Muut tie­do­teet

ENNAKKOTIETO TUTKIMUKSESTA

Tulossa mahdollisuus osallistua näkövammaisia koskevaan tutkimukseen!
Hoitotieteen maisteriopiskelija Milla Järvelä Oulun yliopistosta tekee tutkimusta näkövammaisten mobiilisovellusten käytöstä keväällä 2019. Järvelän pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten näkövammaiset käyttävät mobiilisovelluksia itsenäisen arjen tukena ja millaisia kokemuksia heillä on mobiilisovellusten käytöstä. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, joka lähetetään yhdistyksen sähköpostilistan kautta myöhemmin keväällä kaikille niille yhdistyksen varsinaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsentietoihinsa toimivan sähköpostiosoitteensa. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaamiseen menee aikaa noin 15-20 minuuttia. Vastaustanne toivotaan, mikäli Teillä on mobiililaite aktiivisessa arkikäytössä ja haluatte jakaa omia kokemuksia laitteen ja sovellusten käytöstä muiden näkövammaisten ja kehittämistyön hyväksi. Tutkimus tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa, jota voivat hyödyntää näkövammaiset henkilöt, heidän omaisensa ja läheisensä, palveluntarjoajat, sovelluskehittäjät sekä näkövammaistyöntekijät. Tutkimustiedon perusteella voidaan kehittää näkövammaisten palveluja. Lisätietoja: milla.jarvela@student.oulu.fi