Pu­heen­joh­ta­jan kuu­lu­mi­set

Puheenjohtajan syysterveiset

14.8.2018

Raikas tuulahdus kaikille!

Siinäpä se kesä meni apuvälineitä uusiessa, henkilökohtaisen avustajan hakuprosessia pyöritellessä ja kuljetuspalvelumuutoksia ihmetellessä. Yllättävän paljon näihin näkövamman tuomiin askareisiin aikaa tuhraantuu, kun pitää selvitellä, hakea, perustella ja sitten ottaa vastaan ja opetella käyttämään ja perehdyttää ja tutustua.

Ihan yksin ei kuitenkaan kaikkea tarvinnut pohtia ja miettiä. Sopivan lukutelevision etsinnässä auttoi Vallon Leena yhdistyksen toimistolta ja "puhuvaa" lukutelevisiota kävin testaamassa OYS:n Näkökeskuksessa, vaikka hainkin sitä Kelalta. Hakemuksen täyttämisessä olisi minua tarvittaessa auttanut Mäntyjärven Sinikka Näkövammaisten liitosta. Maksusitoumuksen pinkistä valkoisesta kepistä minulle kirjoitti Jutilan Esko OYS:n Näkökeskuksesta. Henkilökohtaisen avustajan hakuprosessiin sain pienimuotoista apua Oulun kaupungin Erityisryhmien palveluohjauksen alla toimivasta henkilökohtaisen avun neuvontapalveluista, kun sieltä vahvistettiin voimassaolevat avustajien palkat. Rekry- eli hakuilmoituksen naputtelin TE-toimiston verkkosivulle. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli viisitoista, joista haastattelin kolme.

Apuvälineasioista ja vammaisille suunnattujen palveluiden hakemisista ja käyttökokemuksista on mukavaa ja virkistävää keskustella toisten näkövammaisten kanssa. Näistä vertaistuellisista keskusteluista saa usein hyviä vinkkejä omaan arkeen, vaikka toki meillä kaikilla on omanlaisemme tilanne ja avun tarpeet.

Kuuman ja kuivan kesän jälkeen vilvoittava vesisade tuntuu hyvältä ja raikastaa ilmaa. Tästä on hyvä aloittaa uusi syksy vanhoin ja osittain uusinkin kujein!

Katja Kuusela
puheenjohtaja
040 594 5172/iltaisin
katja.kuusela@gmail.com

---


7.1.2018

Hyvät jäsenet!

Vuosi on vaihtunut ja uusi vuosi tuo tullessaan luonnollisestikin aina jotain uutta. Kuten marraskuussa kirjoittelin, kokeilemme tänä vuonna yhdistyksessä uutta toimintamallia, jossa aktiivisten jäsenten muodostama työryhmä suunnittelee ja järjestää yhdessä toimihenkilöiden kanssa toimintaa yhdistyksessä. Työryhmällä oli ensimmäinen kokoontuminen jo marraskuussa ja työryhmä nimesi itsensä aktiivitiimiksi. Eli kyse ei ole vähimmässäkään määrin Sipilän hallituksen työttömien riesaksi säätämästä aktiivimallista vaan jäsenten omaehtoisesta vapaaehtoistoiminnasta. Aktiivitiimi kokoontuu seuraavan kerran 18.1. ja mukaan ehtii vielä uusiakin innokkaita. Lisätietoa saa toiminnanjohtajalta.

Myös toimistolla puhaltelevat uudet tuulet, kun jäsenpalvelusihteerinä aloittaa Sanna Halonen tammikuun puolenvälin tienoilla. Sanna tekee puolikasta työaikaa eli hän ei ole joka arkipäivä tavoitettavissa. Sanna esittelee itsensä kevään aikana jäsentiedotteessa. Toivotamme Sannan lämpimästi tervetulleeksi töihin!

Yhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa Upseerikerholla. Hallituksesta olivat erovuorossa Salla Huhtala, Lasse Jalonen ja Jarkko Lauri sekä kaikki varajäsenet.  Hallitukseen tulivat valituiksi kaksivuotiskaudelle 2018-2019 Lasse Jalonen, Jarkko Lauri ja Airi Virkkala. Varajäseniksi vuodelle 2018 tuli valituksi Sanna Halonen, Juha Haajo ja Seppo Kalaoja. Hallituksessa jatkavat vuonna 2018 Katja Koponen, Riku Syrjälä ja Ari Varila ja puheenjohtajana Katja Kuusela.

Toivotan kaikille pirteää vuoden alkua ja hyviä vointeja!

Katja Kuusela
puheenjohtaja

---


3.11.2017

Hyvät jäsenet!

Yhdistyksemme toiminta on meitä jäseniä varten. Yhdistyksessä on ollut tapana aina vuoden alussa koota hallituksen ja toimihenkilöiden työn tueksi toimikuntia, jotka ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa monenmoista toimintaa. Toimikunnissa toimineiden jäsenten panos on ollut erittäin merkittävä yhdistyksen toiminnalle!

Toimikuntatyöskentely on kuitenkin monella tapaa kankeaa, kokouksineen, muistioineen ja hallitukselle tehtävine esityksineen. Niinpä hallitus on viime kokouksessaan 18.10. päättänyt, että kokeillaan uutta systeemiä, jossa toimikuntarakenne puretaan johtoryhmää ja ICT- ja viestintätiimiä lukuun ottamatta. Näin aktiivisten jäsenten verkosto pystyisi ketterämmin olemaan mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia juttuja yhdistyksessä.

Miten aktiivisten jäsenten verkosto sitten toimisi? Toimintahan ei tietenkään pyöri ilman, että tavataan ja ideoidaan yhdessä. Niinpä hallituksessa suunnittelimme, että verkostolla olisi ainakin neljä tapaamista vuodessa. Tapaamiset olisivat työpajatyyppisiä päiviä, joissa verkostoon ilmoittautuneet aktiivijäsenet voisivat osallistua suunnitteluun ilman toimikuntarajoja. Verkostolla olisi myös sähköpostilista, jonka kautta viestit liikkuisivat. Voidaan miettiä myös muita yhteydenpitokanavia.

Oletko sinä yhdistyksemme aktiivijäsen? Kiinnostaako sinua toimiminen vapaaehtoisena mukavassa porukassa yhteiseksi hyväksi? Ota pikimmiten yhteyttä toiminnanjohtaja Teija Kaikkoseen. Aloitamme ensi vuoden toiminnan suunnittelun pikapuoliin jo kuluvan vuoden puolella. Ilmoitelkaahan myös jos erityisesti ICT- ja viestintäasiat kiinnostavat.

Palataan tarvittaessa toimikuntamalliin, jos tällainen uusi systeemi ei lähde toimimaan. Mutta eihän sitä tiedä, jos ei kokeile!

Aktiivisin marraskuun alun terveisin

Katja Kuusela
puheenjohtaja

---

Vaikuttamisen paikkoja

3.8.2017

Yhdistyksemme antoi kesäkuussa lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Lailla sovitettaisiin yhteen laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Lakiuudistusta on tehty usean hallituksen aikana 2000-luvun alusta lähtien.
Kuten lain pykälistä ja yleisperustelusta voidaan todeta, on valmistelu ollut huolellista ja siinä on otettu huomioon YK:n vammaisten ihmisoikeuksia koskeva sopimus, joka tuli voimaan Suomessa vuosi sitten kesällä.
 
"Lakia sovellettaisiin henkilöön, joka tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttaman toi-mintarajoitteen johdosta välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea suoriutuakseen tavanomaisessa elämässä. Maakunnan olisi järjestettävä laissa tarkoitettuja erityispalveluja, jos vammainen henkilö ei saisi muun lain nojalla etunsa mukaisia, riittäviä ja sopivia palveluja. Lähtökohtana erityispalvelujen järjestämiselle olisi pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta seuraava avun tai tuen tarve. Sen sijaan diagnoosi ei määrittelisi palvelujen saamista. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi henkilöön, jonka avun tai tuen tarve johtuu pääasiassa korkean iän myötä alkaneista, lisääntyneistä tai pahentuneista sairauksista tai vammoista taikka korkeaan ikään liittyvästä rappeutumisesta."
 
Kuten edellä olevasta lainauksesta voimme havaita, sisältyy lakiesitykseen myös problemaattisia kohtia mm. korkean iän tuoma rajaus. Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoille siis tulee riittämään kovasti töitä, kun he auttavat asiakkaitaan saamaan näkövammaisille ikäihmisille tärkeitä palveluita. Kyse on veteen piirretystä viivasta. Ja kuten aina, lakien soveltaminen koetellaan oikeusteitse. Toinen iso haasteellisuus lakiesityksessä on, että palvelut järjestää maakunta. Maakunta- ja soteuudistus lykkääntyivät ja varmaa tietoa ei ole kellään, että milloin tarvittava koneisto on kasassa.
 
Lakiesitys sisältää kaikki keskeiset nykyisen lain sisältämät palvelut. Lakiesitys sisältää uusia termejä esim. asiakassuunnitelma ja on siellä uusia palvelujen järjestämismuotojakin esim. henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli. Näihin yksityiskohtiin on sitten hyvä tutustua tarkemmin, kunhan laki saadaan jossain vaiheessa voimaan ja käyttöön,
 
Yhdistys seuraa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja on jäsentensä tukena tiedottamisen ja vertaistuen voimin Pohjois-Pohjanmaalla.
 
Aktiivista syksyä kaikille jäsenille.
 
Poristaan kun tavataan!
 
Katja Kuusela
puheenjohtaja

---

Itsenäinen näkövammainen

Tammikuu 2017

Mitä itsenäisyys meille näkövammaisille tarkoittaa? Toki se tarkoittaa samaa asiaa kuin muillekin, kun puhutaan esimerkiksi suomen itsenäisyydestä. Olemme itsenäinen kansa, meillä on oma kieli ja kulttuuri. Meillä on omia perinteitä, joita vaalimme ja joita haluamme lastemme jatkavan ja, joita toivomme tänne muualta muuttaneiden arvostavan.

Kun siirrymme pohtimaan itsenäisyyttä ja itsenäistä elämää henkilötasolla, muuttuu aihe hankalammaksi ja kiemuraisemmaksi. Asia ei olekaan niin päivänselvä enää. Suomessa kansalaisilla on vahvat perusoikeudet ja vammaistenkin oikeuksia on vahvistettu viime vuonna ratifioidulla YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevalla sopimuksella. Paljon apua tarvitseva kansalainen on Suomessa kuitenkin kovasti palvelujärjestelmän armoilla. Täytyy olla sinnikäs, vaativa ja vahva, jotta itsenäisyys toteutuu täysimääräisesti kohdallamme. Paljon pitää asioita tietää ja osata vaatia, jotta voimme toteuttaa sen näköistä elämää jota me kukin haluamme toteuttaa.

Yhdistyksemme tekee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa työtä näkövammaisten ihmisten itsenäisen elämän puolesta yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa. Toivomme, että jäsenet ovat aktiivisesti yhteydessä niin meihin luottamushenkilöihin kuin toimihenkilöihimmekin ja kertovat, miten parhaiten voimme näkövammaisten asioita alueellamme eteenpäin tuuppia.

Hyvää Suomen 100-vuotisjuhlavuotta kaikille.

Poristaan kun tavataan!

Katja Kuusela
puheenjohtaja