Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous

POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY    
Linnankatu 32
90100 OULU
Puh. 08 311 5653             
Sähköposti yhdistys@ppnry.net

KOKOUSKUTSU, Marraskuu 2019

Yhdistyksen jäsenelle

Pidämme Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräisen syyskokouksen lauantaina 30.11.2019 alkaen klo 13.00 Scandic Oulu Cityssä, osoitteessa Saaristonkatu 4, Oulu. Yhdistyksen toimihenkilöitä ja luottamushenkilöitä on hotellin aulassa vastaanottamassa kokousvieraita.

Kokouksen alussa tohtoriopiskelija Heidi Siira kertoo väitöskirjatutkimuksestaan, joka käsittelee ikääntyneiden näkövammaisten henkilöiden elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä näönkuntoutuksen eri vaiheissa.

Kokouksen jälkeen nautimme yhdistyksen tarjoaman maukkaan lounaan ravintola Torillassa. Lounas tarjotaan kokoukseen osallistuneelle jäsenelle ja hänen läheiselleen tai avustajalleen.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN ASIALISTA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälissä 10 ja 11 mainitut asiat ja lisäksi valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudelle 2020 – 2024.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
7. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
8. Liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2020
Hallituksen esitys:
- liittymismaksu 20 euroa (kertakaikkinen)
- alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
- vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa/vuosi
- kannatusjäsenmaksu 20 euroa/vuosi
9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot vuonna 2020
Hallituksen esitys:
- puheenjohtajalle: 200 euroa/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
- varapuheenjohtajalle: 100 €/kuukausi, matkakorvaus kuittien mukaan
10. Kokouspalkkion suuruus vuonna 2020
Hallituksen esitys:
- ei kokouspalkkioita, matkakulut kuitteja vastaan
- päivärahojen ja ateriakorvausten maksamisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä
11. Tilintarkastajalle maksettavan palkkion suuruus vuonna 2020
Hallituksen esitys:
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskutuksen mukaan
12. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020
13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
14. Kolmen hallituksen jäsenen valinta vuosille 2020 – 2021
Erovuorossa:
- Airi Virkkala, Ylivieska
- Jarkko Lauri, Oulu
- Lasse Jalonen, Oulu
15. Kolmen hallituksen varajäsenen valinta vuodelle 2020
16. Edustajien ja varaedustajien valinta Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon kaudelle 2020 -2024, valitaan kaksi varsinaistajäsentä ja kaksi varajäsentä.
17. Kokouksen päättäminen

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittauduthan yhdistyksen toimistolle viimeistään 14.11.2019
puh. 08 311 5653 tai yhdistys@ppnry.net. Ilmoita mahdolliset ruoka-ainerajoitteet sekä omalta että läheisesi/avustajasi osalta.

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Matkakustannukset korvaamme 10 euroa ylittävältä osalta jäsenelle, avustajalle ja yhteyshenkilölle halvinta matkustustapaa käyttäen.

Matkakustannukset maksamme jälkikäteen kuitteja vastaan. Kokouksen yhteydessä saat matkalaskulomakkeen ja palautuskuoren. Lähetä kuitit ja tilinumero yhdistyksen toimistolle matkakulujen korvaamista varten.

KOKOUSMATERIAALI

Toimintasuunnitelma on kokouskutsun liitteenä. Kutsut lähetetään daisy-levyllä tai sähköpostilla. Talousarvion voit halutessasi pyytää mustavalkoisena tai sähköpostilla.

Tervetuloa kokoustelemaan!
                   
POHJOIS-POHJANMAAN NÄKÖVAMMAISET RY
HALLITUS