Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous 2017

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY  KOKOUSKUTSU
Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. 08 311 5653    Lokakuu 2017


Yhdistyksen jäsenelle

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 16.11.2017 klo 18.00.
Upseerikerho, Veteraanikatu 2 H2, 90100 Oulu.
Ennen kokousta klo 16.30 yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuvalle jäsenelle ja hänen läheiselleen tai avustajalleen päivällisen. Läheisen tai avustajan ruokailun omavastuu on 15 euroa.
Ruokailun jälkeen Lapin Näkövammaiset ry:n teatteriryhmä Met Näkkärit esittää näytelmän ”Kaksi Ikkunaa”.


KOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälässä 10 mainitut asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
8. Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2018.
Hallituksen esitys:
- liittymismaksu 20 euroa (kertakaikkinen)
- alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
- vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa/vuosi
- kannatusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuonna 2018
Hallituksen esitys:
- puheenjohtajalle: 200 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- varapuheenjohtajalle: 100 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
10. Kokouspalkkion suuruus vuonna 2018.
Hallituksen esitys:
- ei kokouspalkkioita, matkakulut kuitteja vastaan
- päivärahojen ja ateriakorvausten maksamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä
11. Tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus vuonna 2018
Hallituksen esitys:
- tilintarkastajille maksetaan palkkio laskutuksen mukaan
12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018
14. Hallituksen kolmen jäsenen valinta vuosille 2018−2019
Erovuorossa:
- Salla Huhtala, Ylivieska
- Jarkko Lauri, Oulu
- Lasse Jalonen, Oulu
15. Hallituksen kolmen varajäsenen valinta vuodelle 2018
16. Vapaa sana
17. Kokouksen päätäminen


ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.
Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja.
Säännöt löytyvät yhdistyksen nettisivuilta http://ppnry.net/tietoayhdistyksesta/saannot .

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Syyskokoukseen osallistuvaa pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle viimeistään maanantaina 2.11.2017 puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Ilmoittautuminen on tärkeää ruokailun järjestämistä varten. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse mahdollisista ruoka-aineallergioista. HUOMAA, että ilmoittautumiset on tehtävä hyvissä ajoin järjestelyjen vuoksi!

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset korvaamme 10 euroa ylimenevältä osalta jäsenelle ja avustajalle halvinta matkustustapaa käyttäen. Huomioithan alennusliput junissa ja linja-autoissa.
Matkakustannukset maksamme jälkikäteen kuitteja vastaan. Kokouksen yhteydessä saat matkalaskulomakkeen ja palautuskuoren. Lähetä kuitit ja tilinumero yhdistyksen toimistolle matkakulujen korvaamista varten.

KOKOUSMATERIAALI

Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä, daisy-levyllä tai sähköpostissa. Talousarvion voit halutessasi pyytää mustavalkoisena tai sähköpostilla.

TERVETULOA!

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS