Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous

SYYSKOKOUSKUTSU


POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY 
Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. 08 311 5653
Sähköposti yhdistys@ppnry.net

Marraskuu 2020

Yhdistyksen jäsenelle

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 28.11.2020 klo 14:00 alkaen. Kokouspaikka on Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, 90100 Oulu. Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi kokousväelle ei ole tarjolla ruokailua eikä kahvia. Haluamme taata kaikille osallistujille turvalliset kokouspuitteet, joten käytämme kokoustilanteessa maskeja ja huolehdimme turvaväleistä. Maskit jaetaan kokousväelle kokoustilaan saavuttaessa. Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Toivommekin, että mahdollisimman moni osallistuisi etänä. Syyskokouksen vieraaksi saamme Auta Lasta ry:n toiminnanjohtaja Pertti Kukkosen.

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Syyskokoukseen osallistuvaa pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle viimeistään 12.11.2020 puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta voimme taata kaikille turvallisen kokouksen.

Ilmoittautumisen yhteydessä Sinun tulee kertoa, osallistutko kokoukseen fyysisesti paikan päällä vai Microsoft Teamsin välityksellä. Jos osallistut Teamsin välityksellä, Sinun on muistettava ilmoittautumisen yhteydessä kertoa voimassa oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vaalitilanteessa ääntenlaskija soittaa Sinulle, jotta voit kertoa ketä äänestät. Vallitsevissa oloissa vaalisalaisuutta etä-äänestämistilanteessa ei voida täysin turvata. Ääntenlaskijoilla on kuitenkin vaitiolovelvollisuus. Paikan päällä tapahtuvissa äänestyksissä käytetään normaaleja äänestystapoja.

Jos haluat osallistua etänä, mutta Microsoft Teams -ohjelma ei ole Sinulle tuttu, ota yhteys ICT-kouluttaja Leena Valloon hyvissä ajoin, jotta ehdit testata ohjelman käytön. Teams-ohjelman käyttö vaatii joko tietokoneen tai älypuhelimen.

Yhdistyksen sääntöjen 8 § 5. momentin mukaan
"Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja."

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset korvaamme edullisinta matkustustapaa käyttäen, kuitteja vastaan, poikkeuksellisesti omavastuuta ei peritä.

KOKOUSMATERIAALI

Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä, talousarvion voit halutessasi pyytää mustavalkoisena tai sähköpostilla. 

KOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälissä 10 ja 11 mainitut asiat. 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3. Ääntenlaskijoiden valinta 
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
5. Kokouksen sihteerin valinta 
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen 
8. Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2021 
Hallituksen esitys:
- liittymismaksu 20 euroa (kertakaikkinen) 
- alle 15-vuotiaat ilmaiseksi 
- vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa/vuosi 
- kannatusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
9. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja Kiinteistövastaavan palkkiot vuonna 2021
Hallituksen esitys: 
- puheenjohtajalle: 200 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- varapuheenjohtajalle: 100 €/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- Kiinteistövastaavalle: 50 €/kuukausi
10. Kokouspalkkion suuruus vuonna 2021
Hallituksen esitys: 
- ei kokouspalkkioita, matkakulut kuitteja vastaan 
- päivärahojen ja ateriakorvausten maksamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä 
11. Tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus vuonna 2021 
Hallituksen esitys: 
- tilintarkastajille maksetaan palkkio laskutuksen mukaan
12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa vuosille 2021 – 2022
15. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2021 – 2022
16. Kolmen hallituksen jäsenen valinta vuosille 2021 – 2022 
Erovuorossa:
- Riku Syrjälä, Oulu
- Katja Koponen, Oulu
- Ari Varila, Muhos
17. Kolmen hallituksen varajäsenen valinta vuodelle 2021 
18. Kokouksen päättäminen 


LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS