Hal­li­tuk­sen kuu­lu­mi­sia

Hallitusen kokouskuulumisia 3.6.2019

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n hallitus on kokoontunut kevään 2019 aikana viisi kertaa. Kokousten asialistat ovat koostuneet virallisten aloitus- ja lopetuspykälien lisäksi vakiopykälistä mm jäsenasiat, henkilöstöasiat, talous- ja omaisuudenhoito, oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistoiminta sekä katsaus tulevaan toimintaan. Kokousten sihteerinä on toiminut jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja esittelijänä toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen. Kokouskutsut ja asialistat ovat valmistelleet Teija Kaikkonen ja yhdistyksen puheenjohtaja Katja Kuusela.

Kevään 2019 kokouksissa on hyväksytty kuusi (6) uutta varsinaista jäsentä, toisesta yhdistyksestä PPNRY:hyn on siirtynyt yksi (1) uusi jäsen, Kannatusjäseniksi on hyväksytty neljä (4) uutta henkilöä ja kymmenen (10) jäsen on nukkunut pois.

Tarkemmat hallituksen kokousten 1-3 kokouskuulumiset ovat luettavissa maaliskuun jäsentiedotteesta.

PK4
Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaan sosiaalialan järjestöjen toimihenkilöiden kuukausi- ja taulukkopalkkoja korotetaan 1 %:n suuruisella korotuksella 1.5.2019 alkaen. Tämän lisäksi jaetaan 0,8 % suuruinen paikallinen erä 1.5.2019 alkaen. Neuvottelut paikallisen erän jakamisesta käydään luottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken. Hallitus hyväksyi toiminnanjohtaja Teija Kaikkosen esityksen, että paikalliserä 0,8 % jaetaan kaikille toimihenkilöille.

Henkilöstön tietotaidon ylläpitämisestä pidetään huolta ja täten myös jatkossa toimihenkilöt osallistuvat harkituissa määrin oman alan asiantuntijakoulutuksiin.

Yhdistys sai testamenttilahjoituksena yhden osuuden asunto-osakkeesta, osake oli osoitettu useammalle yhdistykselle/toimijalle, PPNRY:n osuus tästä oli 12606,76€.

TVS-raportti saatiin toteutettua ja toimitettua STEA:lle määräaikaan mennessä. Tänäkin vuonna kysely toteutettiin sekä Webropol- että puhelinkyselynä.

NKL hallitus päätti jakaa keräysvaroista avustuksia alueyhdistyksille yhteensä 70 000€, PPNRY:n osuus oli 4336€.

Toimintakeskuksentiloihin aloitetaan mittava IV-remontti 3.6., joka kestää aina elokuun alkuun saakka (4.8.2019). IV-remonttiin liittyviä Tarjouspyyntöjä läheteltiin usealle eri toimijalle, mutta yhdistys sai vain kaksi tarjousta, hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Oulun Putkiseppien tarjouksen.

Remontti sisältää IV-työt, niihin liittyvät rakennustyöt sekä muut tässä yhteydessä tehtävät muutos- ja pintaremontit. Projektinjohtaja, rakennusinsinööri Timo Korhonen, iv-suunnittelutoimisto Sasto ja iv-työryhmän vetäjä Jarkko Lauri ovat arvioineet, että tarjoushinta on lähellä todellista kustannustasoa.

PK5
Hallitus päätti jatkaa jäsenpalvelusihteeri Sanna Halosen työsopimusta 31.01.2020 saakka.

Päätettiin hakea STEA:lta investointiavustusta toimintakeskuksen ilmanvaihto- ja peruskorjauskuluihin. Haetaan vähintään urakkatarjouksen ja lisätyökulujen verran, mutta lisätään hakemukseen myös mahdollisuuksien mukaan suunnitteluun ja aiempiin remontteihin liittyviä kustannuksia. Selvitetään myös voisiko NKL:sta hakea tukea toimintakeskuksen IV-remonttiin, pyydetään Rakennusinsinööri Timo Korhosen lausuntoa investointihakemuksen liitteeksi, josta käy ilmi, että remontti on välttämätön toteuttaa, koska muuten toimintakeskuksessa toimintaa ei voida enää jatkaa sisäilmaongelman vuoksi entiseen tapaan.

Merikoskenkatu 6 A 21 (As Oy Huvilatie 6), vuokralainen on sanonut asunnon irti 29.4.2019. Asunto vapautuu 1.6.2019.

Hallitus päätti tehdä yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n kanssa OLKA-toiminnasta OYS:ssa. Sopimukseen ei liity taloudellisia sitoumuksia ja sopimus tulee voimaan 1.1.2020 mikäli toiminnalle saadaan rahoitus STEA:lta.

Hallitus päätti, että yhdistys eroaa Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry:n jäsenyydestä, koska sen toiminta ei enää vuosiin ole ollut sääntöjen mukaista. Ainoana toimintamuotona ko. yhdistyksellä on arkiaputoiminta.

Aurinkoisin kesäterveisin Hallituksen väki!

Kokouskuulumiset 4.3.2019

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n hallitukseen vuonna 2019 kuuluvat: hallituksen puheenjohtaja Katja Kuusela, Lasse Jalonen, Katja Koponen, Jarkko Lauri, Riku Syrjälä, Ari Varila ja Airi Virkkala, 1. varajäsen Lasse Hyvärinen, 2. varajäsen Juha Haajo ja 3. varajäsen Seppo Kalaoja.

Hallituksen kokousten asialista koostuu virallisten aloitus- ja lopetuspykälien lisäksi vakiopykälistä, joita ovat mm.: jäsenasiat, henkilöstöasiat, talous, omaisuuden hoito, oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistoiminta sekä katsaus tulevaan toimintaan. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii jäsenpalvelusihteeri Sanna Halonen ja esittelijänä toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen. Kokouskutsut valmistelee puheenjohtaja Katja Kuusela ja toiminnanjohtaja Teija Kaikkonen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 16.1.2019 käsiteltiin mm. seuraavia asioita, kokousta johti puheenjohtaja Katja Kuusela:

- Hallitus valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 Ari Varilan.

- Hyväksyttiin neljä uutta varsinaista jäsentä, lisäksi yhdistykseen toisesta alueyhdistyksestä siirtyi yksi jäsen.

Hyväksyttiin kolme uutta Kannatusjäsentä.

Merkittiin tiedoksi neljä kuollutta jäsentä.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 574 henkilöä.

- Merkittiin tiedoksi, että tuloksellisuus ja vaikutus -selvitys (TVS) on tehtävä 1.4.2019 mennessä STEA:lle.

-Päätettiin yhdistyksen korvauksista ja omavastuista.

Hallitus päätti matkakulujen korvaamisesta ja omavastuista yhdistyksen toimintaan osallistuvalle jäsenelle, matkakulut korvataan, mikäli siitä erikseen päätetään tai on ennalta sovittu:

- korvaus oman auton käytöstä 20 snt/km
- omavastuuosuuden suuruus pääsääntöisesti 10 euroa
- omaa autoa käyttävältä peritään yksi omavastuuosuus
- jokainen taksia ym. julkista kulkuvälinettä käyttävä maksaa omavastuuosuuden ja esittää kuitit.

Noudatetaan em. matkakulujen korvaamiskäytäntöä sellaisiin tapahtumiin, jotka eivät ole ns. "paikallisia" vaan suunnattu koko jäsenistölle esim. klubi 1863, pisteryhmä ja käsityöiltapäivät Linnankadulla, rottinki ja pehmeiden materiaalien kurssit, ICT-kurssit, jotka kestävät päivän sekä kevät- ja syyskokousmatkat.

- Aktiivitiimin toiminta sekä muiden tarvittavien tiimien ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

Aktiivitiimi on jäsenten ja toimihenkilöiden yhteinen avoin foorumi, johon jokainen halukas yhdistyksenjäsen on tervetullut suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa.

Valittiin johtoryhmä: Katja Kuusela, Ari Varila, Jarkko Lauri ja Teija Kaikkonen.

Valittiin ICT- ja viestintätiimi: puheenjohtaja Lasse Jalonen, jäseniksi Lasse Hyvärinen, Ari Varila, Asko Räsänen, Anne-Laure Janssen, Sanna Halonen (viestintä) ja Leena Vallo.

Tositteiden tarkastajat: Mirja Heikkinen, Tapio Hannula ja Lasse Jalonen.

