Lo­ka­kuu 2018

TIEDOTTEEN SISÄLTÖ

Toimisto tiedottaa:
- Toimiston aukiolo
- Sääntömääräinen syyskokous 2018, kokouskutsu
- Kokouksen asialista
- Valtakirja
- Toimintasuunnitelma
ICT palvelu
- Pienryhmäohjaukset
- Celia-kirjaston käytönohjaus 29.10 klo 9-15
- Ilmoittautuminen kurssille
- Kirjastopalvelu
- ICT-neuvola = yksilöllistä neuvontaa asiakkaille
- ICT-kursseja maakuntiin
Virkistystoiminta
 - Marttalan ruokakurssit
- Syksyn näytelmät ja viihdekonsertit
 - Syksyn konsertit
Käsityö
- Kädentaidot iltapäivä
Klubi 1863
Oulun Seurakunnat tiedottaa
Kerhotoiminta
Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote lokakuu 2018
Tapahtumakalenteri


Ilmestymisaikataulu

Materiaalit jäsentiedotteeseen on toimitettava viimeistään ilmestymistä edeltävän viikon keskiviikkoon mennessä osoitteeseen yhdistys(at)ppnry.net. Marraskuun materiaali on toimitettava 31.10.2018 mennessä. Tiedote ilmestyy viikolla 45.


TOIMISTO TIEDOTTAA

Toimiston aukiolo
 
Yhdistyksen numerossa vastataan maanantaista torstaihin klo 12 - 15 välisenä aikana, perjantaisin ei ole puhelinaikaa. Matkapuhelinnumeroihin vastataan aina, kun se on mahdollista. Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 - 15.

SYYSKOKOUSKUTSU

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY  KOKOUSKUTSU
Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. 08 311 5653    Lokakuu 2018
Sähköposti yhdistys@ppnry.net

Yhdistyksen jäsenelle

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 17.11.2018 klo 15.00 alkaen Oulun teatterilla Kaarlenväylä 2. 
Kokouksen yhteydessä Näkövammaisten liiton palvelulinjan johtaja Johanna Reiman kertoo liiton palvelujen ajankohtaisista asioista.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuneelle jäsenelle ja hänen läheiselleen tai avustajalleen ruoan Teatteriravintola Vänmannissa. Läheisen tai avustajan ruokailun omavastuu on 10 euroa.

KOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälissä 10 ja 11 mainitut asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
8. Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- liittymismaksu 20 euroa (kertakaikkinen)
- alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
- vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa/vuosi
- kannatusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- puheenjohtajalle: 200 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- varapuheenjohtajalle: 100 €/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
10. Kokouspalkkion suuruus vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- ei kokouspalkkioita, matkakulut kuitteja vastaan
- päivärahojen ja ateriakorvausten maksamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä
11. Tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- tilintarkastajille maksetaan palkkio laskutuksen mukaan
12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa vuosille 2019 – 2020
15. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2019 – 2020
16. Kolmen hallituksen jäsenen valinta vuosille 2019 – 2020
Erovuorossa:
- Riku Syrjälä, Oulu
- Katja Koponen, Oulu
- Ari Varila, Muhos
17. Kolmen hallituksen varajäsenen valinta vuodelle 2019
18. Kokouksen päättäminen

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Syyskokoukseen osallistuvaa pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle viimeistään 25.10.2018 puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Ilmoittautuminen on tärkeää, mikäli osallistut teatteriesitykseen tai ruokailuun. HUOMAA, että ilmoittautumiset on tehtävä hyvissä ajoin.

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset korvaamme 10 euroa ylittävältä osalta jäsenelle, avustajalle ja yhteyshenkilölle halvinta matkustustapaa käyttäen.

Matkakustannukset maksamme jälkikäteen kuitteja vastaan. Kokouksen yhteydessä saat matkalaskulomakkeen ja palautuskuoren. Lähetä kuitit ja tilinumero yhdistyksen toimistolle matkakulujen korvaamista varten.


KOKOUSMATERIAALI

Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä. Kutsut lähetetään daisy-levyllä tai sähköpostilla. Talousarvion voit halutessasi pyytää mustavalkoisena tai sähköpostilla.

SYYSKOKOUKSEN OHEISOHJELMA

Kokouksen ja ruokailun jälkeen sinun on mahdollista jäädä katsomaan Pekka Laihon esittämä Ylpeys-monologi klo 19.00, lipun hinta 24 € ja opiskelija 17 €.

Mitä tapahtuu, kun mies, jonka elämästä ei ole puuttunut huippuhetkiä eikä katastrofeja, joutuu 75-vuotiaana viimeistä kertaa toden teolla tekemään tiliä itsensä, tekemisensä ja tekemättä jättämistensä kanssa? Miten kalliisti voi joutua maksamaan siitä, ettei ole myöntänyt todellisia tunteitaan, edes itselleen?

TERVETULOA!

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1. Kansanterveydellinen vertaistuki-, vaikuttamis- ja ohjausjärjestö

1.1. Yhdistyksen tehtävä
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry on vuonna 1926 perustettu sosiaali- ja terveysjärjestö, joka on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Vuosi 2019 on yhdistyksen 93. toimintavuosi.

Tavoitteemme on sokeiden ja heikkonäköisten yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin sekä toimintaedellytysten ja -taitojen parantaminen. Yhdistys kokoaa näkövammaiset yhteen ja hakee ryhmäytymisestä voimaa eri toimintamuotojen ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Toiminta mahdollistaa vertaistuen saamisen ja antamisen sekä kehittymisen toimijana mielekkään vapaaehtoistyön avulla. Jäsenet ideoivat oman toimintansa ja vetävät kerhoa tai tapahtumaa sen vertaisohjaajina.

Asiantuntija-, tiedotus-, valvonta- ja vaikuttamistyön avulla tehdään näkyväksi näkövammaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ratkaistaan ongelmia. Näitä ovat oikeuksiin, liikkumiseen sekä tieto- ja viestintätekniikkaan (ICT) liittyvät haasteet.

1.2. Tavoitteet ja toimintamuodot
Toiminta ylläpitää ja parantaa jäsenistön
• osallisuutta ja aktiivisuutta,
• itsenäisyyttä ja elämänhallintaa ja
• omanarvontuntoa ja vaikuttamishalua.

Kaikki toiminta tukee näitä tavoitteita. Vertaistukitoiminta tukee erityisesti osallisuutta ja aktiivisuutta (ks. kappale 2). Vaikuttamis- ja tiedotustyö tukee omanarvontuntoa ja vaikuttamishalua (ks. kappale 3). Ohjaus- ja kurssitoiminta, kuten ICT-ohjaus ja jäsenpalvelut, tukee itsenäisyyttä ja elämänhallintaa (ks. kappale 4). Toimintaa pyörittää vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden muodostama organisaatio, jonka keskiössä on tiimityö (ks. kappale 4). Toiminta ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneita, tarkkaa taloudenpitoa ja seurantaa (ks. kappaleet 5-6).

1.3. Aktiivitiimin uudet ideat
Vuonna 2019 moni perinteinen toimintamuoto jatkuu mutta muutoksia tapahtuu, koska jäsenistön tarpeet muuttuvat.  Toimintasuunnitelmassa on kerrottu aiempaa enemmän jäsenistön ideoista ja toiveista, joita on koottu Aktiivitiimin työpajoissa. Tämä on yhdistyksen työlista eivätkä kaikki toiveet voi toteutua.

Tapahtumien toteutukseen voi itse vaikuttaa osallistumalla Aktiivitiimin työpajoihin. Tapahtumien tarkempi sisältö ja ajankohta löytyy tapahtumakalenterista ja jäsentiedotteesta.


2. Vertaistukitoiminta

2.1 Toimintapisteet
Yhdistyksellä on koko maakunnan kattavaa toimintaa ja paikallista kerhotoimintaa. Suuralueen toimintaa koordinoi Oulun toimintakeskus Linnankatu 32:ssa. Paikallisilla kerhoilla on omat toimintasuunnitelmansa.  Tuemme kerhojen aktiivisuutta vuosittaisella toiminta-avustuksella sekä toiminta-ideoilla, koulutuksilla ja vierailuilla. Kannustamme pitkämatkalaisia osallistumaan tapahtumiin korvaamalla matkakuluja tapahtumakohtaisesti.
Kerhotoimintaa järjestetään paikallisesti sen mukaan, miten aktiivisia järjestäjiä löytyy alueelta. Viime vuosina aktiivien ikääntyminen on koitunut muutaman kerhon kohtaloksi, mutta rohkaiseviakin esimerkkejä toiminnan elpymisestä on. Uusien aktiivien sekä uusien paikallisten toimintamuotojen löytämiseen on panostettava lähivuosina.

Kerhoja toimii 11 paikkakunnalla: Ii, Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen, Oulu, Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi, Vaala ja Ylivieska.

2.2 Virkistys ja lomat
Yhdistyksen jäsenille ja heidän läheisilleen on tarjolla vapaa-ajan virkistys- ja kulttuuritoimintaa. Tiedotamme näkövammaisille mm. Sokeain Ystävät ry:n lomista. Yhdistyksemme haki ja sai virkistyslomaviikon Hyvinvointilomat ry:ltä.  Kalajoen loma toteutuu elokuussa ja yhdistys on mukana järjestämässä sen ohjelmaa.

Perinteiseen tapaan käymme Oulu Sinfonian konserteissa ja teatterissa 1-2 kertaa kuussa ja viihdekonsertissa 2 kertaa vuodessa. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä tapahtumiin osallistumiseen mm. hankkimalla saattajaliput ennakkoon, kokoamalla ryhmiä ja huomioimalla yksilöllinen paikkatarve varauksissa. Tarvittaessa järjestetään myös kokemusta tukevaa informaatiota, kuten kuvailutulkkausta tai backstage-vierailuja.

Kevät- ja syyskokouksien yhteyteen suunnitellaan oheistapahtuma. Kuvailutulkattu elokuvanäytös järjestetään kerran toimintakauden aikana. Tänä vuonna erityisenä painopisteenä on tukea jäseniä tv-sarjojen ja elokuvien kuvailutulkkauksen käytössä.

Toimintakeskuksessa keskitetään päivä- ja iltatoimintaa keskiviikolle perinteisen, senioreille suunnatun Porinakahavilan seuraksi. Mahdollisia uusia kerhoja ovat kuukausittaiset musa-, visa- ja peli-illat.

Luku- ja kielipiirejä sekä Iiris-radio-, historia- ja näytelmäryhmätoimintaa järjestetään, mikäli sopiva vapaaehtoisvetäjä tai yhteistyökumppani löytyy. Sama pätee toivottuun Sokot ratissa -tempaukseen.

2.3 Liikunta ja luonto
Näkövamma saattaa vähentää liikkumista, mikä lisää terveysriskejä. Rohkaisemme jäseniämme uskaltautumaan ulos ja harrastamaan terveellistä ja kehonhallintaa kehittävää liikuntaa, ulkoilua ja retkeilyä.

OULAKA-tapahtuma kokoaa vuosittain Oulun, Kainuun ja Lapin näkövammaisia vaellusretkelle. Tänä vuonna järjestäjä on Kainuu. Likkojen lenkille on lähdetty jo monena vuonna isolla porukalla.

Maalipallovuoro pyörii viikoittain Oulussa. Jo perinteikkäitä keilailuiltoja järjestämme mahdollisuuksien mukaan. Jooga palautetaan muodossa tai toisessa takaisin toimintaan. Tutustumme pariin uuteen liikuntamuotoon, kuten lavikseen, spinningiin tai ilmajoogaan. Joitakin liikuntalajeja, kuten sokkopingistä, ammuntaa tai puhallustikkaa, voidaan ottaa kesäkuussa järjestettävän Hyvinvointipäivän ohjelmaan.

2.4 Kädentaidot
Kannustamme jäseniämme harrastus- ja virkistysluontoiseen käsitöiden tekemiseen sekä tuemme saavutettujen käsityötaitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Otamme valikoituja käsitöitä myyntiin toimintakeskukseen. Tuemme myyjäistoimintaa eri tapahtumien, kuten Sokeainviikon yhteydessä.

Askartelutoimintaa on toivottu ja taiteellista toimintaa olisi syytä kehittää.

2.5 Työikäisten toiminta
Näkövammaisen opiskelu-, työ- ja perhe-elämässä on omat haasteensa. Työikäisten näkövammaisten Klubi 1863:n Aiheet liikkuvat arjen, opiskelun, työn ja perheen ympärillä. Ryhmässä käy asiantuntijavieraita. Lisäksi kannustamme työikäisiä osallistumaan aktiivisesti Näkövammaisten liiton järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

2.6 Nais- ja miestoiminta
Sukupuolisensitiivinen toiminta antaa mahdollisuuden käsitellä henkilökohtaisia sukupuoleen liittyviä teemoja ja näkövamman haasteita naisten tai miesten kesken.
Järjestämme mahdollisuuksien mukaan mökkiviikonlopun ja illanviettoja, kuten saunomista sekä illallisia. Naisilla on kauneuteen ja muotiin liittyviä teemailtoja ja vierailuja. Miehillä alkaa pyörimään Äijäklubi, jossa kokeillaan esim. miehisenä pidettyä harrastusta ja käydään kerrostalon uima-allasosastolla 1970-luvun tyyliin.

2.7 Retket ja teematapahtumat
Vuosittain järjestetään vaihtuvansisältöisiä retkiä näkövammaisia kiinnostaviin kohteisiin sekä päivä- ja viikonlopputapahtumia. Tutkitaan mahdollisuutta näkövammaisille lapsille ja vanhemmille suunnatun tapahtuman järjestämiseen Pohjois-Suomen alueella.

Perinteisesti olemme osallistuneet NKL:n Kesäpäiville ja Sokeain viikon tapahtumien järjestämiseen marraskuussa. Yhdistyksen hyvinvointipäivä on kesäkuussa vaihtuvalla teemalla. Sinne houkutellaan erityisesti uusia jäseniä.

On myös toivottu retkeä johonkin toiseen alueyhdistykseen.


3 Vaikuttamis- ja tiedotustyö

3.1 Oikeuksienvalvonta
Oikeuksienvalvonnassa keskeisessä roolissa on jäsenistön kuuntelu ja keskustelu: mitkä oikeus-, esteettömyys- ja saavutettavuusasiat askarruttavat? Tieto omista oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta nostaa omanarvontuntoa ja madaltaa kynnystä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja omien oikeuksien puolustamiseen.

Seuraamme ajankohtaisia näkövammaisten näkökulmasta tärkeitä asioita ja reagoimme niihin nopeasti. Kirjoitamme tarvittaessa lausuntoja, vetoomuksia ja esityksiä. Erityisesti seurattavia asioita ovat EU:n saavutettavuusdirektiivin, Soten ja Vammaispalvelulain toteutus sekä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen heikkeneminen ja sen negatiivinen vaikutus jäsenistön elämänhallintaan.

Oikeuksienvalvonnasta on tehty hallituksen kokouksen vakiopykälä, minkä lisäksi ajankohtaisista asioista keskustellaan myös muissa tiimeissä. Lähivuosien haasteena on se, miten oikeuksienvalvontatyötä voidaan liittää luontevasti erilaisiin tapahtumiin, toimintamuotoihin ja tiedotteisiin.

3.2 Tiedotus ja viestintä
Toiminnasta ja hallituksen päätöksistä tiedotetaan sähköpostilistojen, verkkosivujen ja jäsentiedotteen avulla. Kerran kuussa ilmestyvän jäsentiedotteen löytää yhdistyksen nettisivuilta www.ppnry.net. Kotisivuilta löytyy myös ajantasainen tapahtumakalenteri. Jäsentiedotteen saa sähköpostitse, daisy-äänitteenä, pistekirjoituksella tai NKL:n Tiedonhallintapalvelun postituslistan kautta. Yhdistys on aktiivinen somessa.

Tiedottamista ja viestintää tehdään vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden voimin kerhoissa ja tapahtumissa. Se on olennainen osa kaikkea toimintaa: jäsenpalvelua, vaikuttamista ja hallinnon läpinäkyvyyttä.  Jäsenistön lisäksi tiedotus- ja vaikutustyötä tehdään ulkopuolisten sidosryhmien ja päättäjien suuntaan. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset sekä suuri yleisö esimerkiksi verkossa ja yleisötilaisuuksissa.  Alueelliset yhteyshenkilöt tiedottavat omissa kerhoissaan ja kunnissaan.

Oikeuksienvalvonnassa hankitaan uutta tietoa näkövammaisten oikeuksista, kerrotaan niistä jäsenille ja vaikutetaan ulkopuolisiin yhteisöihin ja julkisvaltaan, jotta ne huomioisivat näkövammaiset paremmin. ICT-ohjaus kertoo näkövammaisille ja heidän läheisilleen tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista eri tilaisuuksissa.

Vuonna 2019 lisätään yhdistyksen näkyvyyttä ilmoittelemalla paikallislehtien järjestöpalstoilla kerho- ja tapahtumatoiminnasta. Käytetään www.ihimiset.fi-sivustoa hyödyksi tapahtumatiedottamisessa. Lisätään kuvailutulkkausosio jäsentiedotteeseen.


4. Ohjaus- ja kurssitoiminta

4.1 Monenlaista ohjaustoimintaa
Erilaisiin toimintamuotoihin liittyy kursseja ja ohjausta. Eniten ohjaustoimintaa on tieto- ja viestintätekniikassa sekä jäsenpalveluissa.

Käsityö- ja askarteluohjausta pyritään tukemaan ja järjestämään sekä Oulussa että maakunnassa. Suosittuja Marttalan ruokakursseja lanseerataan myös Oulun ulkopuolelle.

Järjestetään pistekirjoituksen jatkokurssi ja ilmaisutaidon kurssi. Aloitetaan uutena ryhmätoimintana pistekirjoituksen lukupiiri, johon sisällytetään myös muuta taktillista harjoittelua, ”hipelöintiä”. Tutkitaan mahdollisuutta järjestää kurssi, jossa opastetaan näkövammaisten läheisiä ja avustajia lähiympäristön kuvailussa.

4.2 Jäsenpalvelut
Jäsenpalvelut ohjaavat jäseniä osallistumaan toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan sekä koordinoivat tiedotteiden sisältöä ja koontia. Moniin tapahtumiin ilmoittaudutaan jäsenpalvelun kautta. Jäsenet saavat tietoa jäseneduista sekä neuvontaa ja ohjausta palvelujen piiriin, kuten juttelemaan Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijan kanssa.

Jäsenpalvelua on lisäksi jäsen- ja lehtirekisterin ylläpito sekä pienapuvälineiden esittely ja myynti.

Jäsenpalvelua antavat toimihenkilöt ovat pääsääntöisesti tavattavissa toimistolla maanantaista torstaihin klo 9−15. Yhdistyksen puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 12−15.

4.3 ICT-ohjaus
ICT-toiminnan tarkoitus on pitää jäsenistö tietotekniikan kehityksen ja viestinnän digitalisaation kelkassa. Monet laitteet ja palvelut eivät ole tuosta vain saavutettavia vaan tarvitaan apuvälineitä ja käytön ohjausta. Visuaalisuus on hallitsevaa, jos kohta kosketus- ja äänikomentojen yleistymisessä piilee myös mahdollisuus. Osa laitteista, kuten iPhone, ovat itsessään hyvin käytettäviä. Nekin vaativat kuitenkin perehdytystä, asentamista ja päivitystä, mikä voi olla näkövammaiselle hankalaa.

Perinteisiä toimintamuotoja ovat tekninen tuki, tiedottaminen ja kurssitoiminta. Tyypillisiä laitteita ovat älypuhelin, tietokone ja niiden ohjelmistot ja liittymät. Lähivuosina tarjoamme entistä enemmän yksilöohjausta eli kunkin tarvitsemaa apua ja tietoa. Jotta palvelut olisivat kaikille helposti saatavilla, niitä tarjotaan lähi-, etä- ja puhelinyhteydessä sekä tiettyinä yleisinä vastaanottoaikoina ns. ICT-neuvolassa. Teemme myös kotikäyntejä. Kirjastopalvelusta on tullut suosittu vertaistuellinen palvelu.

Uusina avauksina järjestämme valokuvauskurssin sekä ohjausta MovieReading -kuvailutulkkaussovelluksen käyttöön. ICT-neuvolatoimintaa ja kirjastopalvelua on tarkoitus jalkauttaa maakuntaan.

Palveluntuottajille annetaan resurssien mukaan asiantuntija-apua saavutettavien sähköisten palveluiden kehittämisessä. ICT-ohjaus huolehtii myös yhdistyksen tiedotustoiminnan teknisestä puolesta sekä henkilökunnan ICT-tuesta.

ICT-toiminnan puitteissa teemme myös maksusitoumustöitä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin alueilla. Maksusitoumustyöt eivät ole Stea-rahoitteista toimintaa.5. Aktiivien ja toimihenkilöiden organisaatio

5.1 Vapaaehtoiset
Vapaaehtoistyötä tekevät sekä jäsenet että ulkopuoliset aktiivit. Näkevät vapaaehtoiset toimivat mm. tilastoinnin tukena, jäsentiedotteen lukijoina ja tapahtumaoppaina. Näkövammaisia vapaaehtoisia ovat kerhojen vertaisohjaajat, jotka toimivat myös kuntayhteyshenkilöinä. Vapaaehtoisia ovat myös yhdistyksen ja Näkövammaisten liiton hallinnon luottamushenkilöt ja toimielimien aktiivit.

Uusien vapaaehtoisten löytämiseen satsataan lähivuosina. Hyvin järjestetty ja tuettu vapaaehtoistoiminta ja selkeät vapaaehtoistehtävät vetävät mukaansa uusia toimijoita, mikä parantaa yhdistyksen toimintaedellytyksiä.

5.2 Tiimit, luottamuselimet ja toimihenkilöt
Aktiivitiimi ideoi ja valmistelee toimintaa. Yhdistyksessä luovuttiin toimikunnista vuosi sitten. Kaikki aktiivit ja luottamushenkilöt koottiin samaan ryhmään yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Näin vähät resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja mukaan saatiin myös uusia voimia. Foorumi on avoin kaikille jäsenille ja se kokoontuu 4−5 kertaa vuodessa. Organisaation muutos on joustavoittanut toimintaa ja tuonut jäsenistön tarpeet ja toiveet paremmin esiin.

ICT- ja viestintätiimissä käsitellään ajankohtaisia tiedotus- ja tietotekniikka-asioita, kuten laitteiden ylläpitoa, uusia näkövammaisapuvälineitä ja yhdistyksen tiedotuksen käytännön toteutusta.

Yhdistystä hallinnoidaan sääntömääräisesti. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. Hallituksessa on kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä ja johtoryhmässä on kolme jäsentä.

Yhdistyksen toimihenkilöt koordinoivat vapaaehtois-, tiedotus- ja ohjaustoimintaa. Operatiivinen vastuu toiminnan järjestämisestä on toiminnanjohtajalla. Toimintakeskuksessa työskentelevät toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen, ICT-kouluttaja Leena Vallo, jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja yhdistysemäntä Birgitta Räty-Seppälä.


6. Yhteistyöllä enemmän

6.1. Näkövammaisjärjestöjen välinen yhteistyö
Teemme monipuolista yhteistyötä Näkövammaisten liiton ja koko näkövammaisyhteisön kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyömme on  NKL:n oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sinikka Mäntyjärven kanssa, jonka toimisto sijaitsee toimintakeskuksessa.

NKL on suunnitellut yhdenmukaisen esiteilmeen jäsenyhdistyksilleen. Myös yhdistyksen nettisivut on tehty liiton saavutettavalle alustalle. Näkövammaisuudesta tiedotettaessa käytämme liiton tuottamaa esitemateriaalia, videoita ja kampanjamateriaalia.

ICT-toiminta tekee yhteistyötä muiden alueellisten tietotukihankkeiden ja apuvälineitä myöntävien sidosryhmien kanssa. Toimintaa koordinoi NKL:n Tiedonhallintapalvelu. Liitto tukee myös mm. toiminnan arviointia ja kokemuskoulutusta. Alueella on tällä hetkellä kolme kokemustoimijaa, jotka pitävät kokemusluentoja mm. oppilaitoksissa.
Myös Pime Cafe- ja Pimeä illallinen -toimintaa on vedetty kokemuskouluttajien voimin.

NKL:n organisoimilla Järjestöpäivillä kohtaavat toimi- ja/tai luottamushenkilöt ympäri Suomea. ICT-kouluttajatapaaminen pidetään Tampereella apuvälinemessujen yhteydessä. Kuvailutulkkaustoiminnassa tehdään yhteistyötä Kulttuuripalvelujen kanssa.

Vuosittainen NKL:n koordinoima tapahtuma on Sokeain viikko, jonka teemana on tänä vuonna ”Kohtaaminen”. Teema huomioidaan yhdistyksen muissakin tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.

6.2. Muu yhteistyöverkosto
Oikeuksienvalvonnassa tehdään yhteistyötä Oulun vammaisneuvoston ja esteettömyyskoordinaattori Jaana Solasvuon kanssa mm. julkisten rakennusten esteettömyyden suunnittelussa.

Osa liikuntatapahtumistamme järjestetään yhteistyössä kuntien kanssa. Monet kunnat järjestävät näkövammaisille sopivia erityisliikuntavuoroja.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat OYS:n Näkökeskus, OAMK, Pohjois-Pohjanmaan Martat ry ja Näkövammaiset käsityöntekijät ry. Muita yhteistyökumppaneita ovat muut kansanterveystyötä tekevät järjestöt, vammaisneuvostot, viranomaiset, museot ja kirjastot. Retkien ja päivätapahtumien järjestämisessä on vaihtuvia yhteistyökumppaneita, kuten seurakunta ja tulevana vuonna mahdollisesti Sokeain Lasten Tuki ry. Erityisesti kerhot tekevät jatkuvaa yhteistyötä seurakuntien kanssa ja myös keskenään.

Lomatoiminnassa yhteistyötä tehdään mm. Hyvinvointilomat ry:n ja Sokeain Ystävät ry:n kanssa. Rahoituksellisestikin tukevia yhteistyökumppaneita ovat kaupungit ja kunnat, Opintokeskus Sivis, Oulun Osuuspankki ja Leijonat, jolta on saatu viime vuosina myös vapaaehtoistyöntekijöitä. Pieni ele -vaalikeräys on eri järjestöjen yhteisponnistus.
Erikoistapahtumiin etsitään mahdollistavia kumppaneita, kuten Sokeat ratissa -tapahtumaan asiasta ja sen saamasta julkisuudesta kiinnostunutta autokoulua.


7. Rahoitus ja arviointi

Yhdistys toimii pitkälti Stea-rahoitteisesti. Vuodelle 2019 on haettu 135 000 euroa avustusta. Myös Näkövammaisten liiton myöntämät avustukset ovat merkittävä tuki yhdistykselle.

Yhdistyksen oman varainhankinnan perustana ovat sijoitustuotot ja vuokratulot. Pienimuotoisempaa tai satunnaisempaa tuloa saadaan vapaaehtoisista jäsenmaksuista, kannatusjäsenmaksuista, arpajaisista sekä kaupunkien, järjestöjen ja yritysten avustuksista.

Yhdistys omistaa Linnankadun liikehuoneiston lisäksi kaksi sijoitusasuntoa Tuirassa Merikoskenkadulla ja Koskitiellä.

Toimintakeskuksen liikehuoneistoon tehdään kesällä 2019 iv-remontti, jonka tarkoituksena on parantaa sisäilman laatua. Hanke kilpailutetaan hyvissä ajoin ja sille haetaan Stea:n investointiavustusta toukokuussa. Vaikka remontti on aikataulutettu hiljaisempaan kesäaikaan, tulee sen mahdollisiin seurauksiin toiminnalle varautua.

7.1 Talouden ja toiminnan arviointi ja koulutus
Taloutta pidetään järjestelmällisesti, kontrolloidusti ja läpinäkyvästi. Yhdistyksessä on käytössä talous- ja sijoitussääntö. Hallituksen kokousten vakiopykälänä on omaisuudenhoito ja talous kassavirtalaskelmineen. Talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu. Kaikki kuitit tarkistetaan moninkertaisesti myös vapaaehtoisvoimin.

Toiminnan osallistujat tilastoidaan Stea:n ohjeiden mukaan. Vapaaehtoisia koulutetaan ja neuvotaan arvioinnin tekemisessä, koska se on monille näkövammaisille ja ikääntyneille aktiiveille haastavaa.

Seuranta- ja arviointitoimien perusteella voidaan organisaatiota muuttaa ja kouluttaa.  Osallistujamäärien lisäksi pyritään keräämään myös toiminnan kehittämisen kannalta kiinnostavaa tietoa ja palautetta. Vuonna 2017 tehdyssä kyselyssä vapaaehtoiset toivoivat selkeämpää työnjakoa toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten välille, lisää vapaaehtoisia toimintaan ja heille koulutusta sekä ohjausta toiminnan toteuttamiseen.

Tarjoamme henkilökunnalle mahdollisuuksia jatkuvaan itsearviointiin ja kouluttautumiseen esim. osallistumalla vuosittain ainakin yhteen valtakunnalliseen koulutustapahtumaan, eri työntekijäryhmien työkokouksiin ja neuvottelupäiville. Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan oman erityisalansa täydennyskoulutuksiin. Tuemme toimihenkilöiden keskinäistä virkistäytymistä ja mahdollista työnohjausta.

ICT -PALVELU

Pienryhmäohjaukset

Kahden päivän kurssit ovat maanantaisin klo 10-16 ja tiistaisin klo 9-15 jos toisin ei mainita. Yhden päivän kurssit alkavat yleensä klo 9 ja iltaohjaukset klo 17:30. Aikoja voidaan tarvittaessa muuttaa kurssilaisten liikenneyhteyksien mukaan.
Paikka: PPN ry:n toimintakeskus.


Celia-kirjaston käytönohjaus 29.10 klo 9-15

 Ohjaus on tarkoitettu henkilöille, joilla on omat Celian äänikirjapalvelun verkkotunnukset ja joille Internetin käyttö omalla apuvälineellä on tuttua.

 Harjoittelemme kurssilla sivuston käyttöä, kirjojen etsimistä ja lataamista tietokoneelle ja siitä ulkoiseen laitteeseen, Victor Reader Streamiin, Plex Talk Pockettiin. Kurssille tulevalla pitää olla omat verkkotunnukset Celiaan. Muista ottaa nämä Celianet-tunnukset (käyttäjätunnus ja salasana) mukaan.
 
 Jos sinulla ei ole verkkotunnuksia voit hakea niitä omasta kirjastostasi. Jos sinulla on jo tunnukset, mutta olet vielä cd-levyjen käyttäjä voit muuttaa käyttötavan soittamalla Celian asiakaspalveluun p. 0295 333 050. Huomaa, että sinulla pitää olla silloin sellainen laite, jossa on muistikortin tai muistitikun paikka.

 Kun siirryt verkkopalvelun käyttäjäksi (latausvaihtoehto) et saa enää kirjoja cd-levyinä, mutta voit palata cd-levyjen käyttäjäksi, jos tulet toisiin ajatuksiin.

 Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti tietokoneen käyttäjille, mutta myös älylaitteen käyttäjä voi tulla kurssille jos hänellä on Pratsam Reader ohjelma ja tunnukset sekä laitteen käyttö hyvin muuten hallinnassa.
Pratsam Reader tunnukset saa kirjastosta tai jos olet Celian käyttäjä saat ne soittamalla Celiaan, laittamalla sähköpostia osoitteeseen palvelut@celia.fi
Hinta 20 €
Ilmoittautuminen 24.10. mennessä yhdistyksen toimistolle.
Lisätietoja voi kysyä Leenalta p. 044 0400 694

Ilmoittautuminen kursseille

Kurssi-ilmoittautumisia vastaanotetaan toimiston numerossa.
Lisätietoja kursseista antaa Leena Vallo
Puh. 044 0400 694
Sähköposti: leena.vallo@ppnry.net
 
Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan (omavastuuosuus 18 %, vähintään 10 €) sekä majoitus. Muilta alueilta tulevat kurssilaiset maksavat itse majoitus- ja matkakulunsa. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin, lounaan ja päiväkahvit (ei iltaohjaus).


Kirjastopalvelu

Seuraava kirjastopalvelu pidetään 22.10. ja 26.11. klo 13-15.
Kirjastopalvelussa haemme yhdessä kirjoja ja lataamme ne sopivaan muotoon kuunneltaviksi. Sinun ei siis tarvitse osata hakea niitä, eikä sinulla tarvitse siis olla omaa tietokonetta. Sinulla pitää kuitenkin olla Celian verkkotunnukset. Tapahtuma on ilmainen, ei sisällä kahvitarjoilua eikä siihen tarvitse ilmoittautua! Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus.
Tervetuloa!


ICT -neuvola

ICT-neuvolasta saat henkilökohtaista neuvontaa tarvitsemasi laitteen tai ohjelman käyttöön. Varaa aika Leenalta. Toiminta on STEA:n rahoittamaa järjestölähtöistä auttamistyötä eli sinulle maksutonta.


ICT-kursseja maakuntiin

Tarvitsetko apua puhelimen käytössä, ATK-asioissa tai tuottaako tabletti ongelmia. Ota yhteyttä ICT-kouluttajaamme Leena Valloon Puh. 044 0400 694 tai sähköpostitse leena.vallo@ppnry.net järjestetään yhteinen koulutushetki kivalla porukalla lähellä Sinua!

VIRKISTYSTOIMINTA

Marttalan ruokakurssit

Hei kokkailusta kiinnostuneet!
Kurssipäivät ovat 18.10. / 22.11. / 13.12.

Kurssikerta kestää 3 tuntia, klo 10-13. Ohjaajana toimii Marja-Leena Pirkola ja paikka Oulun Marttala osoitteessa Kajaaninkatu 36, katutaso. Kurssikerran osallistumismaksu on 10 euroa.
Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään saman viikon tiistaina, jotta kurssin vetäjä osaa varautua oikealla määrällä ruokatarvikkeita ja raaka-aineita. Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle.
Kurssikerralle otetaan enintään 8 kurssilaista ilmoittautumisjärjestyksessä. Esteen ilmaantuessa, muistathan peruuttaa osallistumisesi hyvissä ajoin, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.
 

Syksyn näytelmät ja viihdekonsertit Oulun teatterilla

Kansallisbaletin ja -oopperan vierailunäytökset syyslomaviikolla
Näyttelijälegenda Pekka Laiho vierailee: Ylpeys-monologi
*Lauantaina 17.11. klo 19 Pikisalissa.
*Ilmoittautumiset 25.10. mennessä.
*Liput 24€ / 15€
*Kesto 1 t 20 min, ei väliaikaa

Gemini - Johanna Kurkelan ja Johanna Iivanaisen yhteiskonsertti
*Sunnuntaina 2.12. klo 15 Suurella näyttämöllä.
*Ilmoittautumiset 1.11. mennessä.
*Liput 38 euroa.
Kesto 1 t. 50 min. väliajalla

Sirkku Peltola: Ihmisellinen mies.
*Lauantaina 19.1.2019 klo 19 suurella näyttämöllä.
* Ilmoittautumiset 18.12. mennessä.
*Liput 28, 26 ja 17,50 euroa.
*Kesto väh. 2 t, tarkentuu myöhemmin.


Miten ilmoittaudun?

Ilmoittautumiskäytäntö on tuttu ainakin sinfoniakonserttikävijöille. Sitovat ilmoittautumiset tehdään minulle eli Jarkko Laurille puhelimitse numeroon 040 716 4352 tai sähköpostitse jarkko.a.lauri@gmail.com. Jätäthän yhteystietosi. Kuittaan varauksen saaduksi.
Maksu suoritetaan paikan päällä lippujen jakamisen yhteydessä. Lauri aloittaa lippujen jaon puoli tuntia ennen näytöstä teatterin ala-aulan sohvaryhmien luona. Varaathan mukaan mieluiten tasarahan tai sitä lähellä olevan summan.
Välttämättä muissa kuin suuren näyttämön näytännöissä ei ole numeroituja paikkoja mutta näkövammaisille pyritään varaamaan paikat eturivistä, jotta näkeminen onnistuisi parhaiten.
Näkövammaisen avustaja pääsee mukaan ilmaiseksi.
Pyörätuolista ja erityisvaatimuksista tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä, koska se vaikuttaa istumapaikkaan ja kulkujärjestelyyn.
Esitysten tarkemmat kuvaukset voit katsoa kesäkuun jäsentiedotteesta.


Syksyn konsertit

PŁONKA & COTTIS, Torstai 29.11. klo 19

Jessca Cottis kapellimestari
Ewa Płonka mezzosopraano
Johan Svendsen: Alkusoitto orkesterifantasiasta Romeo ja Julia
Richard Wagner: Wesendonck lieder
Sergei Prokofjev: Romeo & Julia, otteita
KAUSIKONSERTTI
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan
Liput 26 /21 /11 €
Varaslähtö klo 18.30 ravintola Preludissa

JOULUKSI KOTIIN, Torstai 20.12. klo 19
Jan Söderblom kapellimestari
Helena Juntunen sopraano
Teuvo Pakkalan koulun lapsikuoro
ERIKOISKONSERTTI
Kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan
Liput 26/21/11 €
Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokkien lapsikuoron täydentämään joulutunnelmaa.
Konserttiesitysten tarkemmat kuvaukset löydät syyskuun jäsentiedotteesta.
Konserttien lippuvarauskäytäntö

Konserttiin ilmoittaudutaan sitovasti soittamalla minulle eli Jarkko Laurille numeroon 040 716 4352 tai laittamalla viestiä (tekstari tai sähköposti, jarkko.a.lauri@gmail.com). Jätäthän yhteystietosi niin kuittaan varauksen.

Ilmoittautuminen täytyy tehdä viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, jonka jälkeen Lauri lunastaa liput.

Maksu suoritetaan paikan päällä lippujen jakamisen yhteydessä. Lauri aloittaa lippujen jaon klo 18.30 Madetojan salin kahvion etuosassa. Varaathan mukaan mieluiten tasarahan tai sitä lähellä olevan summan.

Pyörätuoleille varataan erikseen paikat käytävältä rivien päästä. Madetojan salin narikkamaksu on 3 euroa.

Lippujen hintakategoriat ovat perushintainen, eläkeläinen sekä työtön/opiskelija/3-17-uvuotiaat.

Näkövammaisen avustaja pääsee mukaan ilmaiseksi saattajana.

Konserttiterveisin,
Jarkko Lauri

KÄSITYÖ

Kädentaidot iltapäivä 31.10 klo 14-17.30

Seuraavat kokoontumiset 28.11 / 12.12
 
Kädentaidot iltapäivä jatkuu jälleen syksyllä! Huomaa uusi kellonaika.
Paikkana on yhdistyksen toimintakeskus ja vetäjänä Airi Virkkala.
Ilmoittautuminen viimeistään 29.10. yhdistyksen toimistolle.

Lokakuun tapaamisella teemme huovutettuja palasaippuoita. Ota mukaasi muutama palasaippua (ehdit tehdä useamman iltapäivän aikana). Halutessasi voit toki myös jatkaa edelliskerralla kesken jääneitä töitä.

Pohjois-Pohjanmaan alueelta tulevien jäsenten matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan yli 10€ menevältä osalta.
Tervetuloa!

Tiedoksi:
Lankamaailmasta saat Näkövammaiskorttia näyttämällä 10 %:n alennuksen normaalihintaisista tuotteista!


KLUBI 1863

Syksyn Klubipäivät torstaisin 18.10. / 22.11. / 13.12. klo 17-19.
Tapaamme yhdistyksen toimistolla Linnankatu 32, ellei toisin mainita.

18.10. vieraaksemme on lupautunut liikkumistaidonohjaaja Esko Jutila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Näkökeskuksesta. Keskustellaan liikkumistaidon ohjauksen merkityksestä itsenäisen elämän toteutumiselle ja otetaan valkoiset kepit hyppysiimme ja käydään kokeilemassa toimiston ympäristössä, onko tekniikat kohdillaan.

Klubi1863 on Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n 18 - 63 -vuotiaiden ihmisten oma ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia näkövammaisen työikäisen arjesta opiskelusta työelämään ja perhe-elämästä vapaa-aikaan. Ryhmän toimintaan osallistuaksesi sinun ei tarvitse olla töissä, riittää että olet työikäinen. Olemme itse keskiössä vertaistuen voimalla! Tervetuloa mukaan.
 
Ilmoitathan Katjalle osallistumisestasi, että osaamme varata riittävän määrän pientä naposteltavaa sekä keittää kahvia ja teetä!
katja.kuusela@gmail.com tai 040 594 5172.
 Pitkämatkalaisille yhdistyksen jäsenille korvataan matkakuluista 10 euroa ylimenevä osa halvimman matkustustavan mukaan, kuitteja vastaan. Matkakuluasioista voi kysyä toiminnanjohtaja Teija Kaikkoselta.


OULUN SEURAKUNNAT TIEDOTTAA

Oulun seurakunnat tiedottaa
Tervehdys Oulun seurakunnista!
Olen virkavapaalla 24.9.-21.10.2018. Tuolloin Raamattu- ja keskustelupiiri 27.9. ja 11.10., Näköpiiri 2.10 ja 16.10. sekä Näkövammaistyön lähetyskahvila 19.10. on peruttu, mutta Rauhan Tervehdyksen äänilehti ilmestyy normaalisti viikoittain.
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä
Anne Kellokumpu p.050 4305 178
s-posti: anne.kellokumpu@evl.fi
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17, 3 kerros, Diakoniset erityispalvelut


KERHOTOIMINTA

Iin kerho

Iin näkövammaisten kerho kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 9:15-11:45 Nätteporin taideluokka, Puistotie 1. Kerhon vetäjänä toimii Pirjo Rikkinen. Lisätietoja voi kysellä Jorma Laurilta puh. 0400 742 529. Tarkempaa tietoa löytyy kansalaisopiston esitteestä (Näkövammaisten piiri).


Kalajoen kerho

Kalajoen näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntakodilla ja siellä Artos-Sali, nuortenpuoli. Kokoontumisaika klo 12-14 kuukauden viimeinen tiistai.

Lisätietoja voi kysyä Else Sunilta puh. 040 552 8878.


Kuusamon kerho

Kuusamon näkövammaisten kerho kokoontuu seurakuntatalon pienessä salissa joka toinen tiistai klo 13-14:30. Kuusamon yhteyshenkilönä toimii Nanni Aikio, puh. 040 753 0611. Lisätietoja voi kysyä myös seurakunnasta Anne Vanttajalta 050-591 3441


Nivalan kerho

Nivalan Seurakunnan näkövammaisten kerho yhdistyy Hopeaiän kerhoon. Jatkosta enemmän tietoa Nivala-lehdessä..

Nivalan näkövammaisten kerho Näköpiste kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin Nivalan Pajalaan, Kalliontie 22, klo 10-15.00.

6.11. Kerhossa vieraana Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:stä Leena Vallo
4.12. Pikkujoulut

Sekä järjestämme yhteisen jouluruokailun joulukuussa, jossa pieni omavastuu.

Alun perin marraskuulle kaavailtu Nivalan näkövammaisten järjestämä pimeäkahavila siirtyy tammikuulle päällekkäisyyksien vuoksi!

Kaikki lämpimästi tervetuloa kerhoon ja tapahtumiin!

Terveisin: yhteyshenkilö Leena Arvola, 0405788593


Oulaisten kerho

Oulaisten näkövammaisten kerho kokoontuu vuonna 2018 seuraavasti:
6.11.
4.12. jouluruokailu

Kokoontuminen on Penttilän talossa klo 12, Oulaistenkatu 52.
Kerhon puhelinnumero on 044 3063090


Porinakahavila Oulusa

Syksyn Porinat:
14.11. Heidi Siira tulee kertomaan omasta väitöskirjan aiheesta, ikääntyvien näkövammaistenhenkilöiden kotona selviytymisen edellytykset.
5.12. Porinakahavilan pikkujoulut

Porinakahavila Oulusa kokoontuu Linnankadun toimintakeskuksessa. Tuttuun tapaan juodaan pullakahvit, poristaan kuulumiset, kuunnellaan vierailijan esitys ja pidetään omat arpajaiset. Kerho alkaa klo 13, ellei toisin ole ilmoitettu.


