ve­too­mus

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnalle  VETOOMUS


Päätitte 11.4.2018 kilpailuttaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Kilpailutus koski päiväaikaista liikennettä täydentävää palvelua sekä ilta-, yö- ja viikonloppuaikoja. Vahvistitte kilpailutuksen tuloksen 22.5.2018. Kilpailutuksen voittajat ovat vastanneet tarjoustensa edellyttämistä kuljetuksista 1.7.2018 alkaen.

Me Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n jäsenet samoin kuin lukuisat muut vammaiset henkilöt olemme kokeneet, että kuljetuspalvelujen laatu on vakavasti heikentynyt Oulussa heinäkuun alun jälkeen.

- Kilpailutuksen aiheuttamista muutoksista tiedotettiin aivan kesäkuun lopussa lähetetyllä  ainoastaan mustapainetulla asiakastiedotteella. Meidät näkövammaiset mukaan lukien kuulo-näkövammaiset jätettiin näin ollen tiedottamisen ulkopuolelle.
- onotusajat matkojen välityskeskukseen (MPK) soitettaessa ovat kohtuuttoman pitkiä.
- MPK-keskus ei pysty ilmoittamaan, milloin auto noutaa asiakkaan. Näkövammaisen on vaikea tarkkailla auton tuloa, koska tähän voi kulua jopa tunti tai enemmän. Talvipakkaset tuovat tähän tilanteeseen vielä omat haasteensa.
- Autot myöhästyvät tilatuista ajoista riippumatta siitä, kuinka paljon etukäteen tilaus on tehty.
- Kyytiä ei saa tilatuksi varmuudella siten, että asiakas olisi määränpäässä tiettynä kellonaikana. Myös näkövammaisen elämänhallinta perustuu siihen, että hänellä on sovittuja menoja, kokouksia, työtä, harrastuksia ja oppitunteja puhumattakaan liikenteen aikatauluista.
- Autoja ei ole riittävästi virka-ajan ulkopuolella.
- Suorasoitto-oikeudesta, joka oli tietyille erityisryhmille hyvin tärkeä on luovuttu. Myöskään ns. tuttu-taksi-käytäntö ei enää toimi, koska vammaisilla ei käytännössä ole mistä tuttu-taksia valita.

Kyytien jatkuva myöhästely on erityisen hankalaa työssäkäyville vammaisille. Myöhästely, johon itse ei voi vaikuttaa, saattaa jopa vaarantaa työsuhteen jatkumisen. Niin ikään alaikäisistä lapsista huolehtivien vammaisten mahdollisuudet toimia vastuullisina vanhempina heikkenevät, mikä voi johtaa jopa lastensuojeluilmoitukseen.

Myöhästely tuottaa vaikeuksia luonnollisesti myös yhteiskunnalliseen, harrastus-, opinto- ym. toimintaan osallistuville. Oma hankaluutensa on sovittaa vammaisen henkilön ja hänen avustajansa aikataulut yhteen, kun kuljetusten toteutumisajat poikkeavat suunnitelmista.

Ns. tuttu-taksi on ollut monille vaikeasti näkövammaisille ainoa mahdollisuus itsenäisesti hoitaa omia asioitaan. Näön puuttuessa luottamuksellisten suhteiden solmiminen on hidasta ja vaatii useita tapaamisia. Näkövammaisten avun tarve on usein pienimuotoista, mutta välttämätöntä ja jatkuvaa. Avun tarpeeseen ei henkilökohtaisella avulla läheskään aina pystytä vastaamaan. Näin ollen vammaispalvelulain ja asetuksen hengen mukaisesti tulee jokaisen asiakkaan tilanne huomioida yksilöllisesti.

Nykyisen tilanteen seurauksena vammaisten luottamus kuljetuspalveluihin on romahtanut ja moni on jäänyt kotiin, koska ei uskalla antautua arvaamattoman kuljetuspalvelun kyydittäväksi. Tilanne on suorastaan nöyryyttävä.

Vetoamme hyvinvointilautakuntaan, jotta se harkitsisi ryhtymistä kiireellisiin toimenpiteisiin Oulun kuljetuspalvelujen laadun palauttamiseksi vähintään sille tasolle, jolla se oli kesäkuun loppuun saakka. Nykyinen tilanne loukkaa vakavasti vammaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toteuttaa itsenäistä elämää ja on siten ristiriidassa YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen (https://vane.to/vammaisyleissopimus) kanssa.


Oulussa 10.9.2018


Katja Kuusela  Lasse Jalonen
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

040 594 5172
katja.kuusela@gmail.com

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
www.ppnry.net