Ja muiksi vastuuhenkilöiksi:
Käsityövastaava: Airi Virkkala
Oikeuksienvalvonnanvastaava: Lasse Jalonen
Klubin 1863 -vastuuhenkilö: Katja Kuusela
Pisteryhmän ohjaajat: Katja Kuusela ja Anne-Laure Janssen
Työturvallisuuspäällikkö: Teija Kaikkonen
Yhtiökokous- ja ilmastointiremontista vastaava: Jarkko Lauri
Hallituksen kokouskoosteet jäsentiedotteeseen: Sanna Halonen ja Katja Kuusela yhdessä

- Hallitus päätti edelleen antaa muiden näkövammaistyötä tekevien organisaatioiden järjestämiin tilaisuuksiin toimitiloja käyttöön ilman vuokraa. Asiasta tulee sopia hyvissä ajoin ja arkena tilat ovat vieraiden käytössä pääsääntöisesti vain iltaisin, mikäli omaa toimintaa ei silloin ole.
Muille toimijoille tilat ovat maksullisia
-järjestöt 15 euroa/tunti
-muut toimijat 20 euroa/tunti
Tapauskohtaisesti sovitaan koko viikonlopun vuokraamisesta.
Hallituksen toisessa kokouksessa 31.1.2019 käsiteltiin mm. seuraavia asioita, kokousta johti varapuheenjohtaja Ari Varila:

- Hallitus hyväksyi yhden uuden kannatusjäsenen.

- Merkittiin tiedoksi yksi kuollut jäsen.
- Merkittiin tiedoksi seitsemän vuonna 2018 kuollutta jäsentä, joita ei ole aiemmin merkitty pöytäkirjoihin.

- Oikeuksienvalvonta ja vaikuttamistoiminta

Oulun kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin sosiaalijohtajan pyynnöstä laatinut ehdotuksen vammaisten kuljetuspalvelujen laadun parantamiseksi Oulussa.
Lasse Jalonen tiedottaa oikeuksienvalvontaan liittyvistä asioista tarvittaessa Näkövammaisten keskustelukanavien Oulu-alueella ja yhdistyksen jäsentiedotteessa.

- Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtajan laatima kassavirtalaskelma.

Myönnettiin kerhoavustuksia vuodelle 2019 seuraavasti:
Ii 250 euroa ja Kalajoki, Kuusamo, Nivala, Oulainen, Oulu, Raahe, Reisjärvi, Vaala, Ylivieska ja Sievi kullekin kerholle 200 euroa.

- Perehdyttiin rakennusinsinööri Timo Korhosen lähettämään iv-remontin kilpailutuspakettiin. Kilpailutuksessa remontti on aikataulutettu kesä-heinäkuulle.                     

- Jäsenpalvelusihteeri alkaa koostamaan 2018 vuosikertomusta ja lähettää raakaversion johtoryhmälle, joka työstää vuosikertomuksen loppuun. Jäsenistölle vuosikertomus luetaan 9.4. ilmestyvän jäsentiedotteen yhteydessä.

- Katsaus tulevaan toimintaan

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry on myöntänyt yhdistykselle 2 x 2 kurssipäivää. Raahessa pidetään pehmeiden materiaalien kurssi 13. - 14.5.2019 klo 11-18. Tilat ovat ilmaiset, jäsenten matkakulut korvataan yli 10€ ylimenevältä osalta, halvinta matkustustapaa käyttäen. Kurssin ohjaajana toimii Airi Virkkala.

Kuulon- ja Näön päivät, Oulu 2.4., Nivala 3.4. ja Ylivieska 4.4., yhdistys on mukana
SYKÄYS -terveystapahtuma järjestetään Kumppanuus keskuksessa 8.4. klo 11-15, mukana Pimé Café, yhdistys ja NKL ovat myös mukana tapahtumassa.

Lakiseminaari - Ennakointia ja etujen valvontaa ti 9.4.2019 Oulu, yhdistys on mukana tarjoilukustannuksissa.

Pieni ele -keräys, Oulussa Kastellin monitoimitalolla 14.4. ja 26.5. klo 9-20.

Hyvinvointipäivä Rokualla 8.6.2019, hallitus päätti, että osallistujien omavastuu osuus on 10 €/hlö.

