Muut tie­do­teet

Henkilökohtainen pisteopetus

Pistekirjoitus... ei vain kirjojen lukemiseen!

Oletko jo miettinyt pistekirjoituksen opettelemista? Nuo kuusi pistettä voivat auttaa sinua arkielämässä: tarramerkintöjä maustepurkeista siivouspulloihin, pienet merkit helpottavat huomattavasti. Etkö ole koskaan yrittänyt maksaa kirjastokortilla kaupassa?
Pistekirjoitusta löytyy nykyään monista paikoista, kuten junista, hisseistä, asemilta ja museoista. Pistekirjoituksen lukemiseen ei tarvita apuvälineitä, vain sormia.

Pistekirjoitusta on mahdollista opiskella alueellisen pistekirjoitusohjaajan tuella eri puolilla maata. Opiskeluun voi hakea rahoitusta omasta kunnasta vammaispalvelulain perusteella tai keskussairaalalta kuntoutuksena. Myös Kansaneläkelaitos voi kustantaa yksilöllisiä opintoja osana ammatillista kuntoutusta. Esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelta voi hakea yksilöllistä pistekirjoituksen ohjausta.

Hakemusten teossa auttavat Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ja yksilöohjauksen hakemuksen liitteeksi ohjaussuunnitelman laativat alueelliset pistekirjoitusohjaajat.

Oulun alueella pistekirjoitusopettajana toimii Anne-Laure Janssen
annelaurejanssen(at)gmail.com

Puh. 040 9522 220

Ennakkotieto tutkimuksesta

Tulossa mahdollisuus osallistua näkövammaisia koskevaan tutkimukseen!
Hoitotieteen maisteriopiskelija Milla Järvelä Oulun yliopistosta tekee tutkimusta näkövammaisten mobiilisovellusten käytöstä keväällä 2019. Järvelän pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten näkövammaiset käyttävät mobiilisovelluksia itsenäisen arjen tukena ja millaisia kokemuksia heillä on mobiilisovellusten käytöstä. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, joka lähetetään yhdistyksen sähköpostilistan kautta myöhemmin keväällä kaikille niille yhdistyksen varsinaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet jäsentietoihinsa toimivan sähköpostiosoitteensa. Tutkimukseen osallistuminen ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaamiseen menee aikaa noin 15-20 minuuttia. Vastaustanne toivotaan, mikäli Teillä on mobiililaite aktiivisessa arkikäytössä ja haluatte jakaa omia kokemuksia laitteen ja sovellusten käytöstä muiden näkövammaisten ja kehittämistyön hyväksi. Tutkimus tuottaa uutta hoitotieteellistä tietoa, jota voivat hyödyntää näkövammaiset henkilöt, heidän omaisensa ja läheisensä, palveluntarjoajat, sovelluskehittäjät sekä näkövammaistyöntekijät. Tutkimustiedon perusteella voidaan kehittää näkövammaisten palveluja. Lisätietoja: milla.jarvela@student.oulu.fi