Pyhäjärven kerho

Pyhäjärven näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti Lähimmäisen kammarissa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 14 alkaen.

Lisätietoja voi kysellä Rainer Kyyröseltä puh. 0400 513 082 tai diakoni Minna Heinoselta puh. 040 511 8674.  Tervetuloa!


Raahen kerho

Raahen näkövammaisten kerho kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13.30 palvelukeskus Kotirannassa ellei toisin ilmoiteta jäsentiedotteessa tai yhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoja saa Marja-Leena Hiltuselta puh. 045 842 7688.
Kerhopäivät 7.11.


Reisjärven kerho

Reisjärven näkövammaisten kerho kokoontuu kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. klo 12-15.
Vetäjänä toimii Juha Haajo puh. 0400 772 349.
Tervetuloa!

Paikka vaihtunut! Kokoonnumme KIRJASTOSSA, osoitteessa
Kirkkotie 1. 2 krs
Syksyn kerhopäivät: 7.11. ja 5.12.


Vaalan kerho

Vaalan näkövammaisten kerho kokoontuu maanantaisin kerran kuukaudessa klo 12 Karpalokodin kerhohuoneella. Lisätietoja antaa Aune Sallila puh. 040 578 4372

Syksyn kerhopäivät ovat: 5.11, jolloin Käsityövastaava Airi Virkkala tulee pitämään askarteluiltapäivän klo 12-15.


Ylivieskan kerho

Kerho kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden kolmas maanantai klo 13-15 seurakuntakoti Mariassa.

Kerhon yhteyshenkilönä toimii Pirkko Malm puh. 044 017 0957 sekä Satu Similä Ylivieskan seurakunnalta puh. 044 711 8628
Ylivieskan käsityöpiiri

Kokoontuminen seurakuntakoti Marjassa klo 10-15

Tule rohkeasti mukaan ja ideoidaan yhdessä mitä kivaa ja hauskaa saamme syksyn aikana tehtyä. Ilmoita tulostasi viimeistään aina saman viikon maanantaina.
Ruokailu mahdollisuus hinta 6.50€
Sinut Lämpimästi tervetulleeksi toivottaa
Pirkko, puh. 044-0170957
pirkko.malm@kotinet.com

Kuntosalivuoro näkövammaisille

Palvelukeskus Kotikartanossa on joka torstai klo 13- 14. Lisätiedot Pirkolta

Musapiiri

Kuukauden ensimmäinen perjantai klo 16. Lisätiedot ja Ilmoittautuminen Silpa Elinalle
puh. 045 8430854


OIKEUKSIENVALVONNAN KUUKAUSITIEDOTE lokakuu 2018

laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Tapio Tiilikainen

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat apunasi
 
Näkövammaisten liitolla on 11 oikeuksienvalvonnan asiantuntijaa kattavasti ympäri Suomea. Osa toimii jonkin erityisalueen valtakunnallisena asiantuntijana eri nimikkeellä, mutta silti omalla alueellaan oikeuksienvalvonnan asiantuntijana. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat eli entiset aluesihteerit ovat näkövammaisten sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja palveluiden asiantuntijoita alueellaan.

Työ on puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä asiakastapaamisia, kotikäyntejä, viranomaiskontakteja ja erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä yhteistyötä eri näkövammaistyöntekijöiden sekä näkövammaisyhdistysten sekä muiden järjestöjen kanssa. Työhön kuuluu keskeisten lakien, säädösten ja niiden soveltamiskäytännön seuraaminen sekä tiedottaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille.
Oikeuksien valvonnan asiantuntija on apunasi palvelujen ja tukitoimien hakemisessa. Tarvittaessa hän osallistuu palvelusuunnitelman laatimiseen tai muihin tilannetta koskeviin neuvotteluihin. Mikäli olet saanut epäoikeudenmukaisen päätöksen, saat apua tarvittaessa myös oikaisuvaatimuksen, valituksen tai kantelun tekemisessä.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijan palvelut ovat maksuttomia kaikille näkövammaisille ja heidän omaisilleen eivätkä edellytä näkövammaisyhdistyksen jäsenyyttä.

Toimipisteet sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Imatralla, Turussa ja Helsingissä.

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat minun hoidossani ja minut tavoittaa puhelinnumerosta 050 - 5263831 ja sähköpostilla osoitteesta: sinikka.mantyjarvi@nkl.fi

Näkövammaisten liiton keskuksesta p. (09) 396 041 saat muiden alueiden oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden yhteystiedot.


TAPAHTUMAKALENTERI

Lokakuu

18.10. Marttala klo 10-13
18.10. Klubi 1863 klo 17-19
18.10. Lisitsa & Gustavsson klo 19
22.10. Kirjastopalvelu klo 13
25.10. Tuhkimo-miniooppera klo 11
27.10. Taikurin hattu - baletti klo 14
29.10. Celia -kurssi klo 9-15
31.10. Kädentaidot iltapäivä klo 14-17.30

Marraskuu

5.11. Vaalan kerho klo 12
6.11. Nivalan Kerho Näköpiste klo 10-15
6.11. Oulaisten kerho klo 12
7.11. Raahen kerho klo 13:30
7.11. Reisjärven kerho klo 12-15
7.11. Aktiivitiimi klo 16.30-19.30
14.11. Porinakahavila klo 13
17.11. Sääntömääräinen Syyskokous
17.11. Ylpeys - monologi klo 19
22.11. Marttala klo 10-13
22.11. Klubi 1863 klo 17-19
26.11. Kirjastopalvelu klo 13
28.11. Kädentaidot iltapäivä klo 14-17.30
29.11. Konsertti, Plonka ja Cottis klo 19

Joulukuu

2.12. Gemini - Johanna Kurkelan ja Johanna Iivanaisen yhteiskonsertti klo 15
4.12. Oulaisten kerho klo 12, jouluruokailu
4.12. Nivalan Kerho Näköpiste klo 10-15
5.12. Reisjärven kerho klo 12-15
5.12. Porinakahavila klo 13, pikkujoulu
12.12. Kädentaidot iltapäivä klo 12-15
13.12. Marttala klo 10-13
13.12. Klubi 1863 klo 17-19
20.12. Konsertti, Jouluksi kotiin klo 19