Oikeuksienvalvontayksikkö

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote tammikuu 2019

Laatinut: Oikeuksienvalvonnan asiantuntija Sanna Piuva

Verokortti ja veroilmoitus uudistuvat
Sait vuoden 2019 verokortin joulukuussa 2018. Jos tiedot ovat kunnossa, voit ottaa verokortin käyttöön. Vuoden 2019 verokortti tulee voimaan 1.2.2019.

Verokortti 2019 - Tärkeimmät muutokset:
Palkkatyössä olevat:
Verokortissa on nyt vain yksi tuloraja koko vuoden palkoille

- Verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle.
- Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan.
- Jos haluat korottaa verokorttiin merkittyä veroprosenttia, ilmoitus työnantajalle riittää.

- Sama verokortti käy kaikille palkkatuloille

- Kaikki työnantajasi käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia.
- Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia.

- Verokortin kopio riittää

- Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä työnantajalle, vaan kopio riittää.

- Toimita verokortti työnantajalle, ellei työnantaja ole saanut veroprosenttiasi sähköisesti Verohallinnolta.
- Verokortin päätösosa jää sinulle.

- On entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana

- Seuraa palkkojen kertymistä vuoden aikana erityisesti silloin, jos sinulla on useita työnantajia. Hae uusi verokortti jo ennen kuin vuositulorajasi ylittyy.
- Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennyksesi muuttuvat, tilaa muutosverokortti OmaVerossa verkkotunnuksilla (https://www.vero.fi/OmaVero) tai puhelimitse
- 029 497 000.

- Jos sinulla on useita työnantajia, toimita muutosverokortti kaikille työnantajillesi.

Eläkkeen verotus

- Tarvitset eläkettä varten oman verokortin, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa.
- Hae verokortti hyvissä ajoin heti kun olet saanut eläkepäätöksen. Ilman verokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %.
- Jos eläke- tai muut tulosi muuttuvat vuoden aikana, sinun täytyy itse huolehtia verokortin muuttamisesta.
- Jos käyt eläkkeellä ollessasi töissä<https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/elaketulon_verokortt/nain-teet-verokortin-elaketulolle/>, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten
- Kun olet kerran tilannut verokortin eläkettä varten, Verohallinto lähettää jatkossa automaattisesti tiedon veroprosentista eläkkeenmaksajalle joka vuosi. Saat kuitenkin vuosittain kotiin selvityksen verokortistasi, vaikka varsinaista verokorttia ei kotiin tulekaan.
- Tarkista aina kotiin postitetusta selvityksestä, että seuraavan vuoden veroprosentti on toimitettu eläkettä varten. Jos tieto puuttuu, tilaa uusi verokortti OmaVerosta.

Osa-aika eläkeläisenä tarvitset eläkeverokortin lisäksi palkkatulon verokortin
- Osa-aika eläkeläisenä verokorttia varten tarvitset eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä sekä selvityksen alkuvuoden tuloista ja vähennyksistä. Saat palkkatulolle ja osa-aikaeläkkeelle yhtä suuret veroprosentit. Verohallinto toimittaa uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajalle.
- Vanhuuseläkkeen (työeläke sekä kansaneläke ja takuueläke) aikana voi työskennellä vapaasti: palkkatulo ei vaikuta eläkkeeseen. Sen sijaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyy työskentelyn rajoituksia.
- Ota aina etukäteen yhteyttä eläkkeenmaksajaan ja selvitä, miten työskentely vaikuttaa eläkkeeseesi.

Etuuksien verotus

- Kela saa voimassaolevan verokorttisi tiedot suoraan Verohallinnosta.
- Jos et hae uutta verokorttia sen jälkeen kun alat saada etuutta ja toimita verokorttia Kelaan, Kela pidättää etuudesta veron kaavamaisten prosenttien mukaan:
- sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha, isyyspäiväraha, vanhempainraha, kuntoutusraha kuntoutusavustus, ansionmenetyskorvaus ja starttiraha: verotus on vähintään 25%

- Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki: verotus on 20%
- Tarvitset oman verokortin myös omaishoidontukea varten

Veroilmoitus
- Vuonna 2019 voit ilmoittaa veroilmoitukseen tietoja OmaVerossa pitkin vuotta sitä mukaa, kun vähennettävää tulee.

1.1.2019 lähtien:
Työantajat ilmoittavat maksamansa palkat tulorekisteriin

- Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot siirtyvät automaattisesti OmaVeroon, josta
- palkansaaja näkee omat palkkatietonsa 7.2.2019 alkaen.

- Eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2020 alkaen.
- Voit ilmoittaa vähennystietoja verovuoden 2018 lopulliseen verotukseen OmaVeron
- kautta.

Maalis - huhtikuu 2019:

- Vuoden 2018 esitäytetyt veroilmoitukset ovat nähtävissä OmaVerossa.

- Voit täydentää tarvittaessa veroilmoituksen tietoja. Esitäytetty veroilmoitus postitetaan myös kotiin. Jos et halua saada veroilmoitusta paperisena, voit ottaa käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin Suomi.fi-viestit -palvelussa 28.2.2019 mennessä.

Heinäkuu - joulukuu 2019:

- Jäännösveron eli mätkyjen eräpäivät aikaistuvat. Eräpäivät ovat jatkossa heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana.
- Verohallinto maksaa vuoden 2018 veronpalautukset elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Vuodesta 2019 eteenpäin ei siis enää ole yhtä veronpalautusmaksupäivää kaikille henkilöasiakkaille joulukuussa.

Lähteet:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/henkil%C3%B6asiakkaat-hoitavat-veroasiat-jatkossa-omaverossa/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/uudistunut-verokortti/