Hallituksen kolmannessa kokouksessa 19.2.2019 käsiteltiin mm. seuraavia asioita, kokousta johti puheenjohtaja Katja Kuusela:

- Merkittiin tiedoksi kaksi kuollutta jäsentä.

-Merkonomiopiskelija, ammattiopisto Luovilta, aloitti työharjoittelun yhdistyksellä 19.2.2019, hän toimii yhdistyksen tapahtumissa ja toimistolla kerran viikossa 22.5.2019 saakka.

- Hallitus kävi läpi Oulun tarkastuslautakunnan asiakaspalvelukokemuskyselyn ja teki halutut muutokset. Puheenjohtaja toimittaa vastaukset tarkastuslautakunnalle.

- Käytiin hallituksessa läpi STEA:n vuoden 2019 avustuspäätöksessä olevia ehtoja pääpiirteittäin.

- IV-remontin kilpailutuspakettia on muokattu ja se alkaa olla valmis. Rakennuslupa hakemus on tehty Oulun kaupungille. IV-suunnittelukokous pidettiin 4.2.2019.

- Katsaus tulevaan toimintaan

Perustietoa esteettömyydestä näkövammaisten näkökulmasta -koulutus järjestetään 13.5.2019 Yhdistyksen toimistolla, kouluttajana toimii Juha Sylberg, Näkövammaisten liitosta. Pääasiassa koulutus on tarkoitettu hallituksen jäsenille, yhdistyksen aktiivitoimijoille sekä yhteyshenkilöille. Koulutusta tarjotaan myös Lapin Näkövammaiset ry:n ja Kainuun Näkövammaiset ry:n aktiivitoimijoille.

Sääntömääräinen Kevätkokous järjestetään lauantaina 11.5.2019 Langin Kauppahuoneella Raahessa. Päivään sisältyy kokouksen lisäksi kiertoajelu Raahessa, Elämää Langin Kauppahuoneella -esittely sekä lounas.

Sokeain Lasten Tuki ry ja PPN ry järjestävät 4.5.2019 Limingan luontokeskuksessa tapahtuman näkövammaisten lasten perheille. Tapahtumaan voi osallistua myös jäsenemme perheineen, joilla on näkevät lapset, tällöin yhdistys osallistuu lounaskuluihin. Matkat ovat omakustanteiset.

Kokouskuulumiset laati Katja Kuusela

5.2.2018

Tällä palstalla kertoillaan aika ajoin hallituksen tekemisistä.
Paljon on taas suunniteltu toimintaa keväälle.  Muistakaahan tarttua tilaisuuksiin, kuten Rokuan kylpylän Blues-viikonloppuun.
Vuodenvaihde on tuonut mukanaan isoja muutoksia yhdistyksen hallintoon ja toimintatapoihin sekä henkilöstöön.
Vanhat toimikunnat on korvattu yhdellä toimielimellä, Aktiivitiimillä. Aktiivitiimi suunnittelee yhdistyksen toimintaa yhdessä ja pienemmissä tiimeissä. Vuoden mittaan järjestetään myös tietyn teeman ympärillä pyöriviä Aktiivitiimin tapaamisia, ennen muuta liittyen oikeuksienvalvontaan.
Aktiivitiimin tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat järjestää yhdistyksen toimintaa. Uusi toimintamalli on tuonut ilahduttavasti mukaan uusia vapaaehtoisia. Aktiivitiimille voit lähettää postia osoitteeseen aktiivitiimi(at)ppnry.net
Vuoden alusta alkaen hallituksessa on ollut uusi jäsen, Airi Virkkala. Kokonaan uusi tuttavuus hallitustyössä on Seppo Kalaoja Kestilästä. Johtoryhmän kokoonpano säilyy samana ja siellä ovat puheenjohtaja Katja Kuusela, varapuheenjohtaja Lasse Jalonen, hallituksen jäsen Jarkko Lauri sekä toiminnanjohtaja.
Yhdistyksen puolipäiväisenä jäsenpalvelusihteerinä toimii Sanna Halonen, joka ottaa myös vastaan jäsentiedotemateriaalit. Tervetuloa, Sanna.
Mukavaa kirkastuvaa kevättalvea toivottaa,
Jarkko Lauri