Muut tie­do­teet

Henkilökohtainen pisteopetus

Pistekirjoitus... ei vain kirjojen lukemiseen!

Oletko jo miettinyt pistekirjoituksen opettelemista? Nuo kuusi pistettä voivat auttaa sinua arkielämässä: tarramerkintöjä maustepurkeista siivouspulloihin, pienet merkit helpottavat huomattavasti. Etkö ole koskaan yrittänyt maksaa kirjastokortilla kaupassa?
Pistekirjoitusta löytyy nykyään monista paikoista, kuten junista, hisseistä, asemilta ja museoista. Pistekirjoituksen lukemiseen ei tarvita apuvälineitä, vain sormia.

Pistekirjoitusta on mahdollista opiskella alueellisen pistekirjoitusohjaajan tuella eri puolilla maata. Opiskeluun voi hakea rahoitusta omasta kunnasta vammaispalvelulain perusteella tai keskussairaalalta kuntoutuksena. Myös Kansaneläkelaitos voi kustantaa yksilöllisiä opintoja osana ammatillista kuntoutusta. Esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelta voi hakea yksilöllistä pistekirjoituksen ohjausta.

Hakemusten teossa auttavat Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ja yksilöohjauksen hakemuksen liitteeksi ohjaussuunnitelman laativat alueelliset pistekirjoitusohjaajat.

Oulun alueella pistekirjoitusopettajana toimii Anne-Laure Janssen
annelaurejanssen(at)gmail.com

Puh. 040 9522 220

Ennakkotieto tutkimuksesta

Tulossa mahdollisuus osallistua näkövammaisia koskevaan tutkimukseen!
Hoitotieteen maisteriopiskelija Milla Järvelä Oulun yliopistosta tekee tutkimusta näkövammaisten mobiilisovellusten käytöstä keväällä 2019. Järvelän pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten näkövammaiset käyttävät mobiilisovelluksia itsenäisen arjen tukena ja millaisia kokemuksia heillä on mobiilisovellusten käytöstä. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, joka lähetetään yhdistyksen sähköpostilistan kautta myöhemmin keväällä kaikille niille yhdistyksen varsinaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsentietoihinsa toimivan sähköpostiosoitteensa. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaamiseen menee aikaa noin 15-20 minuuttia. Vastaustanne toivotaan, mikäli Teillä on mobiililaite aktiivisessa arkikäytössä ja haluatte jakaa omia kokemuksia laitteen ja sovellusten käytöstä muiden näkövammaisten ja kehittämistyön hyväksi. Tutkimus tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa, jota voivat hyödyntää näkövammaiset henkilöt, heidän omaisensa ja läheisensä, palveluntarjoajat, sovelluskehittäjät sekä näkövammaistyöntekijät. Tutkimustiedon perusteella voidaan kehittää näkövammaisten palveluja. Lisätietoja: milla.jarvela@student.oulu.fi

HSL matkakortin ja kantakortin hankkiminen

Uusi vyöhykeuudistus on otettu käyttöön HSL:n joukkoliikenteessä 27.4.  Näkövammaisten vapaa matkustusoikeus ei ole enää sidottu kotikuntaan, vaan sen saavat kaikki näkövammaiset, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %.

Suomessa vakituisesti asuvat näkövammaiset, joiden näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 % saavat maksuttoman HSL-kortin, joka oikeuttaa maksuttomiin matkoihin koko HSL-alueella, näkövammaisen HSL-korttiin sisältyy myös saattajaoikeus (erikseen hankittava kantakortti).

Mistä HSL-matkakortti ja kantakortti hankitaan

Matkakortti ja saattajaoikeuteen liittyvä kantakortti hankitaan HSL:n palvelupisteistä.

Rautatientorin metroasema
Avoinna ma-to klo 7.30-19, pe ja arkipyhien aattoina klo 7.30-17, la klo 10-15, suljettu sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

Itäkeskuksen metroasema
Avoinna ma-pe klo 10-17.15

Pasilan palvelupiste,
Opastinsilta 6 A, Itä-Pasila, pihataso
Avoinna ma–pe 8.30-16

Nämä todistukset tarvitset, kun hankit HSL-matkakortin

- Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, kuvallinen Kela-kortti)
- Myöntämisperusteiden mukainen silmälääkärin todistus tai
- Näkövammaisten liitto ry:n tai Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n myöntämä näkövammaiskortti näkövamman haitta-asteesta

Nämä todistukset tarvitset, kun hankit Oikeus saattajaan -kantakortin

Jos sinulla on näkövamma, jonka haitta-aste on vähintään 50 %, saat palvelupisteestä kantakortin, mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen ja passikuvan, joka liitetään kantakorttiin sekä näkövammaiskortin haitta-asteen todistamiseksi.

Kantakortti on uusittava 5 vuoden välein.

Tietoa kantakortista

Näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 % saa HSL-korttiin liittyvän oikeuden saattajaan. Oikeus osoitetaan kantakortilla, jonka saat HSL:n palvelupisteestä.

Mukanasi oleva saattaja ei tarvitse matkalippua, kun hän matkustaa yhdessä kanssasi, jos sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti. Sinä kuitenkin tarvitset voimassa olevan matkalipun, paitsi jos sinulla on käytössäsi pyörätuoli: pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lippua HSL:n joukkoliikenteessä.

Kantakortti esitetään kuljettajalle bussiin noustessa. Muissa liikennevälineissä kantakorttia on pidettävä mukana ja se esitetään pyydettäessä tarkastajalle tai konduktöörille.

Mukavaa matkaa!