Oi­keuk­sien­val­von­tayk­sik­kö

Oikeuksienvalvonnan kuukausitiedote syyskuu 2018

laatinut: oikeuksienvalvonnan asiantuntija Tapio Tiilikainen

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat apunasi 

Näkövammaisten liitolla on 11 oikeuksienvalvonnan asiantuntijaa kattavasti ympäri Suomea. Osa toimii jonkin erityisalueen valtakunnallisena asiantuntijana eri nimikkeellä, mutta silti omalla alueellaan oikeuksienvalvonnan asiantuntijana. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat eli entiset aluesihteerit ovat näkövammaisten sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja palveluiden asiantuntijoita alueellaan.

Työ on puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä asiakastapaamisia, kotikäyntejä, viranomaiskontakteja ja erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä yhteistyötä eri näkövammaistyöntekijöiden sekä näkövammaisyhdistysten sekä muiden järjestöjen kanssa. Työhön kuuluu keskeisten lakien, säädösten ja niiden soveltamiskäytännön seuraaminen sekä tiedottaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille.
Oikeuksien valvonnan asiantuntija on apunasi palvelujen ja tukitoimien hakemisessa. Tarvittaessa hän osallistuu palvelusuunnitelman laatimiseen tai muihin tilannetta koskeviin neuvotteluihin. Mikäli olet saanut epäoikeudenmukaisen päätöksen, saat apua tarvittaessa myös oikaisuvaatimuksen, valituksen tai kantelun tekemisessä.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntijan palvelut ovat maksuttomia kaikille näkövammaisille ja heidän omaisilleen eivätkä edellytä näkövammaisyhdistyksen jäsenyyttä.

Toimipisteet sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä, Tampereella, Imatralla, Turussa ja Helsingissä.

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat minun hoidossani ja minut tavoittaa puhelinnumerosta 050 - 5263831 ja sähköpostilla osoitteesta: sinikka.mantyjarvi@nkl.fi

Näkövammaisten liiton keskuksesta p. (09) 396 041 saat muiden alueiden oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden yhteystiedot.