Sääntömääräinen syyskokous, KOKOUSKUTSU

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 17.11.2018 klo 15.00 alkaen Oulun teatterilla Kaarlenväylä 2. 
Kokouksen yhteydessä Näkövammaisten liiton palvelulinjan johtaja Johanna Reiman kertoo liiton palvelujen ajankohtaisista asioista.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa kokoukseen osallistuneelle jäsenelle ja hänen läheiselleen tai avustajalleen ruoan Teatteriravintola Vänmannissa. Läheisen tai avustajan ruokailun omavastuu on 10 euroa.

KOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälissä 10 ja 11 mainitut asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
8. Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- liittymismaksu 20 euroa (kertakaikkinen)
- alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
- vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa/vuosi
- kannatusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- puheenjohtajalle: 200 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- varapuheenjohtajalle: 100 €/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
10. Kokouspalkkion suuruus vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- ei kokouspalkkioita, matkakulut kuitteja vastaan
- päivärahojen ja ateriakorvausten maksamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä
11. Tilintarkastajille maksettavan palkkion suuruus vuonna 2019
Hallituksen esitys:
- tilintarkastajille maksetaan palkkio laskutuksen mukaan
12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa vuosille 2019 – 2020
15. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2019 – 2020
16. Kolmen hallituksen jäsenen valinta vuosille 2019 – 2020
Erovuorossa:
- Riku Syrjälä, Oulu
- Katja Koponen, Oulu
- Ari Varila, Muhos
17. Kolmen hallituksen varajäsenen valinta vuodelle 2019
18. Kokouksen päättäminen

SYYSKOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Syyskokoukseen osallistuvaa pyydetään ilmoittautumaan yhdistyksen toimistolle viimeistään 25.10.2018 puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Ilmoittautuminen on tärkeää, mikäli osallistut teatteriesitykseen tai ruokailuun. HUOMAA, että ilmoittautumiset on tehtävä hyvissä ajoin.

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset korvaamme 10 euroa ylittävältä osalta jäsenelle, avustajalle ja yhteyshenkilölle halvinta matkustustapaa käyttäen.

Matkakustannukset maksamme jälkikäteen kuitteja vastaan. Kokouksen yhteydessä saat matkalaskulomakkeen ja palautuskuoren. Lähetä kuitit ja tilinumero yhdistyksen toimistolle matkakulujen korvaamista varten.


KOKOUSMATERIAALI

Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä. Kutsut lähetetään daisy-levyllä tai sähköpostilla. Talousarvion voit halutessasi pyytää mustavalkoisena tai sähköpostilla.

SYYSKOKOUKSEN OHEISOHJELMA

Kokouksen ja ruokailun jälkeen sinun on mahdollista jäädä katsomaan Pekka Laihon esittämä Ylpeys-monologi klo 19.00, lipun hinta 24 € ja opiskelija 17 €.

Mitä tapahtuu, kun mies, jonka elämästä ei ole puuttunut huippuhetkiä eikä katastrofeja, joutuu 75-vuotiaana viimeistä kertaa toden teolla tekemään tiliä itsensä, tekemisensä ja tekemättä jättämistensä kanssa? Miten kalliisti voi joutua maksamaan siitä, ettei ole myöntänyt todellisia tunteitaan, edes itselleen?

TERVETULOA!

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS