja maakuntiin
Aktiivitiimi
Virkistystoiminta
- Kesäpäivä Jäälinmajalla 12.6.2019
- Kevätkauden sinfoniakonsertit
- Marttalan ruokakurssit
- Porinakahavilan ja seurakunnan yhteinen kevätretki
- Perheiden retki Liminganlahden luontokeskukseen
Käsityö
- Kädentaidot iltapäivä
- Käsityöpäivät Sievissä
- Pehmeiden materiaalien kurssi Raahessa
Naiset
- Evelace-kutsut
- Voglia-ilta
Klubi 1863
Liikunta
- OULAKA- TAPAHTUMA 24.-26.5.2019 
Pistekerho
Hyvinvointipäivä Rokualla 8.6.2019
Hyvinvointiloma Kalajoella 18-23.8.2019
Oulun Seurakunnat tiedottaa
Kerhotoiminta
Glaukoomakerho Oulussa
Tapahtumakalenteri

Ilmestymisaikataulu

Materiaalit jäsentiedotteeseen on toimitettava viimeistään ilmestymistä edeltävän viikon maanantaihin mennessä osoitteeseen yhdistys(at)ppnry.net. Toukokuun materiaali on toimitettava edellisen viikon maanantaihin (29.4.) mennessä. Tiedote ilmestyy viikolla 19.


TOIMISTO TIEDOTTAA

Toimiston aukiolo
 
Yhdistyksen numerossa vastataan maanantaista torstaihin klo 12 - 15 välisenä aikana, perjantaisin ei ole puhelinaikaa. Matkapuhelinnumeroihin vastataan aina, kun se on mahdollista. Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 - 15.

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY KOKOUSKUTSU

Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. (08) 311 5653    Huhtikuu 2019
S-posti yhdistys@ppnry.net
www.ppnry.net

Hyvä yhdistyksen jäsen

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 11.5.2019 kello 10.00 Raahessa.
Ennen kokousta nautimme kahvit suolaisen piirakan kera.

Kokous järjestetään Raahessa, Langin kauppahuoneella, Kirkkokatu 19. Yhdistys järjestää yhteiskuljetuksen Oulun linja-autoaseman tilauslaiturilta, kuljetus lähtee klo 8.30. Muilta paikkakunnilta tulevia pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan millä saapuu kokouspaikalle. Omavastuu 10 €/henkilö, sisältää matkat, ruokailun ja ohjelman, omavastuu kerätään kokouspaikalla.

Ruokailemme heti kokouksen jälkeen. Ruokailun jälkeen saamme kuulla esittelyn "Elämää Langin Kauppahuoneella", esittelyn jälkeen siirrymme kiertoajelulle, jossa matkailuopas kertoo vanhasta Raahesta.


KEVÄTKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Kevätkokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle puh. 08 311 5653 tai sähköpostilla yhdistys@ppnry.net
viimeistään 30.4.2019. Ilmoittautuminen on välttämätöntä.
Kerro ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliosta, osallistumisesta kiertoajelulle ja osallistutko yhteiskuljetukseen.

VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot toimitetaan mustavalkoisena niille yhdistyksen jäsenille, jotka niitä erikseen pyytävät yhdistyksen toimistolta puh. (08) 311 5653.

KEVÄTKOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta: kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
8. Vuoden 2018 vuosikertomuksen käsittely
9. Vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittely
10. Tilintarkastajien lausunnot
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen sääntöjen 8 § 5 momentin mukaan
"Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja."

Lämpimästi tervetuloa kevätkokoukseen!


POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018

1.  YLEISTÄ
   
   Vuosi 2018 oli Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n 93. toimintavuosi.
 Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja ajaa toiminta-alueensa näkövammaisten oikeuksia, toimia asiantuntijana näkövammaisuutta koskevissa kysymyksissä ja tuottaa näkövammaisten tarvitsemia palveluja heidän toimintaedellytystensä, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon sekä osallisuuden parantamiseksi. Vertaistuki on yhdistyksen toiminnan tukipilari.

 Yhdistyksen toiminnan tavoitteet on jaoteltu seuraavasti:
1. Vertaistuella osallisuutta
2. Tietotuella (ICT) itsenäisyyttä
3. Vapaaehtoistoiminnalla aktiivisuutta
4. Jäsenpalveluilla osallisuutta
5. Asiantuntijuudella vaikuttavuutta
6. Talouden turvaamisella vakautta

2.  JÄSENISTÖ

 Yhdistyksen jäsenet ovat toiminta-alueella asuvia henkilöitä, joilla on näkövammasta olennaista haittaa jokapäiväisessä elämässä. Kannatusjäsenet ovat henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

   Yhdistyksessä oli jäseniä kertomusvuoden lopussa 574. Yhdistykseen liittyi
 21 jäsentä. Kuoleman kautta poistui 25 jäsentä. Toisesta yhdistyksestä siirtyneitä oli yksi ja yhdistyksestä erosi yksi jäsen.

3.  TOIMINTA

 Yhdistyksen järjestämät kerhot, retket, kurssit, leirit ja vapaa-ajantapahtumat edistävät jäsenten osallisuutta ja ehkäisevät syrjäytymistä. Yhdistyksen toiminta ja siihen osallistuminen tukee monen näkövammaisen kohdalla kuntoutumista. Toimintaan osallistuminen ja sen antama vertaistuki kannustaa näkövammaisia eteenpäin, kohti omannäköistä elämää. Yhdistyksen toimintaan osallistui kertomusvuonna 413 henkilöä.

 Yhdistyksen toiminnasta vastaavat hallitus, aktiivitiimi, ICT- ja viestintätiimi, alueelliset yhteyshenkilöt ja toimihenkilöt. Ilman toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten tiivistä yhteistyötä olisi mahdotonta toteuttaa näin laajaa ja laadukasta toimintaa. Toimihenkilöt palvelevat yhdistyksen jäseniä sekä toimintakeskuksessa että vierailujen yhteydessä esimerkiksi kerhoissa.

 Yhdistyksen toimintakeskus Linnankadulla on tarjonnut toiminnalle matalan kynnyksen puitteet. Jäsenpalvelujen lisäksi tarjolla on ollut tietotekniikkatukea ja -ohjausta sekä muuta neuvontaa.  Toimintakeskuksessa on ollut mahdollisuus tutustua pienapuvälineisiin ja näkövammaisten tekemiin käsitöihin.

 Toimintakeskus on ollut avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00 − 15.00. Puhelinpalvelua on jäsenasioissa saanut maanantaista torstaihin kello 12.00 − 15.00.
 Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija työskentelee samoissa tiloissa, mikä tukee yhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa jäsenistölle joustavan asioiden hoitamisen.

 Aktiivitiimi on jäsenten ja toimihenkilöiden yhteinen ideointi- ja suunnittelufoorumi. Toimintaan voi osallistua kertaluontoisesti tai olla mukana tiiviimmin. Vuoden aikana toteutettiin toiminnan suunnittelun ja arvioinnin lisäksi oikeuksien valvontaan liittyvä ilta, jossa tutustuttiin uusiin esteettömyysvaatimuksiin sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen maakunta- ja soteuudistuksen tuoksinassa. Aktiivitiimi kokoontui viisi kertaa.

 Vaikka Aktiivitiimissä mukana olleet antoivat toimintamallista hyvää palautetta.  On toiminnasta tiedotettava voimakkaammin ja kutsuttava mukaan myös kunnissa toimivat yhteyshenkilöt, jotta toimintamuodon ajatus toteutuu paremmin.

3.1  Vapaaehtoistoiminta

Luottamushenkilötoiminta sekä Aktiivitiimin ja ICT- ja viestintätiimin työskentely ovat yhdistyksen vapaaehtoistoimintana toteutettavaa perustoimintaa. Lisäksi kymmenen alueellista yhteyshenkilöä toimii (liite 1) kerhotoiminnan moottoreina.

Kerhotoiminnan lisäksi vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet ohjaavat ja koordinoivat käsityö-, virkistys- ja vertaistukiryhmätoimintaa.

Jäsentiedote luetaan äänitteeksi ja toimitetaan Daisy-muotoon täysin vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoisia on ollut mukana järjestämässä eri tapahtumia ja tilaisuuksia. Vapaaehtoistoiminnassa on mukana niin näkövammaisia kuin näkeviäkin.

Aktiivitiimi on toiminut yhteisenä viestintäkanavana. Alueellisille yhteyshenkilöille järjestettiin yksi koulutus- ja virkistyspäivä syyskokouksen yhteydessä.

3.2 Oikeuksien valvonta ja vaikuttamistyö
 
 Näkövammaisille palveluiden toimivuus on edellytys itsenäisen elämän toteutumiselle. Oulussa vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden toimivuus romahti heinäkuisen uuden taksilain voimaantullessa, kun Oulun kaupunki kilpailutti kuljetuspalveluiden palveluntuottajat. Yhdistys teki vetoomuksen palvelun palauttamiseksi entiselle tasolle. Vetoomukseen ei saatu vastausta. Vaikuttamistyötä tehtiin myös voimakkaasti vammaisneuvoston kautta. Yhdistyksen jäseniä osallistui uusien kuljettajien kouluttamiseen ja monet jäsenet laittoivat aktiivisesti palautetta kaupungille.

 Puheenjohtajisto osallistui Oulun kaupungin sähköisten palveluiden kehittämiseen ODA-hankkeen osahankkeessa. Yhdistykseltä on pyydetty apua esteettömän ympäristön suunnitteluun ja pyyntöihin on vastattu resurssien mukaan. Lisäksi yhdistyksen alueella on toiminut kolme NKL:n kokemustoimijaa, jotka ovat omalla toiminnallaan vieneet esim. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille tietoa näkövammaisten arjesta. Pimé Café järjestettiin Kumppanuuskeskuksen terveystapahtuma Sykäyksen yhteydessä. Pimé Café on näkeville vaikuttava kokemus, siitä, miltä tuntuu kun näköaisti puuttuu.

 Hallitus päätti ottaa oikeuksien valvonnan vakiopykäläksi hallituksen asialistalle ja NKL:n oikeuksienvalvonnan asiantuntija vierailee aika ajoin kokouksissa tuomassa ajankohtaisia asioita tiedoksi ja keskusteluun.

3.3 Kerhot

 Yhdistyksen alueella on toiminut 11 paikallista kerhoa (Liite 2.). Ne ovat kokoontuneet säännöllisesti ja järjestäneet itsenäisesti toimintaa. Kerhot tekevät runsaasti yhteistyötä paikalisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on tukenut paikallisia kerhoja toiminta-avustuksella ja kannustanut niitä omaan varainhankintaan.

 Yhdistyksen toimi- ja luottamushenkilöt ovat vierailleet paikalliskerhoissa. Vierailuilla esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja apuvälineitä, joita oli myös mahdollisuus ostaa. Lisäksi tiedotettiin tietotekniikkapalvelun tarjoamista koulutuksista ja muista palveluista.


3.4 Virkistys

 Oulu Sinfonian konserteissa käytiin vanhaan tapaan noin kerran kuussa. Kävijöitä riitti mukavasti myös Oulun kaupunginteatterin näytelmiin. Ohjelmisto oli todella runsas antinen, saimme nauttia niin baletista kuin musikaalistakin.

 Kesäkuussa NKL juhli 90-vuotis syntymäpäiviään Kuopiossa Kesäpäivien yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaalta lähdimme matkaan yli 50 ihmisen voimin, bussilla. Majoituimme Kallaveden rannalla Scandic hotellissa. Ilmat suosivat meitä koko viikonlopun, saimme nauttia Kallavesi risteilystä, kalakukosta ja muista Savon herkuista myös Ismo Apellin ohjaamasta Pertti -näytelmästä saimme kuulla pätkiä maittavan illallisen lomassa. Koko viikonloppu oli täynnä mukavaa ohjelmaa ja yhdessäoloa.

 Marttalan ruokakursseja järjestettiin edelleen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n kanssa.

 Toteutimme pistekirjoituksen peruskurssin pisteohjaaja Susanna Hannun ohjaamana.  Kurssista poiki ajatus omasta kuukausittain Oulussa kokoontuvasta pisteryhmästä.

 Yhteistyötä on tehty Opintokeskus Siviksen ja Oulun kaupungin eri tahojen kanssa.

 3.5 Liikunta

Keilailuun pääsimme tutustumaan sekä Oulussa että maakunnissa useamman kerran vuoden aikana.

Ou-La-Ka tapahtuma järjestettiin 31.8.-2.9.2018 Äkäslompolon kauniissa maisemissa. Viikonlopun aikana patikoimme pitkän ja haastavan reitin. Ilmat suosivat reippaita ulkoilijoita todella ja Lappi näytti parhaat puolensa. Tapahtumassa oli kolmisenkymmentä osallistujaa ympäri Pohjois-Suomea. Tapahtuman järjestelyistä vastasi tällä kertaa Lapin Näkövammaiset ry.

3.6 Käsityö

 Yhdistyksen käsityövastaavana toimii Airi Virkkala. Hänen johdollaan kokoonnuimme kahdeksan kertaa Linnankadun toimintakeskuksessa käsityöiltapäivän merkeissä. Iltapäivien saatoissa on valmistunut mm mitä upeampia huiveja, huovutettuja tuotteita, makramee- sekä rottinkitöitä.
  Airi ohjasi myös paikalliskerhoissa käsityökursseja.

 Yhteistyössä Näkövammaisten käsityöntekijöiden kanssa, yhdistyksemme järjesti kaksi erillistä, kahden päivän, käsityötapahtumaa maakunnissa. Näissä on valmistettu betoni- ja huovutustöitä.

 Sokeainviikolla yhdistyksemme käsityöntekijät olivat myymässä tuotteitaan Zeppeliinin keskustorilla.

3.7 Sukupuolisensitiivinen toiminta

Tammikuussa saimme tutustua Evelacen tuotteisiin Linnankadun toimintakeskuksessa. Kesäkuussa kävimme ihailemassa kevään ja kesän muotia Oulun Voglian myymälässä, jossa tällä kertaa oli esillä myös Specsavers ja kesän aurinkolasitrendit. Elokuussa osallistuimme Likkojen Lenkkiin, valittavana oli kaksi eri reittiä, jonka jälkeen saimme nauttia Suvi Teräsniskan upeista tulkinnoista. Jokaisessa tapahtumassa oli parisen kymmentä osallistujaa.

Miesten toimintaan ei toimintavuonna näyttänyt olevan kiinnostusta kyselyistä huolimatta.

3.8  Työikäisten toiminta

Klubi 1863 kokoontui kahdeksan kertaa. Teemoina olivat mm. näkövammaisten sosiaaliturva ja itsenäinen liikkuminen. Kerran kävimme Marttalassa kokkailemassa. Näiden lisäksi kävimme heinäkuussa piknikillä Hollihaan puistossa. Pidimme yhteyttä WatsApp -ryhmän kautta, eniten puhutti kuljetuspalveluiden toimimattomuus Oulussa.  Klubi koettiin tärkeänä vertaistuen muotona näkövammaisille työikäisille. Toimintaa koordinoi Katja Kuusela.

   3.9 ICT-palvelut ja viestintä

ICT- ja viestintätiimin tehtävänä on tukea ja kehittää yhdistyksen pitkän linjan ICT-palvelua (tietotuki) sekä virkistää yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Tiimiin vuonna 2018 kuuluivat Katja Kuusela Puheenjohtajana, Lasse Jalonen, Asko Räsänen, Ari Varila, Leena Vallo ICT-kouluttaja sekä jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa.

Tiimi ideoi ICT-kouluttajan kanssa uusia matalan kynnyksen palveluita, jotta mahdollisimman moni näkövammainen pysyisi mukana digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Matalan kynnyksen ICT-palvelut

ICT-palvelut tuotti tietoteknisten apuvälineiden käyttöön liittyviä koulutus- ja muita matalan kynnyksen palveluja STEA:n avustuksen turvin. Yhteistyötä tehtiin Näkövammaisten liiton ja sairaanhoitopiirien kanssa.
 
Yhdistyksen tiloissa järjestettiin neljä pienryhmäohjauspäivää. Lisäksi ohjausta järjestettiin muilla paikkakunnilla yhteensä kolmena päivänä.

ICT-neuvola järjestettiin 19 kertaa. Neuvola on henkilökohtaista ohjausta asiakkaan tarvitseman laitteen tai ohjelman käyttöön, joka kestää noin kaksi tuntia kerrallaan.

Matalan kynnyksen toimintaa (kerhovierailut, tietotukipäivystys) järjestettiin 5 kertaa. Lisäksi yhdistyksen toimistolla oli 11 kertaa kirjastopäivä, jossa avustettiin kirjojen hankkimisessa asiakkaalle.

Asiakkaille annettiin huoltopalveluja joko kotona tai toimistolla yhteensä 28
kertaa. Tietokoneita huollettiin etäohjauksen avulla noin 60 kertaa. Puhelimitse annettiin neuvoja tai huoltopalveluja vuoden aikana useita satoja kertoja. Lisäksi esiteltiin apuvälineitä kirjastoissa sekä vanhustenviikon tapahtumissa.

Maksusitoumuspalveluna toteutettu ICT-palvelu

Apuvälinesuosituksia uusiin ohjelmistopäivityksiin tehtiin suullisesti kymmeniä.

Kelan, sairaanhoitopiirien tai vakuutusyhtiön kustannuksella tehtiin 10 apuvälinekartoitusta ja asiakkaan kotona, koululla, työpaikalla tai yhdistyksen toimintakeskuksessa tapahtuvia koulutus- ja asennuspäiviä kertyi 51.

ICT-kouluttaja Leena Vallo osallistui Helsingissä Jaws -ruudunlukuohjelmakoulutukseen ja Rovaniemellä alueellisten tietotukihankkeiden IT-päiville. Lisäksi hän osallistui neljän päivän pistekirjoituskurssiin. IT-kouluttajien kesken järjestettiin myös verkkopalavereita.

Leena koulutti Osuuspankin sovelluskehittäjiä NVDA -ruudunlukuohjelman käyttöön sekä antoi oppitunnin Toimeksi-hankkeen työntekijöille saavutettavuudesta. Hän osallistui myös Verkkopalvelujen saavutettavuusseminaariin sekä Käytännön tietosuojaa etäkoulutukseen.
Yhdistys jatkoi yhteistyötä eri rahalaitosten kanssa mobiili- ja verkkosivupalvelujen esteettömyyden edistämiseksi.

   Viestintä

 Yhdistys julkaisi 11 jäsentiedotetta äänitteenä daisy-muodossa, sähköpostitse, nettisivuilla ja pistetulosteina.
 Jäsenille ja suurelle yleisölle yhdistys tiedotti tapahtumista ja
toiminnastaan myös omilla internetsivuilla (www.ppnry.net) sekä Facebook-sivuilla (facebook.com/ppnry).

4. YHTEISTYÖ

4.1  Edustukset

 Näkövammaisten liitto ry:n (NKL) toimielimissä yhdistyksestä on
ollut edustus seuraavasti:
- Katja Kuusela liittovaltuuston varsinainen jäsen
 - Ari Varila, liittovaltuuston varsinainen jäsen.
 - Jarkko Lauri liittovaltuuston 1. varajäsen
 - Riku Syrjälä liittovaltuuston 2. varajäsen
 - Lasse Jalonen liiton hallituksen varapuheenjohtaja

 Useat yhdistyksen jäsenet ovat toimineet asuinkuntansa
vammais- ja/tai vanhusneuvoston jäseninä sekä erilaisissa tehtävissä muissa näkövammaisorganisaatioissa.

4.2  Alueellinen yhteistyö

 Yhdistyksen alueella on toiminut 10 alueellista yhteyshenkilöä (Liite1.), joiden tehtävänä on ollut pitää yhteyttä alueensa näkövammaisiin ja tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yhteyshenkilöt ovat tärkeitä linkkejä yhdistyksen ja kuntien päättäjien välillä. Yhteyshenkilöt tekevät korvaamattoman tärkeää vapaaehtoistyötä omalla alueellaan ja tuovat yhdistystä ja sen toimintaa näkyviin maakunnissa.

Seurakuntien kanssa on järjestetty retkiä ja leirejä näkövammaisille ja heidän läheisilleen Oulussa ja maakunnassa. Osa maakunnan kerhoista kokoontuu paikallisten seurakuntien tiloissa.

4.3  Asiantuntijayhteistyö

 Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan alueella työskenteli Sinikka Mäntyjärvi.

 OYS:n Näkökeskuksen kanssa yhteistyö on jatkunut erinomaisena. Suurin osa yhdistykseen saapuvista jäsenhakemuksista tulee Näkökeskuksen
kautta. Yhdistyksen toimintaa on esitelty Näkökeskuksen järjestämillä sopeutumisvalmennuskursseilla.

Toimihenkilöistä Teija Kaikkonen ja Jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen osallistuivat Pohjois-Suomen näkövammaistyöntekijöiden verkostopäiville Kalajoella.

4.4  Järjestöjen välinen yhteistyö

 Yhteistyötä on tehty Kainuun- ja Lapin alueyhdistysten kanssa. Yhdistyksen edustajia on osallistunut sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisiin tapahtumiin Oulussa. Yhdistyksen kerhoissa on käynyt vierailijoita alueen muista yhdistyksistä.

 Yhteistyötä on tehty myös Oulun Osuuspankin ja Leo Club Oulu/Kempeleen kanssa, näiltä tahoilta on ollut vapaaehtoisia eri tapahtumissamme.

5. HALLINTO

 Vuonna 2018 järjestettiin kaksi sääntömääräistä yleiskokousta: kevätkokous 3.5. ja syyskokous 17.11. Kevätkokous pidettiin Liminganlahden Luontokeskuksessa ja syyskokous Oulun Teatterilla. Kevätkokouksessa paikalla oli 59 ja syyskokouksessa 39 henkilöä.

 Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Katja Kuusela Oulusta ja varapuheenjohtajana Lasse Jalonen Oulusta. Hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Katja Koponen, Jarkko Lauri ja Riku Syrjälä Oulusta sekä Airi Virkkala Ylivieskasta ja Ari Varila Muhokselta. Varajäseninä olivat Lasse Hyvärinen Oulusta, Juha Haajo Reisjärveltä ja Seppo Kalaoja Kestilästä.

 Hallitus kokousti kertomusvuoden aikana 13 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 188.
 Johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen Jarkko Lauri. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa.
 Jarkko Lauri on lisäksi vetänyt LVI-työryhmää ja toiminut vastuuhenkilönä toimiston ilmanvaihtoremontin suunnittelussa. Projektin johtajana on toiminut rakennusinsinööri Timo Korhonen Propra Oy:stä.

Yhdistyksen toimihenkilöinä työskentelivät, toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen, yhdistysemäntä Birgitta Räty-Seppälä, jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja ICT-kouluttaja Leena Vallo.

 Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Y-Tili Oy. Syyskokouksessa valittiin uudet tilintarkastajat: tilintarkastajaksi Soili Raive-Annanolli (HT) ja varatilintarkastajaksi Outi Kirvesoja (KHT).

6. TOIMINNAN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

 Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan arvioinnissa ja seurannassa on käytetty arviointi- ja tilastointilomakkeita, joilla seurataan toimintaa ja toiminnan vaikutuksia. Tilastointitietoja on otettu huomioon laadittaessa AK-hakemusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lle.

7. TALOUS

Tilikauden 2018 tuloslaskelma osoittaa alijäämää n. -1 900 euroa (ylijäämää n. 13
 400 euroa vuonna 2017). Varsinaisen toiminnan tuotot olivat n. 190 800 euroa (n. 190 200 euroa).
 Henkilöstökulut olivat n. 128 600 euroa (115 000 euroa).
 Varainhankinta tuotti katetta n. 3 600 euroa (4 200 euroa).
 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat n. 17 400 euroa (18 600 euroa). Sijoitustoiminnan kulut olivat n. 3 700 euroa (4 200 euroa). 
 Näkövammaisten liitto myönsi avustusta n. 16 800 euroa (n. 13 900 euroa).
 Yhdistyksen taseen loppusumma on n. 601 400 euroa (600 600 euroa).


POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS
 
Liite 1.
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N YHTEYSHENKILÖT VUONNA 2018

Ii   Jorma Lauri
Kalajoki  Else Suni
Kuusamo  Nanni Aikio
Nivala  Leena Arvola
Oulainen  Tarmo Hämäläinen
Pyhäjärvi  Rainer Kyyrönen
Raahe  Marja-Leena Hiltunen
Reisjärvi Juha Haajo
Vaala  Aune Sallila
Ylivieska  Pirkko Malm


Liite 2.
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY:N PAIKALLISKERHOT VUONNA
2018

Iin kerho
Kalajoen kerho
Kuusamon kerho
Nivalan kerho
Oulaisten kerho
Oulun kerho
Pyhäjärven kerho
Raahen kerho
Reisjärven kerho
Vaalan kerho
Ylivieskan kerho

ICT -PALVELU

Kurssipäiviin on tullut päivitystä. Päivän pituus on vastaisuudessa kolme tuntia ja opetus on maksutonta. Päivän aikana tarjotaan kahvit suolaisen purtavan kera. Kevään ohjaukset painottuvat keskiviikko iltoihin. Aikoja voidaan sovittaa osallistujien työn tai esimerkiksi liikenneyhteyksien mukaan.

Valokuvausohjausta

ICT-palvelu järjestää asiakkailleen valokuvausohjausta. Ohjaus on viidessä osassa ja voit osallistua niistä kaikkiin tai vain haluamiisi päiviin. Ohjauskerta kestää 3h ja sisältää kahvit suolaisen kera. Ulkokuvauksissa ei ole kahvitarjoilua. Voit ottaa avustajan mukaan ohjauksiin.
Ohjaukset ovat ilmaisia, mutta niihin pitää ilmoittautua.
Ilmoittautuminen viimeistään alkavan viikon maanantaina!

Valokuvaus 1. 11.4. klo 16:30 -19:30

Ensimmäisessä osiossa tutustumme oman kamerasi ominaisuuksiin ja käymme läpi valokuvauksen perusteita. Voit käyttää järkkärin, pokkarin, kännykän tai tabletin kameraa. Edellytyksenä on oman laitteen perushallitseminen.

 
Valokuvaus 2. 16.5. klo 16:30 - 19:30

Toisessa osiossa menemme Ainolanpuistoon tai osallistujien haluamaan paikkaan valokuvaamaan ja harjoittelemme läpikäytyjä asioita.

Valokuvaus 3. 5.6. klo 16:30 - 19:30

Toinen ulkoilmakuvaus. Kerrataan asioita ja annetaan syksyä varten kuvaustehtäviä. Aikaa voidaan muuttaa toivomuksen mukaan.
HUOM. ilmoittaudu suoraan Leenalle puh. 044 0400 609!

Valokuvaus 4. klo 16:30 - 19:30

Ohjaus järjestetään syksyllä. Aika ilmoitetaan myöhemmin. Aiheena on mm. valokuvien siirto tietokoneelle, josta sitten muistitikulle tai cd-levylle. Voimme halutessaan myös katsella ja kommentoida otettuja kuvia. Ota laitteen usb-johto mukaan.


Valokuvaus 5. klo 16:30 - 19:30

Ohjaus järjestetään syksyllä. Ohjauksessa tutustutaan kuvakirjan työstämiseen omista valokuvista. Kuvakirjan tekeminen on maksullinen alkaen 9,95 eurosta (24 sivua 24-96 kuvalle) Ota avustaja mukaan jos mahdollista.

Ilmoittautuminen ohjaukseen

Ilmoittautumisia vastaanotetaan toimiston numerossa 08 311 5653.
Lisätietoja ohjauksista antaa Leena Vallo
Puh. 044 0400 694
Sähköposti: leena.vallo@ppnry.net
 
Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien matkakulut korvataan edullisimman
matkustustavan mukaan, omavastuu 10 €.


Kirjastopalvelu

Seuraavat kirjastopalvelut pidetään 24.4. ja 20.5. klo 13-15.

Kirjastopalvelussa haemme yhdessä kirjoja ja lataamme ne sopivaan muotoon kuunneltaviksi. Sinun ei siis tarvitse osata hakea niitä, eikä sinulla tarvitse siis olla omaa tietokonetta. Sinulla pitää kuitenkin olla Celian verkkotunnukset. Tapahtuma on ilmainen, ei sisällä kahvitarjoilua eikä siihen tarvitse ilmoittautua! Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus. Tervetuloa!


ICT -neuvola

ICT-neuvolasta saat henkilökohtaista neuvontaa tarvitsemasi laitteen tai ohjelman käyttöön. Varaa aika Leenalta. Toiminta on STEA:n rahoittamaa järjestölähtöistä auttamistyötä eli sinulle maksutonta.


ICT-kursseja maakuntiin

Tarvitsetko apua puhelimen käytössä, ATK-asioissa tai tuottaako tabletti ongelmia. Ota yhteyttä ICT-kouluttajaamme Leena Valloon Puh. 044 0400 694 tai sähköpostitse leena.vallo@ppnry.net järjestetään yhteinen koulutushetki kivalla porukalla lähellä Sinua!


AKTIIVITIIMI

Aktiivitiimi kokoontuu 28.5.2019 klo 15.30-17.30 Linnankadulle suunnittelemaan tulevaa syksyä! Huomaathan että Naisten Voglia-ilta on heti Aktiivitiimin kokouksen jälkeen!

Ilmoitathan tulostasi viimeistään 23.5.2019 mennessä, niin osaamme varata riittävästi kahvia ja pientä purtavaa.

Aktiivitiimiin osallistuville jäsenille matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan yli 10€ menevältä osalta.

Tervetuloa!


VIRKISTYSTOIMINTA

Kesäpäivä Jäälinmajalla 12.6.2019

 Lähde mukaan viettämään kesäpäivää Jäälinmajalle 12.6.2019 klo 10-16. Päivän aikana ulkoilemme, pelaamme pihapelejä ja saunomme, lounaaksi tarjolla on hernekeittoa pannarilla sekä iltapäivällä nautimme kahvit pullan kera. Päivän omavastuu on 10€, lisäksi matkat ovat omakustanteiset.


Kevätkauden sinfoniakonsertit

Oulu Sinfonian konserteissa Madetojan salilla on tarjolla huippusolisteja. Kauden huipentaa ehkäpä Suomen parhaan soittajiston Radion sinfoniaorkesterin vierailu. Solistina kuullaan kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun voittajia.
Merkkaa tapahtumakalenteriisi:
*RSO:n vierailukonsertti/Mirjam Helin -voittajat pe 31.5 klo 19 (ilmoittautumisen deadline 16.5).

Konserttien ja teatteriesitysten lippuvarauskäytäntö
Tapahtumaan ilmoittaudutaan sitovasti soittamalla minulle eli Jarkko Laurille numeroon 040 716 4352 tai laittamalla viestiä (tekstari tai sähköposti, jarkko.a.lauri@gmail.com). Jätäthän yhteystietosi niin kuittaan varauksen.
Ilmoittautuminen täytyy tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jonka jälkeen Lauri lunastaa liput.
Maksu suoritetaan paikan päällä lippujen jakamisen yhteydessä. Lauri aloittaa lippujen jaon puoli tuntia ennen näytöstä (Madetojan salissa kahvion etuosassa ja Oulun teatterilla pääovesta tultaessa sohvaryhmän luona).
Varaathan mukaan mieluiten tasarahan tai sitä lähellä olevan summan. Avustaja pääsee mukaan vapaalipulla, ellei toisin ole mainittu. Huomaathan, ettei narikka sisälly yleensä lipun hintaan (2-3 euroa).
Pyörätuoleille varataan erikseen paikat käytävältä rivien päästä.
Konsertti- ja teatteriterveisin,
Jarkko Lauri


Marttalan ruokakurssit

Kevään kokkauspäivät 11.4. / 9.5.

Kurssikerta kestää 3 tuntia, klo 10-13. Ohjaajana toimii Marja-Leena Pirkola ja paikka Oulun Marttala osoitteessa Kajaaninkatu 36, katutaso. Kurssikerran osallistumismaksu on 10 euroa.
Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään saman viikon tiistaina, jotta kurssin vetäjä osaa varautua oikealla määrällä ruokatarvikkeita ja raaka-aineita. Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle.
Kurssikerralle otetaan enintään 8 kurssilaista ilmoittautumisjärjestyksessä. Esteen ilmaantuessa, muistathan peruuttaa osallistumisesi hyvissä ajoin, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.


Porinakahavilan ja seurakunnan yhteinen kevätretki 21.5.2019

Porinakahavilan ja seurakunnan yhteinen kevätretki suunnataan Paavo Väyrysen Kylpylähotelli Pohjanrantaan 21.5.2019.
 
Ohjelmassa pieni esittely, lounas ja tutustuminen Pohjanrantaan. Ennen kotiin lähtöä juomme vielä pullakahvit.

Bussi lähtee klo 9.00 linja-autoaseman tilausajolaiturista ja arvioitu paluuaika samaan paikkaan noin klo 16.00.  Retken hinta on 10 € sisältäen kyydin, ohjelman ja lounaan. Varaa mukaasi tasaraha. Avustajan retkimaksu (10 €) jää itse maksettavaksi.  Ilmoittautumiset ruokavalioineen 13.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n toimistoon (08) 3115653 tai s-postiin yhdistys@ppnry.net. Erillistä retkikirjettä ei lähetetä. Järjestäjinä Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry ja Oulun seurakuntien näkövammaistyö.

Yhdistys ei vakuuta osallistujia.


Perheiden retki Liminganlahden luontokeskukseen

Tervetuloa Liminganlahden luontokeskukseen lauantaina 4.5.2019

Sokeain lasten tuki ry järjestää yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n kanssa lapsiperheiden linturetken Limingan lintulahdella, Rantakurvi 6, 91900 Liminka lauantaina 4.5. klo 10-15.

Ohjelmassa on näkövammaisille lapsille vanhempineen ja näkövammaisille vanhemmille lapsineen suunnattu opastettu kierros luontokeskuksessa, lintujen kuuntelua oppaan opastuksella lintutornilla, lounas, yhdessäoloa ja tulipaikalla tuumailua, moniaistinen tietovisa, leikkiä perheen pienimmille, kahvia ja välipalaa päivän päätteeksi.

Limingassa riittää tekemistä ja näkemistä: mm. Lintujen kahdeksan vuodenaikaa – näyttely ja Liminganlahden linnustosta ja luonnosta kertova multimediaesitys Elämää Liminganlahdella.

Liminganlahti on erinomainen koko perheen retkikohde. Sopii myös liikuntaesteisille. Luontokeskukseen saa tuoda lemmikkieläimiä (ei kahvila-ravintolaan, paitsi opaskoirat).

Yhdistys tarjoaa päivän ohjelman ja lounaan. Matkat Liminkaan ovat omakustanteiset.

Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle 17.4.2019 mennessä 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net

KÄSITYÖ

Kädentaidot iltapäivä 10.4.2019 klo 14-17.30
 
Vuoden 2019 kädentaidot: 10.4. / 15.5.

Huhtikuun tapaamisella askartelemme pääsiäisteemalla.

Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus ja vetäjänä Airi Virkkala.
Ilmoittautuminen viimeistään alkavan viikon maanantaina yhdistyksen toimistolle.

Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien jäsenten matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan yli 10€ menevältä osalta.
Tervetuloa!

Käsityöpäivät Sievissä

Keväällä Sievissä alkaa kokoontua käsityökerho. Paikkana on Väentupa, osoitteessa Kirkkotie 7, 85410 Sievi.

Seuraavat kokoontumispäivät 16.4. / 21.5
Tervetuloa mukaan.

Lisätietoja saat halutessasi Eila Kaarlelalta numerosta 040 731 3406.

Pehmeiden materiaalien kurssi Raahessa

Yhdistys järjestää Näkövammaisten Käsityöntekijöiden kanssa yhdessä, kahden päivän kurssin Raahessa, Kreivin ajassa 13-14.5.2019 klo 11-18 (Praahenkatu 12-14), vetäjänä toimii käsityövastaavamme Airi Virkkala. Valmistamme Airin opastuksella seinävaatteen tai kassin macrame-tekniikalla. Materiaalimaksut maksetaan Airille paikan päällä.

Lounas 5,60 €

Yhdistys korvaa pitkänmatkalaisille matkakulut yli 10 € menevältä osalta, halvinta matkustustapaa käyttäen, kuitteja vastaan.

Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään 3.5.2019 Airi Virkkalalle 040 4139043.

NAISET

Voglia-ilta

Voglia asiakasilta 28.5. klo 18-20

Tule tutustumaan Voglian kevät- ja kesäuutuuksiin! Voglian laadukkailla vaatteilla sekä myymäläpäällikön vinkeillä saat luotua vaatekomeron täyteen loputtomia variaatioita, etenkin asusteita luovasti hyödyntämällä kaudesta toiseen! Illan aikana saat 20 %:n alennuksen normaalihintaisista tuotteista.

Järjestämme jälleen muotinäytöksen. Jokainen meistä on oman elämänsä malli, innostuisitko sinä esittelemään meidän omalle porukalle jotain kevään uutuustuotannosta muotinäytöksessä?
 
Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle 27.5. mennessä puh (08) 3115 653 tai yhdistys@ppnry.net


KLUBI 1863

17.4. / 22.5. eli uusi Klubipäivä on keskiviikko!

Kokoonnumme yhdistyksen toimistolla Linnankatu 32, Oulu, ellei toisin mainita.

Klubin 1863 kevään 2019 ohjelma:

Ke 17.4. klo 17-20 Teema: Kolmen ruokalajin kokkailu Marttalassa Marja-Leena Pirkola, Pohjois-Pohjanmaan Martat ry Omavastuu 10 euroa/henkilö HOX! Ilta on pidempi kuin normaalisti Paikka: Kajaaninkatu 36, Oulu
 
Ke 22.5. klo 17-19 Teema: Keilailua Omavastuu: jokainen maksaa osansa ratamaksusta ja omat kengät (otamme useamman radan, että kaikki ehtivät tehdä urakalla kaatoja) Paikka: Oulun keilahalli, Isokatu 97, Oulu
 
Ilmoitathan Katjalle osallistumisestasi aina klubia edeltävän sunnuntain myöhäisiltaan mennessä katja.kuusela@gmail.com tai 040 594 5172/iltaisin  
 
Pitkämatkalaisille yhdistyksen jäsenille korvataan matkakuluista 10 euroa ylimenevä osa halvimman matkustustavan mukaan, kuitteja vastaan. Matkakuluasioista voi kysyä toiminnanjohtaja Teija Kaikkoselta.
 
Klubi1863 on Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n 18 - 63 -vuotiaiden ihmisten oma ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia näkövammaisen työikäisen arjesta opiskelusta työelämään ja perhe-elämästä vapaa-aikaan. Ryhmän toimintaan osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla töissä, riittää että olet työikäinen. Olemme itse keskiössä vertaistuen voimalla! Vain me itse voimme huolehtia omasta hyvinvoinnistamme jaksamisestamme. Tervetuloa mukaan uudet ja entiset!
 
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY


LIIKUNTA

OULAKA- TAPAHTUMA 24.-26.5.2019 

Ou-La-Ka -tapahtuma järjestetään tänä keväänä Joutenlammen kurssikeskuksessa 24.-26.5.2019.
                                                                   
 PERUSPAKETTI 24.- 26.5.2019 HINTA ON 108,00 /henkilö JOKA SISÄLTÄÄ:
-majoituksen, liinavaatteet ja tarjoilut

24.5 perjantai:

klo 14   tulokahvit
klo 17   päivällinen
klo 18 – 20  saunomismahdollisuus
klo 20   iltapala

25.5 lauantai

klo 7.30  aamupala, jonka jälkeen jokainen patikointiin osallistuva saa tehdä itselleen sopivat retkieväät aamiaistarjoilusta (leivät, juomat, makkarat yms.).

klo 10   patikoijien kokoontuminen pihalla, josta lähtö Pärsänsuon metsästysmajalle (noin 10 km lenkki), toinen vaihtoehto n. 4 km lenkki ja kolmas vaihtoehto ns. pihapiiri/lammenympäri -ryhmä
Pihapiiristä löytyy kota, jossa voi halutessaan paistella makkaraa.

klo 16   päivällinen

klo 17 – 19  saunominen kahdessa saunassa

klo 19.30 iltaohjelmaa

illalla mahdollisuus paistella kodassa omia makkaroita

klo 21  iltapala

26.5 sunnuntai
klo 7.30 aamupala
Messu klo 10
lounas klo 12
KIITOS JA HYVÄÄ KOTIMATKAA!

Juna Oulusta Kajaaniin lähtee klo 10.00. Kajaanista otamme porukalla tilataksin Joutenlammelle, joka sijaitsee 15km:n päässä Kajaanista. Sunnuntaina juna kohti Oulua lähtee klo 14.30 ja perillä olemme klo 16.37. Yhdistys sponsoroi taksikyydit Kajaanissa. Junamatkat ovat omakustanteiset ja itse hankittavat. Muistathan että näkövammainen (haitta-aste vähintään 65%) saa ottaa junaan avustajan veloituksetta mukaan. Näkövammaisuus on todistettava esimerkiksi näkövammaiskortilla, josta käy ilmi haitta-aste.

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle 3.5.2019 mennessä.
yhdistys@ppnry.net
08 311 5653

Yhdistys ei vakuuta osallistujia, joten huolehdithan oman matkavakuutuksesi kuntoon.


PISTEKERHO

Pistekerho- eli ryhmä toimistolla
Yhdistyksessä on alkanut uusi vertaisoppimisen ryhmä, jossa hypistellään yhdessä pistekirjoitusta. Ryhmässä jokainen voi oman tasonsa mukaan lukea ja kirjoittaa pisteillä. Pääasiassa koetamme selviytyä sormituntumalla, mutta tiukanpaikan tullen voimme ottaa silmän avuksi. Ryhmä on tarkoitettu näkövammaisille.
Jokainen tulee ryhmään itse asettamiensa tavoitteiden kanssa. Tsempataan toinen toisiamme opettelemaan pistekirjoitusta, piste pisteeltä! Pistekirjoitus voi jollekulle olla myös mukava harrastus, tämä ryhmä on sellaiseen juuri sopiva.
Ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset Katja Kuusela ja Anne-Laure Janssen. Ohjaajilla on mukanaan pari pistekirjoituskonetta ja runsaasti lukumateriaalia. Jos sinulla on oma pistekirjoituskone ja haluat harjoitella erityisesti kirjoittamista, ota kone mukaan. Ne, joilla ei vielä ole omaa konetta voivat lainata ohjaajien koneita paikan päällä.

Kevään ryhmäkerrat:
Ke 8.5. klo 17.00 - 19.00 yhdistyksen toimistolla osoitteessa Linnankatu 32, Oulu.
Ilmoittautumiset kokoontumisviikon maanantaihin mennessä. yhdistyksen toimistolle puhelin 08 - 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net

Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiasi kahvitarjoilua varten.
Pitkämatkalaisille yhdistyksen jäsenille korvataan matkakuluista 10 euroa ylimenevä osa halvimman matkustustavan mukaan, kuitteja vastaan. Matkakuluasioista voi kysyä toiminnanjohtaja Teija Kaikkoselta.

Tervetuloa mukaan pistekirjoituksen ihmeelliseen maailmaan!


HYVINVOINTIPÄIVÄ ROKUALLA 8.6.2019

Lämpimästi tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n hyvinvointipäivään Rokualle 8.6.2019.
 
Lähdemme viettämään yhdessä mukavaa päivää Rokua ihaniin maisemiin, luvassa monenlaista ohjelmaan. Oulusta ja maakunnista järjestämme yhteiskuljetuksen. Oulun kuljetus lähtee linja-autoaseman tilauslaiturilta klo 9.00. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitathan mistä nouset bussin kyytiin.  Tapahtuman omavastuu on 10 €/henkilö. Varaathan tasarahan.
 
Sitovat ilmoittautumiset 9.5.2019 mennessä yhdistyksen toimistolle p. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net.  Muista ilmoittaa, jos sinulla on jokin erityisruokavalio.

Halutessaan on myös mahdollista varata omakustanteinen yöpyminen Rokua Health & Spa Hotellista, edulliseen hintaan (55€ / hlö / 2hh) hintaan sisältyy yöpyminen 2hh, aamupala ja kylpylän sekä kuntosalin käyttö sekä ravintolaan sisäänpääsyn (ei spesiaali-iltoina). Myös mahdolliset majoitusvaraukset tulee tehdä yhdistyksen toimiston kautta ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli yövyt Rokualla paluumatkasi on omakustanteinen.
 
Hyvinvointipäivän avaa yhdistyksen puheenjohtaja Katja Kuusela ja toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen. Jonka jälkeen nautimme kahvit suolaisen pikkupurtavan kera. Liikunta ja ravinto muodostavat yhdessä tärkeän pohjan, josta kaikki jaksaminen koostuu, tästä aiheesta saamme tarkempaa tietoa fysioterapeutin luennolla. Vielä ennen happihyppelyä saamme vieraaksemme oikeuksien valvonnan asiantuntijan Sinikka Mäntyjärven kertomaan ajankohtaisista asioista. Tässä vaiheessa kaikille varmasti tuleekin pieni tauko(jumppa) tarpeeseen. Valittavana on jäkäläjumppaa luonnonhelmassa tai kävelylenkki lammen ympäri, toki halutessaan voi vain istuskella ja nauttia hyvästä seurasta ja kauniista Rokuan luonnosta. Lounas on katettu seisovaan pöytään noin kello 13. Kun kupu on ravittu ja pieni levähdyshetki vietetty niin lähdetään kokeilemaan lavista. Lavis-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa, että tanssipari talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Tanssin jälkeen varmaan jo hieman hiukoo, joten kodalla on nuotio viritettynä makkaranpaistoa varten. Kotiinpäin lähdetään noin puoli kuuden aikoihin.
 
HOX! yhdistys ei vakuuta tapahtumaan osallistujia.
TERVETULOA MUKAAN!


HYVINVOINTILOMA KALAJOELLA 18-23.8.2019

Ensisijaisesti Näkövammaisille tarkoitetut Hyvinvointilomat tulee hakuun maaliskuussa, (25.3.-26.5.2019). Loma järjestetään Kalajoella 18-23.8.2019 Santa’s Resort & Spa Hotellissa.

• Lomaan sisältyy viisi täysihoitovuorokautta (aamiainen, lounas ja päivällinen).
• Majoitus on kahden hengen huoneissa.
• Yhteistä ohjattua ohjelmaa on kaksi kertaa päivässä.
• Loman (5vrk) omavastuu on 125€

Linkki Hyvinvointilomien hakemukseen tulee yhdistyksen nettisivuille. Paperiversioita on saatavilla yhdistyksen toimistolta hakuajan alettua.


Hakemukset lähetetään suoraan Hyvinvointilomat ry:lle. Haapaniemenkatu 15, 00530 HELSINKI


OULUN SEURAKUNNAT TIEDOTTAA

Näköpiiri tiistaina 30.4. klo 13:00 Keskustan seurakuntatalolla Isokatu 17, 2. krs. pieni sali. Kokoontuminen näkövammaisille ja läheisille. Ohjelmaa, vierailijoita, kahvittelua, jutustelua. Opasystävä on vastassa klo 12:30 alkaen seurakuntatalon pääoven läheisyydessä. Takseilla tulo Asemakatu 6:n puolelta.

Raamattu- ja keskustelupiiri torstaina 25.4. klo 12:30 Caritas-kodilla 1. krs. neuvotteluhuone, osoite on Kapellimestarinkatu 2. Luemme Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme.  Opasystävä on vastassa klo 12:00 alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven läheisyydessä.

Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä lauantaina 27.4.klo 18:00 Kastellin kirkossa, Töllintie 38. Osallistutaan porukalla. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihalle n. 17:45. Opasystävä on vastassa kirkon parkkipaikalla. Messun jälkeen on kahvi- ja teetarjoilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Näkövammaistyön kevään 2019 toiminnan esitteen saat postitse. Jos et aikaisemmin ole esitettä saanut, ilmoitathan osoitetietosi Annelle numeroon 0504305178.

Näkövammaistyön kausiesitteen löydät Oulun seurakuntien nettisivuilta
http://www.oulunseurakunnat.fi/apua-ja tukea/erityisryhmille/nakovammaiset
Tavoitat meidät Facebookista osoitteessa https://www.facebook.com/NakovammaistyoOulunseurakunnat
ja twitteristä osoitteessa @Nakovam_Oulusrk

Olen käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten. Voimme keskustella puhelimitse tai sopia tapaamisesta kodissasi tai työhuoneellani.  Jos en vastaa puheluusi, jätä viestiä vastaajaan niin otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Puhelinpäivystys on torstaisin klo 9:00-11:00.

Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä
Anne Kellokumpu p.050 4305 178
s-posti: anne.kellokumpu@evl.fi
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 3. kerros, Diakoniset erityispalvelut


KERHOTOIMINTA

Iin kerho

Iin näkövammaisten kerho kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 9:15-11:45 Nätteporin taideluokka, Puistotie 1. Kerhon vetäjänä toimii Pirjo Rikkinen. Lisätietoja voi kysellä Jorma Laurilta puh. 0400 742 529. Tarkempaa tietoa löytyy kansalaisopiston esitteestä (Näkövammaisten piiri).

Kalajoen kerho

Kalajoen näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntakodilla ja siellä Artos-Sali, nuortenpuoli. Kokoontumisaika klo 12-14 kuukauden viimeinen tiistai.
Lisätietoja voi kysyä Else Sunilta puh. 040 552 8878.

Kuusamon kerho

Kuusamon näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntatalon pienessä salissa joka toinen tiistai klo 13-14:30. Kuusamon yhteyshenkilönä toimii Nanni Aikio, puh. 040 753 0611. Lisätietoja voi kysyä myös seurakunnasta Anne Vanttajalta 050-591 3441

Nivalan kerho

Nivalan näkövammaisten kerho Näköpiste kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin Nivalan Pajalaan, Kalliontie 22, klo 10-15.00. Lisäksi näkövammaisille kuntosalivuoro käytettävissä Nivalan päiväkeskuksessa aina maanantaisin 13.30-15.00.
Kevään 2019 kerhopäivät 7.5 saamme vieraaksemme opiskelijoita Ammattikorkeakoulusta

Kaikki lämpimästi tervetuloa kerhoon ja tapahtumiin!
Terveisin: yhteyshenkilö Leena Arvola, 0405788593

Oulaisten kerho

Kerhopäivät: 7.5.

Kokoontuminen on Penttilän talossa klo 12, Oulaistenkatu 52.
Kerhon puhelinnumero on 044 3063090

Porinakahavila Oulusa

Vuoden 2019 porinapäivät: 17.4. / 21.5.

Porinakahavila Oulusa kokoontuu Linnankadun toimintakeskuksessa. Tuttuun tapaan juodaan pullakahvit, poristaan kuulumiset, kuunnellaan vierailijan esitys ja pidetään omat arpajaiset. Kerho alkaa klo 13, ellei toisin ole ilmoitettu.

Kevään viimeisellä kerralla teemme yhteisen retken seurakunnan kanssa.

Pyhäjärven kerho

Lisätietoja voi kysellä diakoni Minna Heinoselta puh. 040 511 8674.

Raahen kerho

Raahen näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30 palvelukeskus Kotirannassa, ellei toisin ilmoiteta jäsentiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoja saa Marja-Leena Hiltuselta puh. 045 842 7688.

8.5. / 5.6. / 3.7. / 7.8. / 4.9. / 2.10. / 6.11

Reisjärven kerho

Kerho kokoontuu kuukauden ensimmäisen täyden viikon keskiviikkona klo 12-15 Väinölässä Rönöntie 15
Vetäjänä Juha Haajo P. 0400 772 349

Kerhopäivät: 10.4. / 8.5. / 5.6.

Vaalan kerho

Vaalan näkövammaisten kerho kokoontuu keskiviikkoisin kerran kuukaudessa klo 12 Karpalokodin kerhohuoneella. Lisätietoja antaa Aune Sallila puh. 040 578 4372

Kerhopäivät: 10.4. / 8.5.

Ylivieskan kerho

Ylivieskan näkövammaisten kerhopäivät tuttuun tapaan seurakuntakoti Mariassa
kuukauden kolmas maanantai klo 13.00-15.00.

Kevään kerhopäivät ovat  15.4. / 20.5.
 
Syksyn kerhopäivät ovat ke 18.9. / 21.10. / 18.11.

Huom! Syyskuun kerhopäivä on keskiviikkona 18.9. Klo 12.00-14.00 Ylivieskan liikuntakeskuksessa ulkoliikunnan merkeissä.
Kahvi/tee suolainen tai makea leivos 3€/hlö

Musapiiri jatkaa aina kuukauden toinen maanantai. Kysy lisää Silpa Elina puh. 045 8430854

Kuntosali ryhmä tuttuun tapaan palvelukeskus kotikartano 2 torstaisin klo 13-14. Mahdollisesti syyskaudella saamme tähän liikuntakeskukselta ohjaajan.

Ylivieskan käsityö ja askartelukerho

Olen toipumassa vaikeasta sairaudesta, aloitellaan vähitellen uusin haastein jahka tervehdyn ja mennään iloisin mielin kesää kohti.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
Yhteyshenkilö Pirkko Malm, Puh. 044 0170957
pirkko.malm@kotinet.com

GLAUKOOMAKERHO OULUSSA

 Oulun seudun Glaukoomakerho kokoontuu Pohjois-Pohjanmaan näkövammaisten tiloissa osoitteessa Linnankatu 32, Oulu.

Seuraava tapaaminen on maanantaina 20.5.2019 klo 16-18

Tervetuloa mukaan kerhotoimintaan, jossa glaukoomaa sairastavat voivat jakaa kokemuksiaan ja saada uutta tietoa hoidoista sekä tukea toinen toistaan! Sinun ei tarvitse olla Glaukoomayhdistyksen jäsen tullaksesi mukaan toimintaan. Kerho on maksuton.

Kerho-ohjaajat: Lasse Jalonen, sähköposti: jalonen.lasse@gmail.com
puhelin: 0400 125 371 ja Sanna Halonen santtu.jaakola@gmail.com


TAPAHTUMAKALENTERI

Huhtikuu

10.4. Reisjärven kerho klo 12-15
10.4. Vaalan kerho klo 12
10.4. Käsityökerho klo 14-17.30
11.4. Valokuvaus 1 klo 16.30-19.30
11.4. Marttala klo 10-13
15.4. Ylivieskan kerho klo 13-15
16.4. Sievin käsityöpäivä klo 10-15
17.4. Porinakahvila klo 13-15
17.4. Klubi 1863 klo 17-20
24.4. Kirjastopalvelu klo 13-15
27.4. Peppi Pitkätossu klo 18

Toukokuu

4.5. Perheiden retki Liminganlahden luontokeskukseen klo 10-15
7.5. Nivalan kerho klo 10-15
7.5. Oulaisten kerho klo 12
8.5. Reisjärven kerho klo 12-15
8.5. Vaalan kerho klo 12
8.5. Pistekerho klo 17-19
8.5. Raahen kerho klo 13.30
9.5. Marttala klo 10-13
10.5. Eino Grönin 80-vuotisjuhlakiertueen konsertti klo 18
11.5. Sääntömääräinen kevätkokous
13.-14.5. Pehmeiden materiaalien kurssi Raahessa klo 11-18
15.5. Käsityökerho klo 14-17.30
15.5. Naistenilta Evelace klo 17.30
16.5. Valokuvaus 2 klo 16.30-19.30
20.5. Ylivieskan kerho klo 13-15
20.5. Kirjastopalvelu klo 13-15
20.5. Glaukoomakerho klo 16-18
21.5. Porinakahvilan ja seurakunnan yhteinen kevätretki
21.5. Sievin käsityöpäivä klo 10-15
22.5. Klubin 1863 päättäjäiset (keilaus)
24.- 26.5. OuLaKa, Joutenlampi
28.5. Aktiivitiimi klo 15.30-17.30
28.5. Voglia-ilta klo 18-20
31.5. Radionsinfoniaorkesterin vierailukonsertti / Mirjam Helin voittajat

Kesäkuu

5.6. Reisjärven kerho klo 12-15
5.6. Valokuvaus 3 klo 16.30-19.30
5.6. Raahen kerho klo 13.30
8.6. Hyvinvointipäivä, Rokua
12.6. Kesäpäivä Jäälinmajalla klo 10-16
19.6. Ainola Patikka

Syksy 2019

3.7. Raahen kerho klo 13.30
7.8. Raahen kerho klo 13.30
4.9. Raahen kerho klo 13.30
2.10. Raahen kerho klo 13.30
6.11. Raahen kerho klo 13.30
18-23.8.2019 Hyvinvointilomat Kalajolla
18.9. Ylivieskan kerho klo 13-15
21.10 Ylivieskan kerho klo 13-15
18.11. Ylivieskan kerho klo 13-15